Allmän kurs

1-4 år beroende på dina förkunskaper.

Allmän kurs är kursen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Ansök till hösten 2023

Allmän kurs kan du läsa 1-3 år beroende på dina förkunskaper och behov av fortsatta studier.

Musiklinjen

1-2 år

Utbildningen vänder sig till dig med höga ambitioner. Musikhögskoleförberedande.

Inriktningar: Jazz, Klassiskt, sång/piano med genrebredd, rytmik, komposition

Ansök till hösten 2023

Kronobergs konstskola

1-2 år

Utveckla din kreativa förmåga på vår konstskola och förbered dig för vidare konsthögskolestudier. Utbildningen fungerar även som en fristående konstutbildning.

Ansök till reservplats möjlig

Kyrkans grundkurs

1 år, distans – nästa kurs startar hösten 2023.

För dig som utbildar sig till kyrklig tjänst, är medarbetare eller är allmän intresserad och som vill fördjupa sin kunskap om Svenska kyrkans tro och liv.

Ansök till hösten 2023

Kronobergskören hösten 2023

Ansökan är nu öppen för hösten 2023.

Välkomna till en kör där glädjen står i fokus. Vi kommer jobba med rösten, sångtekniken och sjungandet.

Ansökan öppen

Seniorkurs 2023

Nästa seniorkurs kommer starta november 2023 och hålla på fram till senvåren 2024.

Den planeras till tisdagar och arbetsnamnet för kursen är ”Möt mig som den jag är”. Vår skolpräst Carina Samuelsson kommer vara en av huvudlärarna för kursen. Mer information kommer publiceras här när planeringen är klar och ansökan kommer öppna i slutet av augusti.

prel kursstart nov 2023

Länk till utbildningssidan för denna kurs (visas ej).

Baskurs – vad står Svenska kyrkan för

Kursplats: Växjö

Deltid, fyra tillfällen.

nästa kurs HT 2023

Baskurs – vad står Svenska kyrkan för

Kursplats: Jönköping

Deltid, fyra tillfällen.

nästa kurs HT 2023

Landing Thoughts, post-MA/BA i Fri konst

Distanskurs på halvfart under 1 år.

Detta är en kurs som vänder sig till dig som redan har en Bachelor eller Masterexamen från en konsthögskola, och som vill vidareutveckla din praktik.

Nästa kurs 2024

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

3 månader, löpande antagning. För dig som saknar fullständigt gymnasium och är inskriven på arbetsförmedlingen.

Ansök senast 6 mars 2023

Återbruk

Deltid distans 1 år. Nästa kursstart ej bestämt, sker tidigast våren 2024. Information om detta kommer tidigast i september 2023.

Återbruk – en praktisk byggkurs med återvunnet material. Få självförtroende att börja bygga & kunskapen att göra ekologiska och resursmedvetna val i ditt eget husprojekt.

Ansökan stängd

Barn- och ungdomsledarutbildning

Distanskurs, 1 år – nästa kurs startar hösten 2023.

En kurs för dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i församling.

Hösten 2023

Seniorkurs – Kulturhistoria

Start januari 2022.

Ansökan stängd

Baskurs i kyrkomusik

distanskurs, 1 år – nästa kurs startar ev hösten 2024.

Kursen vänder sig till dig som har någon form av musikalisk bakgrund och som vill verka som församlingsmusiker i någon form.

Nästa kurs ev 2024

Själavård för unga

Deltidskurs, 5 kurstillfällen under två terminer

nästa kurs HT 2023

Himlajord

HT 2019 tisdagar, för dig som är 55 +

Ansökan öppen

Den bärande rösten

deltid, distans + obligatoriska träffar

Ansökan stängd

Kortkurser och sommarkurser

Information om och anmälan till våra kortkurser och sommarkurser.