Kronobergs konstskola

1-2 år

Utveckla din kreativa förmåga på vår konstskola och förbered dig för vidare konsthögskolestudier. Utbildningen fungerar även som en fristående konstutbildning.

Ansök senast 20 juni

Musiklinjen

2 år

En utbildning – fem inriktningar – Jazz -Klassisk inriktning – Sång med genrebredd – Rytmik – Komposition

Ansök till VT 2019

Allmän kurs

1-4 år beroende på dina förkunskaper

Allmän kurs är kursen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

START VÅR & HÖST

Allmän kurs kan du läsa 1-3 år beroende på dina förkunskaper och behov av fortsatta studier.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

3 månader, löpande antagning januari – mars

För dig som saknar fullständigt gymnasium och är inskriven på arbetsförmedlingen.

Start VT 2019

Själavård för unga

Deltidskurs, 5 kurstillfällen under två terminer

START VT 2019

Oxford

Deltid, en termin

För dig som är 55 +

Våren 2019

Kursen är upplagd som terminskurs med föreläsningar 2 dagar i veckan. Vårens kurser startar januari 2016.

Återbruk 2018 – grundkurs och påbyggnadskurs

distans/deltid mars-december

Återbruk – en praktisk byggkurs med återvunnet material. Få självförtroende att börja bygga & kunskapen att göra ekologiska och resursmedvetna val i ditt eget husprojekt.

Ny kurs på gång 2019

Befriande bibelläsning

Deltidskurs, 4 torsdagar per termin

Levande historia

deltid, en termin

för dig som är 55 +

Hösten 2018

Den bärande rösten

deltid, distans + obligatoriska träffar

Hösten 2018

Sångutbildning

1-2 år

Sångutbildning med genrebredd – ny inrikting på Musiklinjen

Ansök senast 15 maj

Costa Rica (ILCO)

1 år

Musikutbildning med praktik i Costa Rica.

Ansök senast 15 maj

Kyrklig fördjupning

distans

en kurs för dig som vill fördjupa dig i din tro och vad Svenska Kyrkan står för

Allmän kurs Bibel

1 år

Allmän kurs är kursen för dig som vill läsa mer om kristen tro och Bibeln och behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Ny kurs!

Ansök senast den 15 aug 2017.

Kyrkans grundkurs

1 år, distans

För dig som utbildar sig till kyrklig tjänst, är anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa sin kunskap om Svenska kyrkans tro och liv.

LEDIGA PLATSER

Kursen är upplagd som en distanskurs på kvartsfart under ett år.

Sista ansökan 15 maj

Musikaliskt utvecklingsår

1 år, 50-100 %

Utbildningen vänder sig till dem som vill fördjupa sitt musikaliska/konstnärliga uttryck i en stimulerande och kreativ miljö.

ANSÖK SENAST 26 MARS

Intensivkurs Kronobergs konstskola

1 termin, våren 2017

Ansök senast 15 december 2017

Kulturmöten

Seniorkurs

En termin – en dag i veckan

Vad händer i dig när du möter människor med en annan kulturell
bakgrund än din egen? Blir du intresserad eller lite avvaktande? Vill du öka din förståelse för hur vår identitet – som folk, nation och individ – formats och fortsätter att formas?

Ansök senast 30 aug

Kortkurser och sommarkurser

Information om och anmälan till våra kortkurser och sommarkurser.

Tanzania

1 termin

Tanzania är en kurs där du får lära dig mer om den spännande kontinenten Afrika, med särskilt fokus på Tanzania. Ta chansen att lära dig språket Swahili, uppleva en fantastisk natur och möta den tanzaniska kulturen, dess människor och deras vardagsliv.

Kursen är upplagd som en terminskurs på heltid. Studierna sker i huvudsak i Tanzania.