Allmän kurs

1-4 år beroende på dina förkunskaper.

Allmän kurs är kursen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Ansök till hösten 2023

Allmän kurs kan du läsa 1-3 år beroende på dina förkunskaper och behov av fortsatta studier.

Kronobergs konstskola

1-2 år

Utveckla din kreativa förmåga på vår konstskola och förbered dig för vidare konsthögskolestudier. Utbildningen fungerar även som en fristående konstutbildning.

Ansök till hösten 2023

Ett hållbart liv – seniorkurs hösten 2022

Deltid, hösten 2022, onsdagar.

Ingen seniorkurs våren 2023 förutom Kronobergskören. Nästa seniorkurs planeras till hösten 2023. Information publiceras här våren 2023.

Kursen fulltecknad

Kronobergskören – seniorkurs 2022 – 23

Välkomna till en kör där glädjen står i fokus. Vi kommer jobba med rösten, sångtekniken och sjungandet.

Kursen fulltecknad

Kyrkans grundkurs

1 år, distans – nästa kurs startar hösten 2023.

För dig som utbildar sig till kyrklig tjänst, är anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa sin kunskap om Svenska kyrkans tro och liv.

Ansök till hösten 2023

Landing Thoughts, post-MA/BA i Fri konst

Distanskurs på halvfart under 1 år.

Detta är en kurs som vänder sig till dig som redan har en Bachelor eller Masterexamen från en konsthögskola, och som vill vidareutveckla din praktik.

Ansökan stängd

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

3 månader, löpande antagning. För dig som saknar fullständigt gymnasium och är inskriven på arbetsförmedlingen.

Ansök senast 6 mars 2023

Musiklinjen

1-2 år

Utbildningen vänder sig till dig med höga ambitioner. Musikhögskoleförberedande.

Inriktningar: Jazz, Klassiskt, sång/piano med genrebredd, rytmik, komposition

Ansök till hösten 2023

Baskurs – vad står Svenska kyrkan för

Deltid, fyra tillfällen.

nästa kurs HT 2023

Återbruk

Deltid distans 1 år. Nästa kursstart ej bestämt, sker tidigast våren 2024.

Återbruk – en praktisk byggkurs med återvunnet material. Få självförtroende att börja bygga & kunskapen att göra ekologiska och resursmedvetna val i ditt eget husprojekt.

Ansökan stängd

Barn- och ungdomsledarutbildning

Distanskurs, 1 år – nästa kurs startar hösten 2023.

En kurs för dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i församling.

Hösten 2023

Seniorkurs – Kulturhistoria

Start januari 2022.

Ansökan stängd

Baskurs i kyrkomusik

distanskurs, 1 år – nästa kurs startar hösten 2023 eller hösten 2024.

Kursen vänder sig till dig som har någon form av musikalisk bakgrund och som vill verka som församlingsmusiker i någon form.

Nästa kurs 2023 eller 2024

Själavård för unga

Deltidskurs, 5 kurstillfällen under två terminer

nästa kurs HT 2023

Himlajord

HT 2019 tisdagar, för dig som är 55 +

Ansökan öppen

Den bärande rösten

deltid, distans + obligatoriska träffar

Ansökan stängd

Kortkurser och sommarkurser

Information om och anmälan till våra kortkurser och sommarkurser.