Välkommen att kontakta oss

S:t Sigfrids folkhögskola

Kronoberg
352 63 Växjö
Tel: 0470-72 40 80
administration@sigfrid.se

Kurser och utbildningar

Skolexpeditionen
Frågor om ansökan och antagning
Helene Lindgren
0470-72 40 82
skolexp@sigfrid.se

SYV och kurator
Frågor om studier och studiebesök
Mimmi Lind
0470-72 40 88
syv@sigfrid.se

Musiklinjen
Linjeledare Sara Wåhlin
Sara Wåhlin
musiklinjen@sigfrid.se

Kronobergs konstskola
Magni Moss & Laura Piasta
konst@sigfrid.se

Konferens

Konferensansvarig
Marita Nilsson
0470-72 40 80
administration@sigfrid.se

Skolledning

rektor
Jonas Fager
rektor@sigfrid.se

Styrelsen

Ordförande
Per Ragnarson
per@redoadmin.se

Kyrklig verksamhet

Diakon, samordnare
Mimmi Lind
0470-72 40 88
diakon@sigfrid.se

Skolpräst
Carina Samuelsson
carina.samuelsson@svenskakyrkan.se