Välkommen att kontakta oss

S:t Sigfrids folkhögskola

Kronoberg
352 63 Växjö
Tel: 0470-72 40 80
administration@sigfrid.se

Kurser och utbildningar

Skolexpeditionen
Frågor om ansökan och antagning
Helene Lindgren
0470-72 40 82
skolexp@sigfrid.se

SYV och kurator
Frågor om studier och studiebesök
Mimmi Lind
0470-72 40 88
syv@sigfrid.se

Musiklinjen
Linjeledare Sara Wåhlin
Sara Wåhlin
musiklinjen@sigfrid.se

Kronobergs konstskola
Filippa Nillson Kallhed & Magni Moss
konst@sigfrid.se

Konferens

Konferensansvarig
Marita Nilsson
0470-72 40 80
administration@sigfrid.se

Skolledning

Rektor
Jonas Fager
rektor@sigfrid.se

Kyrklig verksamhet

Skolpräst, från augusti 2021
Karin Sundmark
karin.sundmark@svenskakyrkan.se

Karin börjar hos oss september 2021. Frågor kring vår kyrkliga verksamhet besvaras av vår diakon Mimmi Lind, diakon@sigfrid.se