Välkommen att kontakta oss

S:t Sigfrids folkhögskola

Kronoberg
352 63 Växjö
Tel: 0470-72 40 80

administration

Kurser och utbildningar

Skolexpeditionen
Frågor om ansökan och antagning
Helene Lindgren
0470-72 40 82
skolexp@sigfrid.se

SYV och kurator
Frågor om studier och studiebesök
Mimmi Lind
0470-72 40 88
syv@sigfrid.se

Musiklinjen
Linjeledare Sara Wåhlin
Sara Wåhlin
musiklinjen@sigfrid.se

Kronobergs konstskola
Mona-Lisa Eriksson & Magni Moss
konst@sigfrid.sell

Husmor och internatföreståndare
Frågor om internat
Mia Bergqvist
husmor@sigfrid.se

Konferens

Konferensansvarig
Marita Nilsson
0470-72 40 80
administration

 

Bibliotek

Sigfrid bibliotek

Skolledning

Rektor
Jonas Fager
rektor

Kyrklig verksamhet

Skolpräst
Jacob Hartman
0470-72 40 97, 0470- 77 38 37

jacob.hartman@svenskakyrkan.se