Kamratförbundet

S:t Sigfrids folkhögskolas kamratförbund består av och är till för tidigare och nuvarande elever, lärare och personal på skolan. Kamratförbundet bildades 1943 och som symbol valdes efter tävling de sammansmälta figurerna: korset, lampan och ringen, de tre symbolerna för tro, bildning och gemenskap.

Förbundets uppgift är att verka för sammanhållning och kontakt mellan förbundets medlemmar även efter avslutad tid på Kronoberg.

Styrelse

 

Ordförande – Jörgen Henningsson

Vice ordförande – Jonas Nilsson

Ledamot – Lena Stenqvist

Ledamot – Tore Sjökvist

Ledamot – Carina Samuelsson

Ledamot – Bo Elmdahl

Ledamot- Olof Lindquist

Suppleant – Helen Bredmar

Suppleant – Jonas Hammarström

Suppleant – Sofia Göransson

Suppleant – Alva Matsdotter

Suppleant – Olga Khyjynska Andersson

Personalrepresentant – Viktor Almqvist

 

Adjungerande

Jonas Fager, rektor

Mia Bergqvist, husmor

Jubileumsskriften

Du kan köpa jubileumsskriften för 50:- hos Marita i receptionen. Läs om vad folkhögskolan betytt för elever och lärare, se bilder och lär dig om skolans historia. Tidningen speglar vad som hänt de senaste 25 åren, av skolans 75 år.

 

Vårdträdet

Kamratförbundet började 1945 ge ut en egen tidning, VÅRDTRÄDET. Dess uppgift är att vara en länk mellan skolan och förbundets medlemmar samt att visa på vad som idag händer på skolan och i omvärlden. Sedan i år görs Vårdträdet som en pdf-tidning här på hemsidan.

Aktiviteter

Kamratförbundet arrangerar på våren tillsammans med skolan FOLKHÖGSKOLANS DAG då gamla elever träffas igen och återupplivar minnen från tiden på skolan. Denna dag hålls även Kamratförbundets årsmöte. Dagsprogrammet innehåller också andra aktiviteter.

Stipendiefond

Förbundet förfogar även över en stipendiefond. Ur denna fond utdelas varje år på Sigfridsdagen i februari ett stipendium på 2-3 000 kr till en elev som just då går på skolan.

Läs mer här om några stipendiater —

Plusgirot stängt

Kamratförbundet har inte längre något plusgirokonto, eftersom medlemskap i Kamratförbundet numera är kostnadsfritt.

Facebook

Facebook_50pxpxGå med i kamratförbundets facebookgrupp och få kontakt med tidigare och nuvarande Kronobergare.

Kamratförbundet på Facebook »

Folkhögskolans dag 2018

Lördagen den 5 maj firar vi folkhögskolans dag och bjuder in till Öppet Hus. Välkomna!

Program 5 maj 2018

Folkhögskolans dag 2017

Lördagen den 20 maj 2017 hade vi 75 års-jubileum för vår skola. Vi slog samman detta med vår ordinarie återvändardag och öppet hus. 

Folkhögskolans dag 2016

Lördagen den 21 maj 2016 hade vi öppet hus och återvändardag för nuvarande och tidigare elever.

Här kan du se hur programmet såg ut 2016 >>

Vårdträdet

Kamratförbundet ger regelbundet ut tidningen Vårdträdet. Du kan ladda hem den i PDF-format.

Vårdträdet 2018-1

Vårdträdet 2015-1
Vårdträdet 2014-1
Vårdträdet 2013-2
Vårdträdet 2013-1
Vårdträdet 2012-2
Vårdträdet 2012-1