Vårt miljöarbete

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.

Miljödiplomeringen innebär att vår verksamhet har ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas.

Vår miljöpolicy för hållbar utveckling

S:t Sigfrids folkhögskola skall i alla sina beslut beakta följande:

  • Kretsloppet, den biologiska mångfalden, en god hushållning med naturresurser, energi samt verksamhetens miljöpåverkan. Innebörden är att vi skall värna om miljön för såväl nuvarande som kommande generationer.
  • Vi skall utbilda, informera och sprida goda idéer i skolans förvaltning och verksamhet och ut i samhället.
  • Vi ska sträva efter ett systematiskt miljöarbete med ständig förbättring i fokus och säkerställa att vi följer gällande lagkrav