Konfirmationsläger

Konfirmationsläger i internatform sedan 1951

Konfirmationstiden är en tid då du tillsammans med andra får fundera och prata om frågor som är viktiga för oss. Vårt konfirmationsläger pågår de tre första veckorna på sommarlovet.

ANMÄL INTRESSE

Baskurs – vad står Svenska kyrkan för?

deltid, fyra tillfällen

Ansökan öppen

Kyrkans grundkurs

1 år, distans

För dig som utbildar dig till kyrklig tjänst, är anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans tro och liv.

Nästa kurs HT 2023

Möt mig som den jag är

För dig som nyfiket vill lära dig mer om religion och öppenhet för varandra.

1 dag/vecka + studieresa

ANMÄLAN ÖPPEN!

Kronobergs kapell

Sedan 1955 står vårt kapell öppet dygnet runt

På S:t Sigfrids folkhögskola i natursköna omgivningar ligger vårt kapell. Här får vi under terminstid ägna oss åt livets insida. Varje morgon har vi morgonbön kl. 08.15. På torsdagskvällarna klockan 19.00 firas mässa med en särskild ton av lovsång och lugn.

Själavård för unga

deltidskurs, 5 kurstillfällen under två terminer

kompetensutveckling för dig som samtalsledare

Nästa kurs HT 2023

Kurser för ideella medarbetare

Kurser för dig som är ideell medarbetare eller ledare

KURSER I HÖST!

Kyrkans hus

för Svenska kyrkans unga och församlingar i Växjö stift

Kyrkans Hus på S:t Sigfrids folkhögskola erbjuder församlingar en plats för möten, konferenser och kurser. Huset kan bara hyras av församlingar och av Växjö stift för olika grupper.