Jazz, Klassisk, Sång & Piano med genrebredd, Rytmik, Komposition

Musikutbildningen på S:t Sigfrids folkhögskola ger en god grund inför ett yrke som musiker, tonsättare eller musiklärare. Den är också förberedande för musikhögskolan. Gemensamt för alla inriktningar är att vi har en rik konsertverksamhet och som tonsättare komponerar du för professionella musiker. Som student finns du med på jazzklubbarna, Media Artes (ett forum för samtida musik), Växjö stads symfoniorkester och på lunchkonserter i Domkyrkan. Vi är även ute och gör turnéspelningar runtom i landet. Genom det unika internatboendet så har du alltid kompisar att spela med och komponera för.

 

-> LÄNGST NER PÅ SIDAN HITTAR DU INFORMATION OM ANSÖKAN OCH ANTAGNINGSPROV.

Musik på Kronoberg

Våra konserter finns på Facebook och vår Youtube-kanal.

Musiklinjens youtubekanal

 Följ oss på Facebook för nyheter och konserter!

Följ oss på Instagram!

Boka en spelning!

 Boka spelningar med oss på:

bokahonshuset@sigfrid.se

 

Jazz

Foto: Johan Wallin

läs mer om jazzinriktningen >>

Jazz

Som studerande på jazzinriktningen får du fördjupa dina kunskaper i jazz- och improvisationsmusik på ditt instrument. Stor vikt läggs vid ensemblespel där du får öva samspel, improvisation, sväng och gehörsspel. Alla jazzstuderande har även improvisationslektioner i grupp, vilket gör att du har sex ensemblelektioner i veckan förutom individuell undervisning. Förutom musiklinjens egna konserter görs även kontinuerliga konserter på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta.

 

Individuell instrumentallektion

Du får undervisning på ditt huvudinstrument varje undervisningsvecka.

Jazzensemble
Du musicerar på ditt huvudinstrument tillsammans med andra. Vi arbetar med olika repertoarområden inom din genre.

Improvisation

Du har undervisning i mindre grupp med en lärare där ni spelar tillsammans samt utvecklar och övar olika improvisationsmoment.

Jazzteori

Här får du lära dig om harmonier och skalor som blivit vanliga inom jazzgenren. Du lär dig tyda ackordsanalys samt att med hjälp av gehöret känna igen jazztypiska ackord och ackordvändor. Du får också utveckla dina färdigheter i att planka och transkribera musik.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm & rörelse, udda taktarter, polyrytmik (ex 2 mot 3),timing, afrocubansk & afrikansk musiktradition, claverytmer samt koordinations- och reaktionsövningar.

Tillval/Frivilliga projekt

Vi erbjuder några olika tillval som går att välja till utöver det ordinarie schemat:

Gospelkör

Jazzarrangering

Drama

Storband

Stråkensemble

Har du frågor rörande jazzinriktningen, maila: mats.arne.nilsson@sigfrid.se

Tidigare elev

Cornelia NilssonCornelia Nilsson

”Atmosfären på S:t Sigfrid kom att betyda mycket för mig: en kravlös  och trygg plats belägen i en fantastisk miljö där jag kunde fokusera all min tid på det jag ville göra – skapa musik genom mitt trumspel. Där lades en stabil grund för mitt frilansmusicerande och mina nuvarande musikstudier vid Högskolan för scen och musik i Göteborg”.

läs mer

Cornelia Nilsson är trummis och gick musiklinjen med jazzinriktning 2011-2012. Hon kombinerar musikhögskolestudier med frilansjobb runtom i Sverige. Hon har bland annat spelat med Karl-Martin Almqvist, Mathias Landaeus, Nina de Heney, Harald Svensson, Ellekari Sander, Bohuslän Big Band. Cornelia är verksam i en rad olika konstellationer.

Foto: Christer Männikus

Klassisk inriktning

läs mer om klassisk inriktning >>

Klassisk inriktning

 

För dig som studerar på den klassiska inriktningen ges stora möjligheter att utvecklas som solist och kammarmusiker i olika sammanhang. Du får som student utveckla dina musikaliska färdigheter på ditt instrument så långt som möjligt. Du får även möjlighet att spela med ackompanjatör/instuderare inför viktiga projekt, konserter och antagningsprov.

 

Ämnen för klassisk inriktning

 

Individuell instrumentallektion

Du får undervisning på ditt huvudinstrument varje undervisningsvecka. Det finns även möjlighet att få undervisning på ett biinstrument.

Kammarmusik

Du får musicera i olika kammarmusikaliska konstellationer – stråkkvartett, stråktrio, pianoduo, flöjttrio, sång/piano mm. Som kammarmusiker får du många möjligheter till konsertframträdanden både inom skolan och utanför.

Kammarorkester

Som stråkmusiker får du möjlighet att spela i kammarorkester under ledning av Wieska Szymczynska.

Gemensamma lektioner

I detta ämne samlas vi och genrepar inför konserter. Det kan även innehålla solistspel i masterclassform, gemensam lektioner för stråk/sång/träblås/piano och övningsteknik.

Satslära/gehör

Här ingår i första hand teoretisk och praktisk undervisning i harmonisering, analys och stämföring. I gehörsundervisningen tränar du ditt rytmiska och melodiska gehör.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Tillval/Frivilliga projekt

Vi erbjuder några olika tillval som går att välja till utöver det ordinarie schemat:

Gospelkör

Jazzarrangering

Drama

Storband

Stråkensemble

Har du frågor om den klassiska inriktningen, maila: musiklinjen@sigfrid.se

Tidigare elev

Caroline Karpinskabild karoline (2)

”Musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola var för mig ett perfekt mellansteg från gymnasiet till musikhögskolan. I två år fick jag möjlighet att skapa och musicera utifrån lust istället för krav,vilket utvecklade mig både som människa och som musiker. Det gav mig kött på benen att klara pressen på musikhögskolan och således ta mig vidare ut till frilanslivet.” 

läs mer

”Under skolans tvärkonstnärliga kurser som ”Musikalisk verkstad” och ”Scenisk beredskap” föddes många idéer som jag idag inte bara har förverkligat utan dessutom tjänar mitt levebröd på.

Dessutom är många av de vänner jag fick där fortfarande mina närmsta och utgör även en stor del av mitt professionella kontaktnät”

Caroline är violinist/arrangör/kompositör och gick Musiklinjen med klassisk inriktning mellan åren 2005-2007. Hon jobbar idag som frilansmusiker på heltid, främst i Vindla String Quartet som turnerar delvis som klassisk stråkkvartett men har även samarbetat nära artister som Magnus Tingsek, Miriam Aida, Lina Nyberg och Linnea Henriksson. Vid sidan av Vindla skriver Caroline musik för stråkar och är även flitigt anlitad studiomusiker.

Sång med genrebredd

läs mer om sång med genrebredd >>

Sång med genrebredd

Som sångstuderande med denna inriktning får du möjlighet att utvecklas inom flera olika genrer, individuellt och i grupp.

Under läsåret kommer det att finnas fyra block som genomsyrar både solosången och vokalgruppen. Varje block avslutas med en konsert.

Ämnen för sång med genrebred

Individuell sånglektion

Brukspiano

Vokalgrupp

Som skolans vokalgrupp får du arbeta med musik i olika genrer. Du får också möjlighet att jobba med scenisk gestaltning och ingå i olika konsertsammanhang.

Gemensam sång

Här får du möjlighet att sjunga solorepertoar inför en mindre grupp. Du får också en övergripande genrekännedom i samband med de olika blocken samt ytterligare teknikträning.

Gemensam lektion

Under året arbetar vi fram olika konserter och föreställningar. Här jobbar vi med helheten och repertoar utifrån olika teman samt text och gestaltning.

Satslära/gehör

Här ingår i första hand teoretisk och praktisk undervisning i harmonisering, analys och stämföring. I gehörsundervisningen tränar du ditt rytmiska och melodiska gehör.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Tillval/Frivilliga projekt

Vi erbjuder några olika tillval som går att välja till utöver det ordinarie schemat:

Gospelkör

Jazzarrangering

Drama

Storband

Stråkensemble

Har du frågor om Sång med genrebredd, maila: musiklinjen@sigfrid.se

Vår Youtube-kanal     

Se klipp från musiklinjens konserter och framträdanden på youtube-kanalen:

Musiklinjens youtubekanal >>

Lyssna och upplev

Förutom våra egna konserter görs även kontinuerliga framträdanden på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta.

Spelningar och konserter

Musiklinjen är flitigt anlitade som musiker i hela Växjöregionen och börjar tidigt bygga sina kontaktnät

Piano med genrebredd

Nu även med församlingsmusikprofil! Läs mer nedan

läs mer om piano med genrebredd >>

Piano med genrebredd

Som pianostuderande med denna inriktning får du möjlighet att utvecklas inom flera olika genrer, individuellt och som ackompanjatör i olika sammanhang.

Under läsåret kommer det att finnas många tillfällen till ackompanjemang till både sång och olika instrument.

Ämnen för piano med genrebred

Individuell instrumentallektion

Du får undervisning på piano varje undervisningsvecka.

Gemensam pianolektion

Här får du möjlighet att spela inför en mindre grupp. Du får chans till diskussion och återkoppling kring pianistiska frågor utifrån det spelade och utifrån olika frågor kring ackompanjatörsrollen.

Satslära/gehör

Här ingår i första hand teoretisk och praktisk undervisning i harmonisering, analys och stämföring. I gehörsundervisningen tränar du ditt rytmiska och melodiska gehör.

Ackompanjemang/sceniskt projekt

Här arbetar du som ackompanjatör i första hand till sångarna i inriktningen Sång med genrebredd. Du finns med i deras sångundervisning i olika utsträckning och bidrar med ackompanjemang. Här får du också möjlighet att använda pianot i ett sceniskt sammanhang. Du får träna på att vara flexibel och lyhörd och att musikaliskt bli en del av en scenisk helhet. Här är kreativitet och improvisation viktiga ord.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten. Här jobbar du i första hand som ackompanjatör och musiker i olika sammanhang.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som pianostuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Tillval/Frivilliga projekt

Vi erbjuder några olika tillval som går att välja till utöver det ordinarie schemat:

Gospelkör

Jazzarrangering

Drama

Storband

Stråkensemble

Piano med genrebredd/församlingsmusikprofil

Här går du vanlig piano med genrebredd. Förutom ämnena ovan har du också:

Individuell orgellektion

Du får enskild undervisning på orgel varje vecka hos någon av Växjös aktiva kyrkomusiker.

Kyrkans grundkurs

Du blir också en del av kursen Kyrkans grundkurs (läs här om kursen). Kyrkans grundkurs är på plats på skolan två dagar per månad och du läser delar av den kursen med deltagarna där. Vissa delar byts ut mot delar som rör musiklivet i kyrkan specifikt.

Har du frågor om Piano med genrebredd (även församlingsmusikprofilen), maila: johan.wallin@sigfrid.se

Rytmik

läs mer om rytmik >>

Rytmik

På ett koreografiskt sätt får du som rytmikstudent uttrycks musiken i rörelse. Du får praktisera dina idéer i en större grupp eller individuellt, mot jazz- eller kammarmusikensembler, körer och solister . I samarbete med musiker på musiklinjen får du även möjlighet att skapa föreställningar som framförs på olika scener i Växjö. Du får även lektioner på ditt klingade instrument.

Ämnen för rytmik

Individuell lektion

Du får enskild undervisning i rytmik varje undervisningsvecka.

Instrumentallektion

Du får enskild undervisning på ditt klingade instrument.

Ensemble

Tillsammans med musiker arbetar vi med koreografi och improvisation till klingande musik.

Vokalgrupp

Musiklinjens vokalgrupp finns till för dig som även vill fördjupa dig i sång. Den framför musik på och utanför skolan. Repertoaren är varierad. Under november och december turnerar vokalgruppen med sitt luciatåg.

Gemensamma lektioner

I detta ämne samlas vi och genrepar inför konserter. Det kan även innehålla solistspel i masterclassform, gemensam lektioner för stråk/sång/träblås/piano/rytmik och övningsteknik.

Satslära/gehör

Här ingår i första hand teoretisk och praktisk undervisning i harmonisering, analys och stämföring. I gehörsundervisningen tränar du ditt rytmiska och melodiska gehör.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Tillval/Frivilliga projekt

Vi erbjuder några olika tillval som går att välja till utöver det ordinarie schemat:

Gospelkör

Jazzarrangering

Drama

Storband

Stråkensemble

Har du frågor om rytmikinriktningen, maila: musiklinjen@sigfrid.se

Resor

Musiklinjens förening spelar under året in pengar till en studieresa. De senaste åren har målen varit Warszawa, Prag, London, Paris

Gästlärare

Ett återkommande inslag är workshops och clinics med olika musiker och pedagoger. Vi har bl a haft besök av..

läs mer

Per Tengstrand, Peter Asplund, Shai Maestro trio, Isabella Lundgren, Lars Jansson Trio, Ewan Svensson, Karin Lundin, Elise Einarsdotter, Mathias Algotsson trio, Maggi Olin, Olle Steinholtz, Yun Kan 3, Per Thornberg, Double Standards, Krister Jonsson, Pärlor för Svin, Mats Bergström och Jonas Nydesjö, Vindla, Carl-Johan Stjernström och Svenska Stråkkvartetten, Stockholms saxofonkvartett, Benedicte Haid, Duo Gelland, Mika Takahara, Musica Vitae, Michel Bartosch, GAHLM, Nytt ensemblen: Monica Danielsson, Per Sjögren, Christian Berg, Robert Ek, Maria Ingemarsson Berg, Tony Blomdahl, Jörgen Pettersson. Rilkeensemblen, Haga Duo, Stockholms Saxofonkvartett, Marcus Wrangö, Liselotte Norelius, Woodpeckers, Wirda gitarrkvartett, Rolling Phones, Marsel Nichan, Thomas Liljeholm, Jan Carleklev, ViolaVoice, Kvartludium (Polen), Nina de Heney, Karin Wikström, Sten Sandell & Fredrik Nyberg, Jonny Axelsson & Jörgen Pettersson duo, Stina Hellberg Agback, XII gitarduo, Reuter & Ericsson, Ylva Q Arkvik, m.fl.

Komposition

läs mer om komposition >>

Komposition

Som kompositionsstuderande kommer du få komponera för symfoniorkesterns alla instrument, från det lilla formatet till stor orkester.

Du får genomgång av kompositionstekniker, vokalkomposition, formlära, partitur, instrumentation, elektroakustisk musik och PA-system samt arbeta med film/animerad film och musik.

Som kompositionsstudent kommer du att arbeta och få tillgång till Blomdahl-Studion med elektroakustisk musik (www.mediaartes.net) och delta i regionens nutida musikliv.

Du kommer möta tonsättare, dirigenter och musiker i samband med konserter och workshops, få producentansvar och komponera för professionella ensembler och enskilda musiker med framföranden.

Undervisningen sker i grupp och enskilt. Du kommer arbeta med datorstödd undervisning med program som Finale, Sibelius, Logic och Musescore.

Utbildningens längd är två år.

Större projekt där din musik framförs:

Du komponerar för professionella musiker och ensembler.

Du komponerar/arrangerar konsert/installation under Växjö Kulturnatt.

Du komponerar för större ensemble bestående av elever på skolan (Salongsorkestern).

Du komponerar för större vokalensemble bestående av elever på skolan.

Regelbundna konsertbesök och workshops i samarbete med Media Artes, här några vi mött de senaste åren.
Duo Gelland, Mika Takahara, Musica Vitae, Michel Bartosch, GAHLM, Nytt ensemblen: Monica Danielsson, Per Sjögren, Christian Berg, Robert Ek, Maria Ingemarsson Berg, Tony Blomdahl, Jörgen Pettersson. Rilkeensemblen, Haga Duo, Stockholms Saxofonkvartett, Marcus Wrangö, Liselotte Norelius, Woodpeckers, Wirda gitarrkvartett, Rolling Phones, Marsel Nichan, Thomas Liljeholm, Jan Carleklev, ViolaVoice, Kvartludium (Polen), Nina de Heney, Karin Wikström, Sten Sandell & Fredrik Nyberg, Jonny Axelsson & Jörgen Pettersson duo, Stina Hellberg Agback, XII gitarduo, Reuter & Ericsson, Ylva Q Arkvik …

 

Ämnen för komposition

Komposition

Enskilt och i grupp.

Satslära/gehör

Här ingår i första hand teoretisk och praktisk undervisning i harmonisering, analys och stämföring. I gehörsundervisningen tränar du ditt rytmiska och melodiska gehör.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Tillval/Frivilliga projekt

Vi erbjuder några olika tillval som går att välja till utöver det ordinarie schemat:

Gospelkör

Jazzarrangering

Drama

Storband

Stråkensemble

Studielitteratur

Adler, Samuel Study of orchestration, Norton 4 upplagan, valda delar ca 195 sidor.

Adler, Samuel Study of orchestration, workbook Norton senaste upplagan, valsar delar ca 40 sidor.

Parment, Hans Ord i musiken, ECHO musik, senaste upplagan 48 sidor.

Parment, Hans Övningsexempel, senaste upplagan, valda delar ca 20 sidor.

Tyboni, Börje Noter. Handbok i traditionell notering, Stockholm Gehrmans musikförlag, senaste upplagan, valda delar ca 50 sidor.

Partitur av nutida och äldre musik.

Har du frågor om kompositionsinriktningen, maila: hans@parment.se

Röster om musiklinjen

Jonas Nydesjö – arrangör, kompositör, dirigent

”Mina studier på S:t Sigfrids folkhögskola lade den perfekta grunden för mitt musikaliska skapande. Mötet med musiker från vitt skilda genrer och möjligheten att arbeta med dem i mina projekt var en fantastisk möjlighet och en viktig grogrund för det som nu är mitt yrke.”

Julia Ekström gick komposition och under hennes andra år framfördes hennes stycke, som du kan lyssna på här.

Lärare

Sara Wåhlin 1

Sara Wåhlin – linjeledare
Sång, Rytmik, Scenisk beredskap, Kör, Vokalgrupp, Gospel, Musikteater.

läs mer

Utbildning
Utbildad på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Rytmik med fördjupningsstudier i jazzsång och musikteater.

Lite om
Arbetar även som sångerska och är verksam i duon Röster i Rörelse samt kvartetten Spår. Sjunger det mesta och har gjort allt från Operaroller till solist i storband. Har också medverkat i barnteateruppsättningar samt skrivit egna barnföreställningar som turnerat med länsmusiken. Vid olika tillfällen även undervisat på Musikhögskolan i Malmö, Linnéuniversitetet, Oskarshamns folkhögskola.

Kontakta Sara
musiklinjen@sigfrid.se
070-252 84 49

 

 

Mats Nilsson

Mats Nilsson – ansvarig för jazzinriktningen
Jazzensemble, Piano, Improvisation, Jazzteori, Gehör.

läs mer

Utbildning

Utbildad på musiklinjen på Skurups folkhögskola samt lärarutbildning på musikhögskolan i Malmö och verksam som frilansmusiker i Sydsverige.

Lite om

Pianist verksam även som frilansmusiker i Sydsverige. Mats har tjänstgjort på Gotlandsmusiken och framträtt med bland andra Nils Landgren och Isabella Lundgren.

Kontakt

matsnilsson22@gmail.com

Helene O

Helene Olaison – ansvarig för kammarmusik

Klassiskt piano, Kammarmusik, Gemensam lektion

läs mer

Utbildning
Musikhögskolan i Malmö, IE-utbildning klassisk piano. Pedagogisk fortbildning ”Från tass till lejonklo” vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Vadstena folkhögskolas pianolinje. Medlem i EPTA, pianopedagogförbundet i Sverige.

Lite om
Är verksam som pianist, kammarmusiker och pianopedagog. Musicerar i många olika kammarmusikaliska projekt och har stor erfarenhet som ackompanjatör. Undervisar som pianopedagog vid Växjö Kulturskola och S:t Sigfrids folkhögskola.

Kontakt
070- 350 49 40
helene.olaison@skola.vaxjo.se

Anders Mårtensson

Anders Mårtensson
Sång, Sångensemble, Röstvård.

läs mer

Utbildning
Kammarmusikerutbildningen- klassisk sång vid Kungliga musikhögskolan. Operastudion vid Göteborgsoperan samt sångpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.

Lite om
Anders har de senaste 10 åren undervisat vid Musikergymnasiet Rytmus i Stockholm samt Stockholm Musikalartistutbildning/SMU (Base23).
Som sångare jobbar Anders i båda världarna av sång (klassiska och i popvärlden) via Melodifestivalen (2006 med gruppen Elysion) körat till svenska artister såsom Carola, Sonja Aldén m.fl.

Anders har släppt soloplattor i eget namn och håller på med låtar till nytt album i skrivande stund samt medlem i gruppen MaJoy som släppt ett antal plattor.
Sjunger konserter i alla möjliga och omöjliga former, romanskonserter, konserter med orkester, kyrkomusik.
Anders älskar sång och hans ledord är: Tekniken in i praktiken.

johan_wallin

Johan Wallin – ansvarig för Sång och piano med genrebredd

Satslära, Piano, Ensembleledning, Gemensam lektion, Projekt, Musikteater.

läs mer

Utbildning
Utbildad på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Rytmik med fördjupningsstudier i piano.

Lite om
Johan har många års erfarenhet av musikundervisning i grundskola och gymnasium. Han har även undervisat i musikmetodik och piano på Linnéuniversitetet. Han har varit körledare i många år och anlitas också som ackompanjatör runt om i trakten och gillar att musicera i de flesta stilar. Johan har också erfarenhet som arrangör och kapellmästare på Katedralskolan, Växjö och Nya Teaterborgen.

Kontakta Johan
johan.wallin@sigfrid.se
0704-41 37 88

Jonas Castell

Jonas Castell
Kontrabas (jazz), Jazzensemble, Improvisation, Scenisk beredskap, Ensembleledning

läs mer

Utbildning

Jazzlinjen på Skurups folkhögskola

Musiker vid Musikhögskolan i Malmö

Lärarhögskolan i Malmö

 

Lite om

Jonas har från tonåren spelat i många olika sammanhang, pop, rock, funk, jazz. I början av 90- talet gick han på jazzlinjen på Skurups folkhögskola. Därefter blev det Individuell Musikerutbildning – Jazz på Musikhögskolan i Malmö.

Från 1998 tjänstgjorde han som musiker på Musik i Blekinge. Efter några år fortbildade han sig till lärare på Malmö Lärarhögskola och har jobbat som musiklärare på gymnasiet. Sedan något år är han nu frilansande musiker på heltid.

 

Jerker Lindström

Jerker Lindström
Saxofon, Jazzensemble, Improvisation, Komposition, Arrangering.

läs mer

Utbildning

Utbildad vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm.Studerat på musiklinjen i Härnösand och sedan Skurups folkhögskola 2 år.

Lite om

Jerkers stora intresse är improvisation och han har ägnat mycket tid åt att tänka ut metoder för hur man kan öva detta. Han har gett ut tre skivor i eget namn med egna kompositioner och har spelat med många olika artister i t ex Anders Berglunds band, frilansat i både storband och smågrupper. Han har också undervisat på Södra latins gymnasium i Stockholm och på musikhögskolan i Stockholm både som saxofonlärare samt i improvisationsmetodik.

 

Hans Parment

Hans Parment – ansvarig för kompositionsinriktningen
Flöjt, Komposition, Mental träning, Kammarmusik.

läs mer

Utbildning inom musik
Södra Latin, musiklinjen i Sthlm.
KMI, Sthlm, komposition, flöjt, piano, teori, jazzensemble.
SMI, Sthlm. Flöjtpedagog, Ensemblepedagog (kör och orkesterdirigering), Instrumentation.
Flöjtstudier: Torbjörn Eklund, Stig Bengtsson, Sven Åberg, Bernt Asplund, Börje Mårelius.
Studier i komposition: Björn Wilho Hallberg, Maurice Karkoff, Jørgen Plaetner, Jan W Morthenson, Rolf Engström.

Lite om
Flöjtist, tonsättare dirigent, musikproducent… avstamp i tekniska yrken som verktygsmakare, fartygsmekaniker och haft som hobby att samla på yrken.

Hans komponerande spänner från soloinstrument till orkester, ljudinstallationer och elektroakustisk musik. Samverkat med en mängd konstnärer inom andra discipliner.

Hans har tidigare haft följande anställningar:
CoMA (Contemporary Music and Artists) som ingick i Musik i Syd, producent för den nutida musiken i södra Sverige.

Ansvarat/projektkoordinator för festivaler, tex World New Music Days med över 50 länder iblandande, förberedelsetid på tre år, framfördes i Visby, Växjö, Göteborg.

Växjö Universitet, undervisat i komposition, musikarrangering (distanskurs), musikteori, mental träning för musikstudenter.

Ansvarat för årligt återkommande Master Class kurser i nutida musik för gitarr, slagverk, EAM och att skriva om musik.

I samverkan med Svenska Filminstitutets ”Film i skolan” undervisat i animation och ansvarat för lärarutbildning i samarbete mellan Växjö kulturskola, AV-Media, Reaktor Sydost och biografen Palladium.

På Växjö Kulturskola har Hans följande uppdrag: Sitter i  skolans ledningsgrupp. Projektledare för Studio 17, integration genom kultur i glesbygd och socioekonomiska områden i grundskolor.

Undervisar i komposition, låtskapande med fokus på ungdomars eget skapande ur ett samtida konstbegrepp.

Parment är läromedelsförfattare: Ord i musiken (Echo Musik) Komponera mera (Svenska Rikskonserter)

Media

Finns representerad i SR, SVT, SMP, Nutida Musik, Ventilen…

Utgiven på CD på skivbolaget Chamber Sound samt musiktjänster på nätet.

Hans fick Växjö kommuns kulturpris 2017

Kontakta Hans
hans@parment.se
070- 55 32 555

wieska

Wieska Szymczynska

Violin, Viola, Kammarorkester, Kammarmusik, Gemensam lektion

Gabriel Szamosi

Gabriel Szamosi
Cello, Kammarmusik, Gemensam lektion

läs mer

Utbildning
1 år vid musikhögskolan i Stockholm IE programmet för Mats Rondin. 5 år vid musikhögskolan i Göteborg, Musikerprogrammet med Torleif Thedèen som lärare. Därefter vidare studier i Köpenhamn för Anders Grön.

Lite om
Arbetar som frilansmusiker och med cello/kammarmusikundervisning. Har som frilansmusiker spelat med de flesta professionella orkestrar mellan Helsingborg och Sundsvall. Har varit solocellist vid tre operaproduktioner i Växjö. Mycket inriktad på Kammarmusik där han spelat i ett flertal konstellationer. Bla tillsammans med Wieska Szymczynska. Är Svergerepresentant för KHANA. (Kato Havas association for the new approach (of stringplaying)) Brukar undervisa vid sommarkurser Växjö och Jönköping.

 

 

Utbildning  Utbildad på musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola samt lärarutbildning på musikhögskolan i Malmö och verksam som frilansmusiker.  Lite om  Elias är född och uppvuxen i Växjö och har från tidig ålder varit med i många olika sammanhang i musiksverige. Han har tjänstgjort på ett flertal musikaler, konserter, shower, storband mm. Han har samarbetat med artister som bl.a. Frank Ådahl, Laila Adele, Shirin, Lollo Garthman, Sanna Nielsen.  Kontakta Elias  eliasjakobsson5@gmail.com  073- 1403027

Elias Jakobsson

Trummor (Jazz), Jazzensemble, Ensembleledning, Gehör, Jazzteori

Utbildning

Utbildad på musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola samt lärarutbildning på musikhögskolan i Malmö och verksam som frilansmusiker.

Lite om

Elias är född och uppvuxen i Växjö och har från tidig ålder varit med i många olika sammanhang i musiksverige. Han har tjänstgjort på ett flertal musikaler, konserter, shower, storband mm. Han har samarbetat med artister som bl.a. Frank Ådahl, Laila Adele, Shirin, Lollo Garthman, Sanna Nielsen.

Kontakta Elias

eliasjakobsson5@gmail.com

073- 1403027

Anette Castell

Anette Castell 

Jazzsång

läs mer

Lite om

Frilansar som jazzsångerska och har medverkat i olika konstellationer sedan 20- årsåldern. Är aktiv med flera egna bandprojekt inom framför allt jazz, men också inom visa, soul och funk. Är även sånglärare på gymnasieskolan Academy of Music and Business och har arbetat med sångundervisning på musikgymnasium sedan 2003.

JockeW

Jocke Wikström 

Trumpet (jazz)

läs mer

Lite om

Musiker, producent, kreatör och jazzambassadör som spelar trumpet och sjunger för livet….! Basen är Växjö, men livet som frilans tar honom till olika delar av vårt avlånga land – ibland även utomlands. Storband på Fashing, solo i Domkyrkan, jazz, soul, pop, funk eller musikal. Eller egna projekt som t ex ”Piazolla A Love Story”, ”South of Seveden Jass Orchestra – Älskade Ella”. Allt är lika roligt och viktigt!

 

På erfarenhetslistan finns konserter och turnéer med Peter Asplund, Isabella Lundgren, Tommy Körberg, Vivian Buczek, Rigmor Gustafsson, John Martin Bengtsson, Hani Arrabi, Laila Adéle, Eric Gadd, Frank Ådahl. Studioinspelningar, musikaler mm.

PerS

Per Sjödin
Elgitarr

JohnTarr

John Tarr

Trombon

läs mer

Utbildning 
 
John har Bachelor’s and Master’s Degrees in Trombone Performance, från University of Northern Colorado och San Francisco Conservatory of Music, USA. Han är också utbildad Feldenkrais pedagog och har hjälpt många musiker med olika besvär, och har undervisat flera kurser för musiker relaterade till andning och hållning.
 
Lite om:
Efter sina musikstudier arbetade John som frilansmusiker i USA. 1996 blev han Cert. Feldenkrais pedagog och han flyttade då till Schweiz där han hade egen praktik. Han fortsatte också med uppträdanden och musik undervisning. Han har bott i Sverige sen 2016 och arbetar som lärare för brass på Växjös Kulturskola sen 2019.
Anders E

Anders Einarsson

Trumpet (klassisk)

läs mer

Utbildning

Utbildad trumpetare på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och på musikhögskolan i Stuttgart. Han har arbetat som orkestertrumpetare på operan i Pforzheim och i Stuttgarter Philharmoniker, och har gjort inhopp i Stuttgarts radiosymfoniker, Württembergisches Kammerorchester, Svenska kammarorkestern m.fl. Efter nio år i Tyskland flyttade han tillbaka till Sverige med sin familj år 2012. Sedan 2013 är han anställd på Växjö kulturskola som brasslärare och orkesterledare.

ChristinaBremerSjödin

Christina Bremer Sjödin

Jazzsång, Jazzensemble

läs mer

Utbildning

Utbildad sångpedagog och ensemblelärare på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Jazz

Lite om

Christina har många års erfarenhet av sångundervisning på folkhögskola, musikgymnasium och har undervisat jazzkurser och jazzprojekt på Linneuniversitetet. Christina startade sin första jazzgrupp vid 16 års ålder och har sedan dess frilansat i olika konstellationer  Hon har också varit aktiv som körledare och har arbetet med ett brett spektrum av körer, bl a  gospelkören i St Johanneskyrkan i Malmö. Christina driver vid sidan av undervisning och frilans den egna verksamheten Rösten som Friskvård. Hon är också utbildad Yogalärare och ger vidare kunskap om hur avslappning och andningtekniker kan stötta jazzmusiker/sångare i sin vardag att få tillgång till den egna potentialen i sitt musicerande, i  samspel och vid framträdanden.

Foto Holger juni 2014

Hans-Erik Holgersson

Musikteori, Kontrapunkt, Musikhistoria

läs mer

Jag arbetar på Linnéuniversitetet som lärare i musikteori och arrangering. Jag kommer ursprungligen från Örebro, men min utbildning fick jag vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika och vid Musikhögskolan i Piteå. Åren 1998-2008 arbetade jag vid Musikhögskolan i Piteå, där jag undervisade i musikteori, musikhistoria och ensemblespel. Under hösten 2021 arbetade jag som timlärare i musikteori vid KMH. Vid sidan om lärarjobbet har jag en del uppdrag som arrangör och dirigent i olika sammanhang.

Britta Holger

Britta Holger
Oboe

Utbildning

Musikhögskolan i Göteborg 1989-94. Musikerlinjen. Huvudinstrument: oboe, biinstrument: cembalo Guildhall School of Music and Drama, London 1997-98. Advanced Instrumental Studies. Postgraduate diploma i oboe med tilläggsämnen kammarmusik och tidig dans.

Lite om

Medlem i ”Trollman Quartet” och duon ”con amore”. Har jobbat som orkestermusiker på frilansbasis sedan början av 90-talet med flertalet årskontrakt i både svenska och norska orkestrar. Var medlem av Sven Bergers Convivium Musicum i 5 år och har stor erfarenhet av renässans- och barockmusik, såväl som av den nutida repertoaren.

Har undervisat vid De Geergymnasiet i Norrköping, folkhögskolan i Oskarshamn, Sandnes Videregående skole, Högskolan i Stavanger och St. Sigfrids folkhögskola.

I sommar väntar SmålandsOperans uppsättning av Don Giovanni på Huseby Bruk och en kortare turné med Trollman Quartet.

joel-larsson

Joel Larsson 

Kontrabas

läs mer

Lite om

Joel är för närvarande kontrabasist i kammarorkestern Musica Vitae.

Porträtt Maria B

Maria Brisvall 

Klassisk sång

läs mer

Utbildning

Musikhögskolan i Örebro, Opera Studio 67 Stockholm, samt diverse kortkurser bl a Mozarteum Salzburg.

Studier för operasångerska Ulla Blom samt professor och hovsångare Arne Ohlson.

Skolledarutbildning

 

Lite om

Sångpedagog och sångerska med en stark förankring i den klassiska opera- , romans- och oratorierepertoaren. Har även sjungit i Linneakvartetten och Bach Collegium Småland.

Är starkt engagerad i körsång och olika former av ensemblesång. Har arbetat med Stockholms Gosskör, Helsingborgs Konserthuskör, Helsingborgs Flickkör samt barn- och ungdomskörer på Växjö Kulturskola. Sysslar också gärna med tonsättning och arrangering för vokal musik.

Arbetar idag som skolledare på Växjö Kulturskola.

 

Ulrik Ingemarsson 

Klarinett

läs mer

Lite om

Ulrik är klarinettist och pianist med stor erfarenhet från olika klassiska sammanhang.

Paula Gårsjö

Utbildning

Musiker, viola på Musikhögskolan i Stockholm, grundskollärare 1-7 ma-no.

Lite om 

Frilansande altviolinist/föreläsare/programledare som driver sitt företag Tonordia med inriktning ton och ord. I uppdragen ingår bland annat programlederi på Sveriges Radio P2, föreläsningar i klassisk musik, ensemblerna Sexton strängar, Amadeakvartetten och ViolaVoice. Har tidigare varit producent för Festspel i Pite Älvdal, Helsingborgs konserthus, Kulturhuset Palladium och radioprogrammet Klassisk morgon i P2. Vikarierat som marknadsförare på Regionteatern.

Maria Ingemarsson Berg – ansvarig för den klassiska inriktningen

piano, kammarmusik, orgel

läs mer

Utbildning

Maria Ingemarsson Berg är utbildad pianist vid musikhögskolorna i Göteborg, Malmö och Oslo. Hon har också en magisterexamen i kördirigering från Högskolan för scen och musik i Göteborg samt kantorsexamen.

Lite om

Maria hade länge Göteborg som bas för en frilanskarriär som pianist och har förutom många konsertuppdrag, arbetat på GöteborgsOperan, Högskolan för scen och musik, Göteborg Wind Orchestra med flera. Sedan 2014 är Maria musikaliskt ansvarig för SmålandsOperans sommaruppsättningar. Sommaren 2015 flyttade Maria tillbaka till födelsestaden Växjö och arbetar numera med Växjö som bas om pianist, ackompanjatör och kyrkomusiker.

klara Jansson 1

Klara Jansson

Klarinett

Utbildning

Klara har studerat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Hermann Stefánsson  och Kjell- Inge Stevensson och har även spelat för Per Billman och Emil Jonasson

Lite om

Klara är frilansande klarinettist med stor erfarenhet från orkester-, kammarmusikaliskt och solistiskt spel från Stockholm, Uppsala och Skåne. Hon är baserad i Småland sedan 2019. Klara har vid sidan av klassisk konstmusik även ett intresse för folkmusik, gärna ifrån södra Sverige.

Ansökan

Ansökan musiklinjen 2024-25 (ska ske senast 25 mars 2024.)

Ansökan till musiklinjen sker i två steg.

Steg 1 Anmälan

Anmäl dig via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa en inloggning.

Kom ihåg att skicka med följande med din anmälan:
– personligt brev
– betyg eller individuell studieplan

Det går även att maila dessa till skolexp@sigfrid.se.

Ett par dagar efter att ansökningstiden gått ut kommer du få ett mail. I mailet finns en länk för att skicka in filmer.

Steg 2 Skicka in dina filmer

Använd länken och skicka in dina filmer. Sen nedan för varje inriktning vad som gäller angående filmerna.

Det går bra att spela in filmerna med hjälp av mobiltelefon eller padda. Du måste synas när du spelar eller sjunger. Om du musicerar med andra på din film, försök så att det är du som hörs mest i inspelningen.

I mailet finns också en kallelse till en digital intervju som kommer äga rum någon gång under tiden 8-12 april.

JAZZ

1/ Spela någon av de obligatoriska låtarna:
Instrumentalister -There Is No Greater Love, All Blues, Blue in green, Night In Tunisia.
Sångare – Alice In Wonderland, The Nearness Of You, The way you look tonight, I Could Write A Book.
Ladda ner noter till inträdesprov, jazz.
Noter_intradesprov

Du spelar tema/ improvisation/ tema. Välj något av följande alternativ:
• spela in med egen ensemble
• spela in till någon av våra bakgrunder som du hittar här.

2/ en egenvald låt, solo eller med ensemble.

3/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, det går bra både med solo eller mindre ensemblegrupp.
Om du har frågor gällande dina inspelningar så ring Mats Nilsson 070-519 06 29.

 

KLASSISKT

1/ Spela två stycken från olika epoker, med eller utan ackompanjemang.

2/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, går bra både med solo eller mindre ensemblegrupp.

Om du har några frågor gällande dina inspelningar så ring Sara Wåhlin 070-252 84 49.

 

SÅNG MED GENREBREDD

1/ Sjung två stycken från olika genrer med eller utan ackompanjemang

2/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, går bra både med solo eller mindre ensemblegrupp

Om du har några frågor gällande dina inspelningar så ring Sara Wåhlin 070-252 84 49.

 

PIANO MED GENREBREDD

1/ Spela två pianostycken från olika genrer, solo eller med fler medmusikanter.

2/ Ackompanjera en av följande låtar på piano (ackompanjera och spela melodin själv eller låt någon annan sjunga eller spela melodin) :
-Kristallen den fina (trad)
-För kärlekens skull (Ted Gärdestad)
-Tonight (ur West side story)

3/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, det går bra både med solo eller ensemble/band/orkester (det är dock viktigt att det syns och hörs när du spelar).

PIANO MED GENREBREDD/FÖRSAMLINGSMUSIKPROFIL

1/ Spela två pianostycken från olika genrer, solo eller med fler medmusikanter.

2/ Ackompanjera en av följande låtar på piano (ackompanjera och spela melodin själv eller låt någon annan sjunga eller spela melodin) :
-Kristallen den fina (trad)
-För kärlekens skull (Ted Gärdestad)
-Tonight (ur West side story)

3/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, det går bra både med solo eller ensemble/band/orkester (det är dock viktigt att det syns och hörs när du spelar).

4/ Spela valfri psalm ur Den svenska psalmboken eller annan psalmbok. Välj att spela på orgel eller piano (ur koralbok eller som ackompanjemang till melodin, melodin spelar du själv eller låter någon annan sjunga eller spela).

Om du har några frågor gällande dina inspelningar så ring Johan Wallin 070-441 37 88 elller maila johan.wallin@sigfrid.se.

 

KOMPOSITION

1/ Skicka in 2-3 kompositioner, gärna stycken med olika instrument och ensembletyper. Märk noterna med ditt namn. Du får gärna bifoga inspelningar till dina stycken, live eller som midiljud i mp3-format till hans@parment.se
Har du frågor får du gärna skriva eller ringa till Hans Parment 070-55 32 555.

2/ Vid digital ansökan kommer du få en tid då du blir uppringd av Hans Parment (kompositionslärare) för samtal och kompositionsuppgift. Du kommer ha fyra timmar på dig att skriva från det att du fått uppgiften. Den kan utföras på notpapper eller med dator och mailas till hans@parment.se.

 

För alla inriktningar

Vi vill att du ska trivas hos oss. För att du ska få en större och djupare upplevelse av vår utbildning och den miljö som kanske ska bli ditt hem nästa år kan du gå in på vår Youtubekanal (sök S:t Sigfrids folkhögskola), följa oss på Instagram (stsigfridmusiklinjen) eller titta in på Facebook (www.facebook.com/sigfrid.se)!!

Vi ser fram emot att kanske få träffa just dig till hösten.

Vänliga hälsningar Sara

Sara Wåhlin
Musiklinjeföreståndare
S:t Sigfrids folkhögskola
070-252 84 49, musiklinjen@sigfrid.se

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider 2024 – 2025

Höstterminen 2024 varar från 15 augusti till 19 december (91 dagar)

Höstlov v. 44

Vårterminen 2025 varar från 8 januari till 10 juni (110 dagar)

Sportlov v.8

Påsklov v.

Lovdagar 1 – 2 maj, 29 – 30 maj, 6 juni

Läsårstider våren 2024

Vårterminen 2024 varar från 9 januari till 12 juni

Sportlov v.8

Påsklov v. 13

Lovdagar 1 maj, 9-10 maj, 6-7 juni

Studiekostnader 2024 – 25

Studiekostnaderna justeras varje läsår, inför höstterminen.

Kost

Externatelever betalar 2 100 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3 330 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch vardagar. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 3 200 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Materialavgift – här ingår bl a olycksfallsförsäkring, internet, visst undervisningsmaterial/förbrukningsmaterial, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter.  Materialavgiften är 1 600 kr/termin för musiklinjen.

Läromedel – säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan – Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Hela materialavgiften läggs på första fakturan.

 

Reservation för felskrivningar.