Jazz, Klassisk, Sång/Piano med genrebredd, Rytmik, Komposition

Musikutbildningen på S:t Sigfrids folkhögskola ger en god grund inför ett yrke som musiker och musiklärare. Den är också förberedande för musikhögskolan. Gemensamt för alla inriktningar är att vi har en rik konsertverksamhet. Som student finns du med på jazzklubbarna, konsertföreningen och på lunchkonserter i Domkyrkan. Vi är även ute och gör turnéspelningar runtom i landet. Genom det unika internatboendet så har du alltid kompisar att spela med.

 

LÄNGST NER PÅ SIDAN HITTAR DU INFORMATION HUR ANSÖKAN GÅR TILL OCH DATUM FÖR ANTAGNINGSPROV.

Lyssna på Maria Ingemarsson Berg, vår eminenta piano- och kammarmusiklärare!

Musik på Kronoberg

Under pandemin så finns våra konserter på Facebook och vår Youtube-kanal.

Musiklinjens youtubekanal

 Följ oss på Facebook för nyheter och konserter!

Följ oss på Instagram!

Jazz

Foto: Johan Wallin

läs mer om jazzinrikningen >>

Jazz

Som studerande på jazzinriktningen får du fördjupa dina kunskaper i jazz- och improvisationsmusik på ditt instrument. Stor vikt läggs vid ensemblespel där du får öva samspel, improvisation, sväng och gehörsspel. Alla jazzstuderande har även improvisationslektioner i grupp, vilket gör att du har sex ensemblelektioner i veckan förutom individuell undervisning. Förutom musiklinjens egna konserter görs även kontinuerliga konserter på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta.

 

Individuell instrumentallektion

Du får undervisning på ditt huvudinstrument varje undervisningsvecka.

Jazzensemble
Du musicerar på ditt huvudinstrument tillsammans med andra. Vi arbetar med olika repertoarområden inom din genre.

Improvisation

Du har undervisning i mindre grupp med en lärare där ni spelar tillsammans samt utvecklar och övar olika improvisationsmoment.

Jazzteori

Här får du lära dig om harmonier och skalor som blivit vanliga inom jazzgenren. Du lär dig tyda ackordsanalys samt att med hjälp av gehöret känna igen jazztypiska ackord och ackordvändor. Du får också utveckla dina färdigheter i att planka och transkribera musik.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm & rörelse, udda taktarter, polyrytmik (ex 2 mot 3),timing, afrocubansk & afrikansk musiktradition, claverytmer samt koordinations- och reaktionsövningar.

Musikteatertillval/Frivilligt projekt

På Palladium i Växjö sätter Kronobergs teatergrupp upp en musikteaterföreställning för barn. Om man vill stå på scen som skådespelare eller musiker, komponera musik eller jobba med scenografi och kostym så kan man välja detta som tillval på höstterminen. Föreställningarna brukar visas för ca 1.000 barn varje år och är mycket uppskattade.

Gospeltillval/Frivilligt projekt

På Gospeltillvalet får man en bred gospelrepertoar och man framträder vid några tillfällen, på eller utanför skolan, under våren.

Tidigare elev

Cornelia NilssonCornelia Nilsson

”Atmosfären på S:t Sigfrid kom att betyda mycket för mig: en kravlös  och trygg plats belägen i en fantastisk miljö där jag kunde fokusera all min tid på det jag ville göra – skapa musik genom mitt trumspel. Där lades en stabil grund för mitt frilansmusicerande och mina nuvarande musikstudier vid Högskolan för scen och musik i Göteborg”.

läs mer

Cornelia Nilsson är trummis och gick musiklinjen med jazzinriktning 2011-2012. Hon kombinerar musikhögskolestudier med frilansjobb runtom i Sverige. Hon har bland annat spelat med Karl-Martin Almqvist, Mathias Landaeus, Nina de Heney, Harald Svensson, Ellekari Sander, Bohuslän Big Band. Cornelia är verksam i en rad olika konstellationer.

Foto: Christer Männikus

Klassisk inriktning

LÄS MER OM KLASSISK INRIKTNING >>

Klassisk inriktning

 

För dig som studerar på den klassiska inriktningen ges stora möjligheter att utvecklas som solist och kammarmusiker i olika sammanhang. Du får som student utveckla dina musikaliska färdigheter på ditt instrument så långt som möjligt. Du får även möjlighet att spela med ackompanjatör/instuderare inför viktiga projekt, konserter och antagningsprov.

 

Ämnen för klassisk inriktning

 

Individuell instrumentallektion

Du får undervisning på ditt huvudinstrument varje undervisningsvecka. Det finns även möjlighet att få undervisning på sitt biinstrument.

Kammarmusik

Du får musicera i olika kammarmusikaliska konstellationer – stråkkvartett, stråktrio, pianoduo, flöjttrio, sång/piano mm. Som kammarmusiker får du många möjligheter till konsertframträdanden både inom skolan och utanför.

Kammarorkester

Som stråkmusiker får du möjlighet att spela i kammarorkester under ledning av Wieska Szymczynska.

Gemensamma lektioner

I detta ämne samlas vi och genrepar inför konserter. Det kan även innehålla solistspel i masterclassform, gemensam lektioner för stråk/sång/träblås/piano och övningsteknik.

Satslära/gehör

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Musikteatertillval/Frivilligt projekt: På Palladium i Växjö sätter Kronobergs teatergrupp upp en musikteaterföreställning för barn. Om man vill stå på scen som skådespelare eller musiker, komponera musik eller jobba med scenografi och kostym så kan man välja detta som tillval på höstterminen. Föreställningarna brukar visas för ca 1.000 barn varje år och är mycket uppskattade.

Gospeltillval/Frivilligt projekt: På Gospeltillvalet får man en bred gospelrepertoar och man framträder vid några tillfällen, på eller utanför skolan, under våren.

Tidigare elev

Caroline Karpinskabild karoline (2)

”Musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola var för mig ett perfekt mellansteg från gymnasiet till musikhögskolan. I två år fick jag möjlighet att skapa och musicera utifrån lust istället för krav,vilket utvecklade mig både som människa och som musiker. Det gav mig kött på benen att klara pressen på musikhögskolan och således ta mig vidare ut till frilanslivet.” 

läs mer

”Under skolans tvärkonstnärliga kurser som ”Musikalisk verkstad” och ”Scenisk beredskap” föddes många idéer som jag idag inte bara har förverkligat utan dessutom tjänar mitt levebröd på.

Dessutom är många av de vänner jag fick där fortfarande mina närmsta och utgör även en stor del av mitt professionella kontaktnät”

Caroline är violinist/arrangör/kompositör och gick Musiklinjen med klassisk inriktning mellan åren 2005-2007. Hon jobbar idag som frilansmusiker på heltid, främst i Vindla String Quartet som turnerar delvis som klassisk stråkkvartett men har även samarbetat nära artister som Magnus Tingsek, Miriam Aida, Lina Nyberg och Linnea Henriksson. Vid sidan av Vindla skriver Caroline musik för stråkar och är även flitigt anlitad studiomusiker.

Sång med genrebredd

läs mer om sång med genrebredd >>

Sång med genrebredd

Som sångstuderande med denna inriktning får du möjlighet att utvecklas inom flera olika genrer, individuellt och i grupp.

Under läsåret kommer det att finnas fyra block som genomsyrar både solosången och vokalgruppen. Varje block avslutas med en konsert.

Ämnen för sång med genrebred

Individuell sånglektion

Brukspiano

Vokalgrupp

Som skolans vokalgrupp får du arbeta med musik i olika genrer. Du får också möjlighet att jobba med scenisk gestaltning och ingå i olika konsertsammanhang.

Gemensam sång

Här får du möjlighet att sjunga solorepertoar inför en mindre grupp. Du får också en övergripande genrekännedom i samband med de olika blocken samt ytterligare teknikträning.

Gemensam lektion

Under året arbetar vi fram olika konserter och föreställningar. Här jobbar vi med helheten och repertoar utifrån olika teman samt text och gestaltning.

Satslära/gehör

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Musikteatertillval/Frivilligt projekt: På Palladium i Växjö sätter Kronobergs teatergrupp upp en musikteaterföreställning för barn. Om man vill stå på scen som skådespelare eller musiker, komponera musik eller jobba med scenografi och kostym så kan man välja detta som tillval på höstterminen. Föreställningarna brukar visas för ca 1.000 barn varje år och är mycket uppskattade.

Gospeltillval/Frivilligt projekt: På Gospeltillvalet får man en bred gospelrepertoar och man framträder vid några tillfällen, på eller utanför skolan, under våren.

Vår Youtube-kanal     

Se klipp från musiklinjens konserter och framträdanden på youtube-kanalen:

Musiklinjens youtubekanal >>

Lyssna och upplev

Förutom våra egna konserter görs även kontinuerliga framträdanden på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta.

Vår musik »

Spelningar och konserter

Musiklinjen är flitigt anlitade som musiker i hela Växjöregionen och börjar tidigt bygga sina kontaktnät läs mer>>

Piano med genrebredd

läs mer om piano med genrebredd >>

Piano med genrebredd

Som pianostuderande med denna inriktning får du möjlighet att utvecklas inom flera olika genrer, individuellt och som ackompanjatör i olika sammanhang.

Under läsåret kommer det att finnas många tillfällen till ackompanjemang till både sång och olika instrument.

Ämnen för piano med genrebred

Individuell instrumentallektion

Du får undervisning på piano varje undervisningsvecka.

Gemensam pianolektion

Här får du möjlighet att spela inför en mindre grupp. Du får chans till diskussion och återkoppling kring pianistiska frågor utifrån det spelade och utifrån olika frågor kring ackompanjatörsrollen.

Satslära/gehör

Här ingår i första hand teoretisk och praktisk undervisning i harmonisering, analys och stämföring. I gehörsundervisningen tränar du ditt rytmiska och melodiska gehör.

Ackompanjemang/sceniskt projekt

Här arbetar du som ackompanjatör i första hand till sångarna i inriktningen Sång med genrebredd. Du finns med i deras sångundervisning i olika utsträckning och bidrar med ackompanjemang. Här får du också möjlighet att använda pianot i ett sceniskt sammanhang. Du får träna på att vara flexibel och lyhörd och att musikaliskt bli en del av en scenisk helhet. Här är kreativitet och improvisation viktiga ord.

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten. Här jobbar du i första hand som ackompanjatör och musiker i olika sammanhang.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som pianostuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Musikteatertillval/Frivilligt projekt

På Palladium i Växjö sätter Kronobergs teatergrupp upp en musikteaterföreställning för barn. Om man vill stå på scen som skådespelare eller musiker, komponera musik eller jobba med scenografi och kostym så kan man välja detta som tillval på höstterminen. Föreställningarna brukar visas för ca 1.000 barn varje år och är mycket uppskattade.

Gospeltillval/Frivilligt projekt

På Gospeltillvalet får man en bred gospelrepertoar och man framträder vid några tillfällen, på eller utanför skolan, under våren.

Resor

Musiklinjens förening spelar under året in pengar till en studieresa. De senaste åren har målen varit Warszawa, Prag, London, Paris läs mer>>

Gästlärare

Ett återkommande inslag är workshops och clinics med olika musiker och pedagoger. Vi har bl a haft besök av..

läs mer

Per Tengstrand, Peter Asplund, Shai Maestro trio, Isabella Lundgren, Lars Jansson Trio, Ewan Svensson, Karin Lundin, Elise Einarsdotter, Mathias Algotsson trio,Maggi Olin, Olle Steinholtz, Yun Kan 3, Per Thornberg, Double Standards, Krister Jonsson, Pärlor för Svin, Mats Bergström och Jonas Nydesjö, Vindla, Carl-Johan Stjernström och Svenska Stråkkvartetten, Stockholms saxofonkvartett, Jonas Nydesjö, Benedicte Haid, Mats Bergström, Pärlor för Svin m.fl.

Rytmik

läs mer om rytmik >>

Rytmik

På ett koreografiskt sätt får du som rytmikstudent uttrycks musiken i rörelse. Du får praktisera dina idéer i en större grupp eller individuellt, mot jazz- eller kammarmusikensembler, körer och solister . I samarbete med musiker på musiklinjen får du även möjlighet att skapa föreställningar som framförs på olika scener i Växjö. Du får även lektioner på ditt klingade instrument.

Ämnen för rytmik

Individuell lektion

Du får enskild undervisning i rytmik varje undervisningsvecka.

Instrumentallektion

Du får enskild undervisning på ditt klingade instrument.

Ensemble

Tillsammans med musiker arbetar vi med koreografi och improvisation till klingande musik.

Vokalgrupp

Musiklinjens vokalgrupp finns till för dig som även vill fördjupa dig i sång. Den framför musik på och utanför skolan. Repertoaren är varierad. Under november och december turnerar vokalgruppen med sitt luciatåg.

Gemensamma lektioner

I detta ämne samlas vi och genrepar inför konserter. Det kan även innehålla solistspel i masterclassform, gemensam lektioner för stråk/sång/träblås/piano/rytmik och övningsteknik.

Satslära/gehör

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Musikteatertillval/Frivilligt projekt: På Palladium i Växjö sätter Kronobergs teatergrupp upp en musikteaterföreställning för barn. Om man vill stå på scen som skådespelare eller musiker, komponera musik eller jobba med scenografi och kostym så kan man välja detta som tillval på höstterminen. Föreställningarna brukar visas för ca 1.000 barn varje år och är mycket uppskattade.

Gospeltillval/Frivilligt projekt: På Gospeltillvalet får man en bred gospelrepertoar och man framträder vid några tillfällen, på eller utanför skolan, under våren.

Röster om musiklinjen

Jonas Nydesjö – arrangör, kompositör, dirigent

”Mina studier på S:t Sigfrids folkhögskola lade den perfekta grunden för mitt musikaliska skapande. Mötet med musiker från vitt skilda genrer och möjligheten att arbeta med dem i mina projekt var en fantastisk möjlighet och en viktig grogrund för det som nu är mitt yrke.”

Julia Ekström gick komposition och under hennes andra år framfördes hennes stycke, som du kan lyssna på här.

Komposition

läs mer om komposition >>

Komposition

Som kompositionsstuderande kommer du få komponera för symfoniorkesterns alla instrument, från det lilla formatet till hel orkester.

Du får genomgång av kompositionstekniker, vokalkomposition, formlära, partitur, instrumentation samt arbeta med film/animerad film och musik.

Som kompositionsstudent kommer du att arbeta och få tillgång till Blomdahl-Studion med elektroakustisk musik (www.mediaartes.net) och delta i regionens nutida musikliv.

Du kommer möta tonsättare, dirigenter och musiker i samband med konserter och workshops, få producentansvar och delta i konserter bl. a under Växjö Kulturnatt.

Undervisningen sker i grupp och enskilt. Du kommer arbeta med datorstödd undervisning med program som Finale, Sibelius och Logic.

 

Ämnen för komposition

Komposition

Enskilt och i grupp.

Satslära/gehör

Projekt

Du får under vissa veckor möjlighet att arbeta över genregränser med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Här uppstår ny musik i nya möten.

Ensemble- och gruppledning

Vi arbetar praktiskt med ledarskapet för en grupp/ensemble. I ämnet ingår bl a dirigering och metodik för att bli en tydlig och kreativ musikalisk ledare.

Scenisk beredskap

Du får genom olika metoder öva på scennärvaro, mental träning och presentationsteknik.

Rytmik

Ämnet innehåller rytmhärmning, improvisation i rytm och rörelse, udda taktarter, polyrytmik och dynamik. Som sångstuderande får du även arbeta med drama och scenframställning.

Musikteatertillval/Frivilligt projekt: På Palladium i Växjö sätter Kronobergs teatergrupp upp en musikteaterföreställning för barn. Om man vill stå på scen som skådespelare eller musiker, komponera musik eller jobba med scenografi och kostym så kan man välja detta som tillval på höstterminen. Föreställningarna brukar visas för ca 1.000 barn varje år och är mycket uppskattade.

Gospeltillval/Frivilligt projekt: På Gospeltillvalet får man en bred gospelrepertoar och man framträder vid några tillfällen, på eller utanför skolan, under våren.

Studielitteratur

Adler, Samuel Study of orchestration, Norton 4 upplagan, valda delar ca 195 sidor.

Adler, Samuel Study of orchestration, workbook Norton senaste upplagan, valsar delar ca 40 sidor.

Parment, Hans Ord i musiken, ECHO musik, senaste upplagan 48 sidor.

Parment, Hans Övningsexempel, senaste upplagan, valda delar ca 20 sidor.

Tyboni, Börje Noter. Handbok i traditionell notering, Stockholm Gehrmans musikförlag, senaste upplagan, valda delar ca 50 sidor.

 

 

Lärare

Sara Wåhlin 1

Sara Wåhlin – linjeledare
Rytmik, scenisk beredskap, kör, vokalgrupp, gospel, musikteater.

läs mer

Utbildning
Utbildad på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Rytmik med fördjupningsstudier i jazzsång och musikteater.

Lite om
Arbetar även som sångerska och är verksam i duon Röster i Rörelse samt kvartetten Spår. Sjunger det mesta och har gjort allt från Operaroller till solist i storband. Har också medverkat i barnteateruppsättningar samt skrivit egna barnföreställningar som turnerat med länsmusiken. Vid olika tillfällen även undervisat på Musikhögskolan i Malmö, Linnéuniversitetet, Oskarshamns folkhögskola.

Kontakta Sara
musiklinjen@sigfrid.se
070-252 84 49

 

 

Mats Nilsson

Mats Nilsson – ansvarig för jazzensemble
Jazzensemble, piano, improvisation, jazzteori, gehör.

läs mer

Utbildning

Utbildad på musiklinjen på Skurups folkhögskola samt lärarutbildning på musikhögskolan i Malmö och verksam som frilansmusiker i Sydsverige.

Lite om

Pianist verksam även som frilansmusiker i Sydsverige. Mats har tjänstgjort på Gotlandsmusiken och framträtt med bland andra Nils Landgren och Isabella Lundgren.

Kontakt

matsnilsson22@gmail.com

Maria Ingemarsson Berg är utbildad pianist vid musikhögskolorna i Göteborg, Malmö och Oslo. Hon har också en magisterexamen i kördirigering från Högskolan för scen och musik i Göteborg samt kantorsexamen. Lite om Maria hade länge Göteborg som bas för en frilanskarriär som pianist och har förutom många konsertuppdrag, arbetat på GöteborgsOperan, Högskolan för scen och musik, Göteborg Wind Orchestra med flera. Sedan 2014 är Maria musikaliskt ansvarig för SmålandsOperans sommaruppsättningar. Sommaren 2015 flyttade Maria tillbaka till födelsestaden Växjö och arbetar numera med Växjö som bas om pianist, ackompanjatör och kyrkomusiker.

Maria Ingemarsson Berg – ansvarig för kammarmusiken

piano, kammarmusik, orgel

läs mer

Utbildning

Maria Ingemarsson Berg är utbildad pianist vid musikhögskolorna i Göteborg, Malmö och Oslo. Hon har också en magisterexamen i kördirigering från Högskolan för scen och musik i Göteborg samt kantorsexamen.

Lite om

Maria hade länge Göteborg som bas för en frilanskarriär som pianist och har förutom många konsertuppdrag, arbetat på GöteborgsOperan, Högskolan för scen och musik, Göteborg Wind Orchestra med flera. Sedan 2014 är Maria musikaliskt ansvarig för SmålandsOperans sommaruppsättningar. Sommaren 2015 flyttade Maria tillbaka till födelsestaden Växjö och arbetar numera med Växjö som bas om pianist, ackompanjatör och kyrkomusiker.

Anders Mårtensson

Anders Mårtensson
Sång, sångensemble, röstvård.

läs mer

Utbildning
Kammarmusikerutbildningen- klassisk sång vid Kungliga musikhögskolan. Operastudion vid Göteborgsoperan samt sångpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.

Lite om
Anders har de senaste 10 åren undervisat vid Musikergymnasiet Rytmus i Stockholm samt Stockholm Musikalartistutbildning/SMU (Base23).
Som sångare jobbar Anders i båda världarna av sång (klassiska och i popvärlden) via Melodifestivalen (2006 med gruppen Elysion) körat till svenska artister såsom Carola, Sonja Aldén m.fl.

Anders har släppt soloplattor i eget namn och håller på med låtar till nytt album i skrivande stund samt medlem i gruppen MaJoy som släppt ett antal plattor.
Sjunger konserter i alla möjliga och omöjliga former, romanskonserter, konserter med orkester, kyrkomusik.
Anders älskar sång och hans ledord är: Tekniken in i praktiken.

johan_wallin

Johan Wallin – ansvarig sång och piano med genrebredd

satslära, gehör, piano, gemensam lektion, musikteater.

läs mer

Utbildning
Utbildad på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Rytmik med fördjupningsstudier i piano.

Lite om
Johan arbetar även som musiklärare på Estetiska programmet, Katedralskolan, Växjö där han under flera år bland annat varit kapellmästare i flera musikaler. Han har varit körledare i många år och  anlitas också som ackompanjatör runt om i trakten och gillar att musicera i de flesta stilar. Johan har undervisat i musikmetodik på Linnéuniversitetet och har även många års erfarenhet av musikundervisning i grundskola och gymnasium. Johan är just nu även arrangör och kapellmästare på Nya Teaterborgen.

Kontakta Johan
johan.wallin@sigfrid.se
0704-41 37 88

Jonas Castell

Jonas Castell
kontrabas (jazz), jazzensemble, improvisation

läs mer

Utbildning

Jazzlinjen på Skurups folkhögskola

Musiker vid Musikhögskolan i Malmö

Lärarhögskolan i Malmö

 

Lite om

Jonas har från tonåren spelat i många olika sammanhang, pop, rock, funk, jazz. I början av 90- talet gick han på jazzlinjen på Skurups folkhögskola. Därefter blev det Individuell Musikerutbildning – Jazz på Musikhögskolan i Malmö.

Från 1998 tjänstgjorde han som musiker på Musik i Blekinge. Efter några år fortbildade han sig till lärare på Malmö Lärarhögskola och har jobbat som musiklärare på gymnasiet. Sedan något år är han nu frilansande musiker på heltid.

 

Jerker Lindström

Jerker Lindström
Saxofon, jazzensemble, improvisation, komposition, arrangering.

läs mer

Utbildning

Utbildad vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm.Studerat på musiklinjen i Härnösand och sedan Skurups folkhögskola 2 år.

Lite om

Jerkers stora intresse är improvisation och han har ägnat mycket tid åt att tänka ut metoder för hur man kan öva detta. Han har gett ut tre skivor i eget namn med egna kompositioner och har spelat med många olika artister i t ex Anders Berglunds band, frilansat i både storband och smågrupper. Han har också undervisat på Södra latins gymnasium i Stockholm och på musikhögskolan i Stockholm både som saxofonlärare samt i improvisationsmetodik.

 

Hans Parment

Hans Parment
Flöjt, komposition, mental träning, kammarmusik.

läs mer

Lite om

Född i Stockholm 1956

Flöjtist, tonsättare dirigent, musikproducent… avstamp i tekniska yrken som verktygsmakare, fartygsmekaniker och haft som hobby att samla på yrken.

Hans komponerande spänner från soloinstrument till orkester.

Idag arbetar han främst med ljudinstallationer och elektroakustisk musik då gärna i samverkan med konstnärer inom andra discipliner.

Konstnärliga tankar för ögonblicket… förutsägbarhet, främmandegöring, tystnad

Hans har tidigare haft följande anställningar:

CoMA (Contemperary Music and Artists) som ingick i Musik i Syd, producent för den nutida musiken i södra Sverige.

Ansvarat/projektkoordinator för festivaler, tex World new music days med över 50 länder iblandande, förberedelsetid på tre år, framfördes i Visby, Växjö, Göteborg.

Växjö Universitet, undervisat i komposition, musikarrangering (distanskurs), musikteori, piano, Mental träning för musikstudenter.

Ansvarat för årligt återkommande Master Class kurser i nutida musik för gitarr, slagverk och att skriva om musik.

Samverkan med Svenska Filminstitutets ”Film i skolan”  där elever gör animerade filmer och med ansvar för lärarutbildnings i samarbete mellan Växjö kulturskola, AV-Media, Reaktor Sydost och biografen Palladium.

På Växjö Kulturskola har Hans följande uppdrag: Sitter i  skolans ledningsgrupp. Projektledare för integrationsprojekt i grundskola utifrån ett multimodalt perspektiv

Projektledare för uppbyggnad av kulturskolans del av Allaktivitetshus i Araby

Undervisar i komposition, låtskapande, animation, spelprogrammering med fokus på ungdomars eget skapande ur ett samtida konstbegrepp.

Parment är läromedelsförfattare: Ord i musiken (Echo Musik) Komponera mera (Svenska Rikskonserter)

Media

Finns representerad i SR, SVT, SMP, Nutida Musik, Ventilen…

Utgiven på CD på skivbolaget Chamber Sound samt musiktjänster på nätet.

 

Hans fick Växjö kommuns kulturpris 2017

wieska

Wieska Szymczynska

violin, viola, kammarorkester, kammarmusik.

Gabriel Szamosi

Gabriel Szamosi
Cello

läs mer

Utbildning
1 år vid musikhögskolan i Stockholm IE programmet för Mats Rondin. 5 år vid musikhögskolan i Göteborg, Musikerprogrammet med Torleif Thedèen som lärare. Därefter vidare studier i Köpenhamn för Anders Grön.

Lite om
Arbetar som frilansmusiker och med cello/kammarmusikundervisning. Har som frilansmusiker spelat med de flesta professionella orkestrar mellan Helsingborg och Sundsvall. Har varit solocellist vid tre operaproduktioner i Växjö. Mycket inriktad på Kammarmusik där han spelat i ett flertal konstellationer. Bla tillsammans med Wieska Szymczynska. Är Svergerepresentant för KHANA. (Kato Havas association for the new approach (of stringplaying)) Brukar undervisa vid sommarkurser Växjö och Jönköping.

 

 

Utbildning Utbildad på musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola samt lärarutbildning på musikhögskolan i Malmö och verksam som frilansmusiker. Lite om Elias är född och uppvuxen i Växjö och har från tidig ålder varit med i många olika sammanhang i musiksverige. Han har tjänstgjort på ett flertal musikaler, konserter, shower, storband mm. Han har samarbetat med artister som bl.a. Frank Ådahl, Laila Adele, Shirin, Lollo Garthman, Sanna Nielsen. Kontakta Elias eliasjakobsson5@gmail.com 073- 1403027

Elias Jakobsson

Trummor (Jazz), Jazzensemble, Ensembleledning, Gehör, Jazzteori

Utbildning

Utbildad på musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola samt lärarutbildning på musikhögskolan i Malmö och verksam som frilansmusiker.

Lite om

Elias är född och uppvuxen i Växjö och har från tidig ålder varit med i många olika sammanhang i musiksverige. Han har tjänstgjort på ett flertal musikaler, konserter, shower, storband mm. Han har samarbetat med artister som bl.a. Frank Ådahl, Laila Adele, Shirin, Lollo Garthman, Sanna Nielsen.

Kontakta Elias

eliasjakobsson5@gmail.com

073- 1403027

Anette Castell

Anette Castell 

sång (jazz)

läs mer

Lite om

Frilansar som jazzsångerska och har medverkat i olika konstellationer sedan 20- årsåldern. Är aktiv med flera egna bandprojekt inom framför allt jazz, men också inom visa, soul och funk. Är även sånglärare på gymnasieskolan Academy of Music and Business och har arbetat med sångundervisning på musikgymnasium sedan 2003.

no-person-found

Jocke Wikström 

trumpet (jazz)

läs mer

Lite om

Musiker, producent, kreatör och jazzambassadör som spelar trumpet och sjunger för livet….! Basen är Växjö, men livet som frilans tar honom till olika delar av vårt avlånga land – ibland även utomlands. Storband på Fashing, solo i Domkyrkan, jazz, soul, pop, funk eller musikal. Eller egna projekt som t ex ”Piazolla A Love Story”, ”South of Seveden Jass Orchestra – Älskade Ella”. Allt är lika roligt och viktigt!

 

På erfarenhetslistan finns konserter och turnéer med Peter Asplund, Isabella Lundgren, Tommy Körberg, Vivian Buczek, Rigmor Gustafsson, John Martin Bengtsson, Hani Arrabi, Laila Adéle, Eric Gadd, Frank Ådahl. Studioinspelningar, musikaler mm.

PerS

Per Sjödin
Elgitarr, jazzensemble, improvisation

Britta Holger

Britta Holger
Oboe

läs mer

Utbildning

Musikhögskolan i Göteborg 1989-94. Musikerlinjen. Huvudinstrument: oboe, biinstrument: cembalo Guildhall School of Music and Drama, London 1997-98. Advanced Instrumental Studies. Postgraduate diploma i oboe med tilläggsämnen kammarmusik och tidig dans.

Lite om

Medlem i ”Trollman Quartet” och duon ”con amore”. Har jobbat som orkestermusiker på frilansbasis sedan början av 90-talet med flertalet årskontrakt i både svenska och norska orkestrar. Var medlem av Sven Bergers Convivium Musicum i 5 år och har stor erfarenhet av renässans- och barockmusik, såväl som av den nutida repertoaren.

Har undervisat vid De Geergymnasiet i Norrköping, folkhögskolan i Oskarshamn, Sandnes Videregående skole, Högskolan i Stavanger och St. Sigfrids folkhögskola.

I sommar väntar SmålandsOperans uppsättning av Don Giovanni på Huseby Bruk och en kortare turné med Trollman Quartet.

MatildaBremer

Matilda Bremer

Blockflöjt

läs mer

Utbildning
Matilda är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Dan Laurin, Claudia Müller och Clas Pehrsson, samt vid Malmö Musikhögskola för Cecilia Kjelldén.

Lite om
Matilda är verksam som solist och kammarmusiker inom den tidiga musiken, och arbetar som blockflöjtspedagog på Växjö Kulturskola.

lenaH

Lena Hoel Aldén (gästlärare)
Solosång, masterclass, kammarmusik

läs mer

Utbildning
Operahögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Stockholm, samt Ingesunds Musikhögskola

Lite om
Lena Hoel verkade som sopransolist i ledande roller vid Kungl. Operan i Stockholm i 26 år. Roller som Pamina i Trollflöjten, Mimi i La Bohème, Tatjana i Eugen Onegin, hon har också stor erfarenhet av samtida kompositörer som A. Eliasson, S-D Sandström m.fl. Lena har bl.a samarbetat med regissörer som Ingmar Bergman o Lars Rudolfsson.Mycket av hennes hjärta finns hos kammarmusiken, som tagit henne runt om i världen. Även kyrkomusik o ett flertal cd insp. Lena undervisar elever från Operahögskolan i Sthlm, Musikhögskolan i Malmö, Ingesunds Folkhögskola, Lilla Akademien o S:t Sigfrids Folkhögskola. Även operasångare vid Kungl. Operan i Sthlm samt Malmö Operan.

Kristofer Johansson

Kristofer Johansson
Återkommande gästlärare trumset/jazz.

läs mer

Lite om

Växjöbördig trummis och slagverkare som är involverad i diverse olika sammanhang. Har spelat med diverse olika artister genom åren, både nationella och internationella, runt om i Sverige och Europa. Är medlem i Musik i Blekinges grupp Unit sedan slutet av nittiotalet och ett gäng andra grupper, främst jazzinriktade sådana, fåra södra Sverige. Gör även musikteaterproduktioner vissa perioder. Brinner för det genuina groovet och svänget i musiken oavsett genre.

 

John Tarr

trombon

läs mer

Utbildning 
 
John har Bachelor’s and Master’s Degrees in Trombone Performance, från University of Northern Colorado och San Francisco Conservatory of Music, USA. Han är också utbildad Feldenkrais pedagog och har hjälpt många musiker med olika besvär, och har undervisat flera kurser för musiker relaterade till andning och hållning.
 
Lite om:
Efter sina musikstudier arbetade John som frilansmusiker i USA. 1996 blev han Cert. Feldenkrais pedagog och han flyttade då till Schweiz där han hade egen praktik. Han fortsatte också med uppträdanden och musik undervisning. Han har bott i Sverige sen 2016 och arbetar som lärare för brass på Växjös Kulturskola sen 2019.
Paula Gårsjö

Paula Gårsjö

Utbildning

Musiker, viola på Musikhögskolan i Stockholm, grundskollärare 1-7 ma-no.

Lite om 

Frilansande altviolinist/föreläsare/programledare som driver sitt företag Tonordia med inriktning ton och ord. I uppdragen ingår bland annat programlederi på Sveriges Radio P2, föreläsningar i klassisk musik, ensemblerna Sexton strängar, Amadeakvartetten och ViolaVoice. Har tidigare varit producent för Festspel i Pite Älvdal, Helsingborgs konserthus, Kulturhuset Palladium och radioprogrammet Klassisk morgon i P2. Vikarierat som marknadsförare på Regionteatern.

klara Jansson 1

Klara Jansson

Klarinett

Utbildning

Klara har studerat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Hermann Stefánsson  och Kjell- Inge Stevensson och har även spelat för Per Billman och Emil Jonasson

Lite om

Klara är frilansande klarinettist med stor erfarenhet från orkester-, kammarmusikaliskt och solistiskt spel från Stockholm, Uppsala och Skåne. Hon är baserad i Småland sedan 2019. Klara har vid sidan av klassisk konstmusik även ett intresse för folkmusik, gärna ifrån södra Sverige.

Hans Linden kopia

Hans Linden
Sång, röstvård, kammarmusik.

läs mer

Utbildning

Musikhögskolan i Örebro och KTH.

Lite om

Hans Linden arbetade som lärare på musiklinjen på S:t Sigfrids folkhögskola mellan 1979 och 1995 och har sedan dess bland annat arbetat på Linnéuniversitetet och som frilans. Ett stort antal musiklärare, sångpedagoger och operasångare har under Hans ledning slussats vidare från grundutbildningen till högre utbildningar. Hans har sjungit solo i oratorier över större delen av landet, gett egna konserter, deltagit i åtskilliga professionella ensembler och är engagerad i amatörteatersammanhang. Han är som pensionär sedan flera år fortfarande aktiv som sångsolist/ensemblesångare.

 

Britta Holger

Britta Holger
Oboe

läs mer

Utbildning

Musikhögskolan i Göteborg 1989-94. Musikerlinjen. Huvudinstrument: oboe, biinstrument: cembalo Guildhall School of Music and Drama, London 1997-98. Advanced Instrumental Studies. Postgraduate diploma i oboe med tilläggsämnen kammarmusik och tidig dans.

Lite om

Medlem i ”Trollman Quartet” och duon ”con amore”. Har jobbat som orkestermusiker på frilansbasis sedan början av 90-talet med flertalet årskontrakt i både svenska och norska orkestrar. Var medlem av Sven Bergers Convivium Musicum i 5 år och har stor erfarenhet av renässans- och barockmusik, såväl som av den nutida repertoaren.

Har undervisat vid De Geergymnasiet i Norrköping, folkhögskolan i Oskarshamn, Sandnes Videregående skole, Högskolan i Stavanger och St. Sigfrids folkhögskola.

I sommar väntar SmålandsOperans uppsättning av Don Giovanni på Huseby Bruk och en kortare turné med Trollman Quartet.

lenaH

Lena Hoel Aldén (gästlärare)
Solosång, masterclass, kammarmusik

läs mer

Utbildning
Operahögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Stockholm, samt Ingesunds Musikhögskola

Lite om
Lena Hoel verkade som sopransolist i ledande roller vid Kungl. Operan i Stockholm i 26 år. Roller som Pamina i Trollflöjten, Mimi i La Bohème, Tatjana i Eugen Onegin, hon har också stor erfarenhet av samtida kompositörer som A. Eliasson, S-D Sandström m.fl. Lena har bl.a samarbetat med regissörer som Ingmar Bergman o Lars Rudolfsson.Mycket av hennes hjärta finns hos kammarmusiken, som tagit henne runt om i världen. Även kyrkomusik o ett flertal cd insp. Lena undervisar elever från Operahögskolan i Sthlm, Musikhögskolan i Malmö, Ingesunds Folkhögskola, Lilla Akademien o S:t Sigfrids Folkhögskola. Även operasångare vid Kungl. Operan i Sthlm samt Malmö Operan.

Ansökan

Ansökan musiklinjen 2022

Ansökan till läsåret 21/22 är stängd.

Anmälan till läsår 22/23 ska vara inne senast 25 mars 2022. Ansökan till läsår 22/23 kommer att ske under vecka 14 2022. Exakt hur ansökningarna kommer att se ut meddelas i början av 2022.

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa en inloggning.

Komplettera din ansökan med:
– personligt brev
– betyg eller individuell studieplan
– referens

Eller maila till skolexp@sigfrid.se

Antagningar musiklinjen 2022

Exakt hur ansökningarna inför läsåret 22/23 kommer att se ut meddelas senare. Vi planerar för sökningar på plats på skolan 4-8 april. Nedan kan du se vad som gäller för ansökningar.

Om du inte redan har ett Gmail-konto redan behöver du skapa det.

______________________________________________

JAZZ

Ladda upp dina videoklipp via den länk som vi mailar dig som sökt. Video från telefonen går bra. Det är viktigt att vi kan se och höra dig.

Spela:
1/ någon av de obligatoriska låtarna:

Instrumentalister -There Is No Greater Love, All Blues, Blue in green, Night In Tunisia.

Sångare – Alice In Wonderland, The Nearness Of You, The way you look tonight, I Could Write A Book.

Ladda ner noter till inträdesprov, jazz.
Noter_intradesprov

. Du spelar tema/ improvisation/ tema. Välj något av följande alternativ:

• spela in med egen ensemble
• spela in till någon av våra bakgrunder som du hittar här.

2/ en egenvald låt, solo eller med ensemble.

3/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, det går bra både med solo eller mindre ensemblegrupp.
Om du har frågor gällande dina inspelningar så ring Mats Nilsson 070-519 06 29.

______________________________________________

KLASSISKT

Ladda upp dina videoklipp via den länk som vi mailar dig som sökt. Video från telefonen går bra. Det är viktigt att vi kan se och höra dig.

Spela:
1/ två stycken från olika epoker, med eller utan ackompanjemang.

2/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, går bra både med solo eller mindre ensemblegrupp.

Om du har några frågor gällande dina inspelningar så ring Maria Ingemarsson Berg 070-675 98 35

______________________________________________

SÅNG MED GENREBREDD

Ladda upp dina videoklipp via den länk som vi mailar dig som sökt. Video från telefonen går bra. Det är viktigt att vi kan se och höra dig.

Sjung:
1/ två stycken från olika genrer med eller utan ackompanjemang

2/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, går bra både med solo eller mindre ensemblegrupp

Om du har några frågor gällande dina inspelningar så maila Sara Wåhlin, sara.wahlin@sigfrid.se.

______________________________________________

PIANO MED GENREBREDD

Ladda upp dina videoklipp via den länk som vi mailar dig som sökt. Video från telefonen går bra. Det är viktigt att vi kan se och höra dig.

Spela:
1/ två pianostycken från olika genrer, solo eller med fler medmusikanter.

2/ ackompanjemang till någon av följande låtar :

 • Kristallen den fina (trad)
 • För kärlekens skull (Ted Gärdestad)
 • Tonight (ur West side story)

3/ eventuella inspelningar från konserter där du har medverkat, det går bra både med solo eller ensemble/band/orkester (det är dock viktigt att det syns och hörs när du spelar).

Om du har några frågor gällande dina inspelningar så ring Johan Wallin 070-441 37 88 elller maila johan.wallin@sigfrid.se.

______________________________________________

KOMPOSITION

Du kommer få en tid då du blir uppringd av Hans Parment (kompositionslärare) för samtal och kompositionsuppgift. Du kommer ha fyra timmar på dig att skriva från det att du fått uppgiften. Den kan utföras på notpapper eller med dator och mailas till hans@parment.se. Har du frågor får du gärna ringa till Hans Parment 070-55 32 555

Påminnelse

Om du inte redan skickat in:
Skicka 2-3 exempel egenkomponerad musik eller arrangemang. Märk noterna med ditt namn. Du får gärna bifoga inspelningar till dina stycken, live eller som midiljud i mp3-format till hans@parment.se.

______________________________________________

 

Vi vill att du ska trivas hos oss. För att du ska få en större och djupare upplevelse av vår utbildning och den miljö som kanske ska bli ditt hem nästa år kan du gå in på vår Youtubekanal (sök S:t Sigfrids folkhögskola), följa oss på Instagram (stsigfridmusiklinjen) eller titta in på Facebook (www.facebook.com/sigfrid.se)!!

Vi ser fram emot att kanske få träffa just dig till hösten.

Vänliga hälsningar Sara

Sara Wåhlin
Musiklinjeföreståndare
S:t Sigfrids folkhögskola
070-252 84 49, musiklinjen@sigfrid.se

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

Läsårstider 2021 – 2022

Höstterminen 2021 varar från 16 augusti till 17 december 

Höstlov v. 44

Vårterminen 2022 varar från 10 januari till 8 juni

Sportlov v.8

Påsklov v.15

Lovdagar 26 – 27 maj, 6 juni

Studiekostnader 2021-22

Kost

Externatelever betalar 1 770 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 2 935 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2 350 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 750 kr/termin för musiklinjen.

Kopieringsavgift – Kopieringsavgiften är 260 kr/termin för musiklinjen.

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan – Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.

Antagningarna våren 2021 äger rum

lördag 10 – söndag 11 april 2021 (jazz, sång och piano med gengrebredd)

lördag 17 – söndag 18 april 2021 (komposition och klassisk inriktning)

 

Sista ansökningsdag är onsdag 24 mars 2021.

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa en inloggning.

När du söker till någon av inriktningarna på musiklinjen så får du även möjlighet att övernatta i samband med detta. Då erbjuds du övernattning och frukost samt får en möjlighet att uppleva internatlivet. På kvällen har musiklinjen konsert och jam samt filmvisning på internatet.

Senast 23 mars bekräftar du din ansökan genom att betala in på bankgiro 383-8745.

Märk inbetalningen med mu sök och ditt namn:

140:- för antagningsdag med mat (avgiften återbetalas ej)

eller

290:- för antagningsdag med mat, övernattning med frukost (lakan och handduk ingår ej). För att boka boende mailar du administration@sigfrid.se senast 23/3. (avgiften återbetalas ej)

Om du inte kan den dagen som det är antagning på Ditt instrument och inriktning så försöker vi lösa det. Maila i så fall Sara Wåhlin musiklinjen@sigfrid.se

Komplettera din ansökan med:
– personligt brev
– betyg eller individuell studieplan
– referens
– noter till ackompanjemang och på jazzen även noter om du vill transponera den obligatoriska låten, märk den med ditt namn.

Skicka detta till:
Antagning Musiklinjen
S:t Sigfrids folkhögskola
Kronoberg
352 63 Växjö

Eller maila till skolexp@sigfrid.se

Antagningsdagar schema

Jazzinriktning

Instrumentalister -There Is No Greater Love, All Blues, Blue in green, Night In Tunisi.

Sångare – Alice In Wonderland, The Nearness Of You, The way you look tonight, I Could Write A Book.

Ladda ner noter till inträdesprov, jazz.
Noter_intradesprov

Du söker med en egenvald låt samt en obligatorisk (se ovan). De obligatoriska låtarna finns på hemsidan.Du väljer själv tempo, tonart och form. Framförandet ska innehålla temapresentation och improvisation. Om du väljer annan tonart än den noterade, så skickar du transponerad ackordanalys.

Klassisk inriktning

Välj två stycken från olika epoker. Önskas ackompanjemang skickar du noter i samband med att du skickar in din ansökan.

Sång med genrebredd

Du ska förbereda två sånger/ pianostycken från två olika genrer t ex musikal, jazz, visa, pop. Pianist finns på plats och du skickar in noter i samband med att du gör din ansökan.

Piano med genrebredd

Du ska förbereda två pianostycke från två olika genrer t ex musikal, jazz, visa, pop, klassiskt. Dessutom ska du ackompanjera en av följande låtar: Kristallen den fina (trad.), För kärlekens skull (Ted Gärdestad), Tonight (ur West Side Story).

Rytmik

Välj ett eget stycke inspelad musik ca 3 min. Skapa en rörelseform/koreografi där Du uttrycker musiken i rörelse. Du kommer även få göra ett instrumentalprov som du förberett på valfritt instrument. Önskas ackompanjemang skickar du noter.

Komposition

Skicka 2-3 exempel på egenkomponerad musik. Märk noterna med Ditt namn.
Du får gärna bifoga inspelningar till dina stycken. Inspelningar skickas på Audio CD, CD-ROM och DVD-skivor, ljudfil (mp3) eller på noter (pdf). Märk skivorna med Ditt namn.