ÅTERBRUK & HÅLLBART BYGGANDE 2019

 

Grundkurs – Tiny House

Kursen vänder sig till dig som under ett år vill:

  • Praktiskt lära dig att bygga ett litet hem.
  • Få självförtroende att börja bygga & kunskapen att göra ekologiska, hållbara och resursmedvetna val i ditt eget husprojekt.
  • Kursen passar dig som är kritisk till dagens byggande och blir nyfiken av frågan: Hur påverkar mitt val av boende globala resurser, samhällsutveckling, ekonomi och hälsa?

Kursinnehåll

Under grundkursen lär ni er de moment som behövs för att bygga ett stabilt, tätt och hållbart hus. Vi bygger stommar, klär dem med panel och tak och sätter in fönster och dörrar.

Vilka material vi arbetar med är beroende av tillgången till återvunnet material. Vi arbetar främst med trä och med ett speciellt fokus på mobilt boende.

Målet är att bygga små flyttbara bostadshus. Ni kommer också att utföra invändig byggnation och isolering av befintliga småhus, som tidigare kursdeltagare byggt. Arbetet på plats görs i team.

Husen som byggs ägs av Tyrolen och är ett delprojekt i uppbyggnaden av att framtida vandrarhem.

Syfte

Syftet är att stödja och möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till samhälleliga system och kulturella normer som präglar våra personliga val och uppmuntra en blick av samband. Det gör vi genom att fördjupa oss både praktiskt och personligt i frågor om resursmedvetet levnadssätt, ekologiskt och hållbart boende och husbyggande med återanvända & ekologiska material. Vi kommer att titta på husbyggande utifrån ekonomi, teknik, formgivning, klimat, energi, hälsa, leverne, omställning och samhällsförändring.

Om utbildningen

Kursen drivs av S:t Sigfrids Folkhögskola i samarbete med föreningen Tyrolens Vänner och det sociala företaget Macken Växjö som är initiativtagare till kursen som startade 2014. I utbildningen varvas teori och reflektion med praktik. Den teoretiska & praktiska undervisningen äger rum på folkparken Tyrolen i Blädinge utanför Alvesta. Macken bidrar även med återvunnet byggmaterial som samlas in på Mackens insamlingscentral i Växjö.

Mer info om Tyrolen: www.tyrolen.se & www.facebook.com/tyrolerhatt). 

Mer info om Macken: www.macken.coop www.facebook.com/Macken-Växjö-269400443176349.

Mer info om S:t Sigfrid: www.sigfrid.se & www.facebook.com/sigfrid.se

Läroprocess

Samarbete och teambaserat lärande – vi lär av varandra och tillsammans. Vi bygger hus ihop och därför är samarbete och ledarskap viktiga delar i kursen.

Action learning –  Vi tror vi lär oss allra mest när vi varvar praktiskt görande med reflektion.

Misstagens pedagogik – Vi vill ge plats att våga testa, misslyckas och pröva oss fram.

Integrerande – Vi vill hjälpa deltagare att integrera insikter och ny kunskap i sitt liv.

Kurstider 2019

Kursen är distanskurs på halvfart med 7 träffar på plats i Blädinge, totalt 28 dagar på plats.

Du förväntas göra olika uppgifter enskilt och i grupp, både praktiska, reflekterande och undersökande mellan träffarna. Kursen avslutas med ett eget individuellt projekt där du praktisk fördjupar dig. Det kan exempelvis vara ett eget byggprojekt, volontär i någon annans, fördjupning i en speciellt byggnadsmetod med mera.

Man kan inte bygga och inreda på distans – det innebär att alla deltagare är med vid varje tillfälle.

Du som deltagare kan ansöka om ledighet vid något enstaka tillfälle. Minst 80% närvaro krävs för att bli godkänd på kursen.

Kursen börjar 4 mars 2019 med en uppgift som görs på distans. Första fysiska samlingen är 23-24 mars. Se hela schemat nedan.

Preliminärt schema

v.12  23- 24 mars Återbruk tillfälle 1 Uppstart (lördag- söndag)

v.16  15- 18 april Återbruk tillfälle 2 (måndag- torsdag)

v.19  6- 10 maj Återbruk tillfälle 3 (måndag- fredag)

v.24  10- 14 juni Återbruk tillfälle 4 (måndag- fredag)

v.35   28- 30 aug  Återbruk tillfälle 5 (onsdag- fredag)

v.39   23- 29 sept  Återbruk tillfälle 6 med utställning för allmänheten på söndagen (måndag- söndag)

30 sep- 13 dec Eget arbete/projekt på deltid

v 50 14- 15 dec Återbruk tillfälle 7 Avslutning (lördag- söndag)

 

Återbruk på sociala medier

Följ bygget av de tre husen på facebook och instagram. Tryck på ikonerna för att komma till respektive sida.

 

 

Reportage från SR P1

I programmet Godmorgon Världen kan du lyssna på ett reportage om trenden med mikroboende och intervju med Maria Richter Simsek, som varit initiativtagare och handledare till Återbrukskursen.

Lyssna här >>

Tiny House

Vi hämtar inspiration ifrån

Tiny House /Hus på hjul? är en arkitektur och en växande samhällskritisk rörelse som förespråkar att leva enkelt i små hus. Man föredrar ofta design framför storlek, där möbler och ting har flera användingsområden och syften. Tiny houses är en reaktion på den ekonomiska krisen och den ökad konsumtion och använding av naturresurser som stora hem innebär. Mindre hem har mindre ekologisk påverkan på naturen och möjliggör alternativa levnadssätt.

Mer inspiration  »

Kontaktperson

Jacob Hector
Tyrolens Vänner

tel: 0738- 358 094

info@tyrolen.se

Kursens ämnen

Grundläggande byggkunskap och konstruktion
Återanvänding och konsumtion
Teckning, perspektivritning, modellbygge
Rumslighet & formgivning
Hållbarhetskunskap: Klimatproblematiken och andra miljöutmaningar studeras ur ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling
Materialkunskap & verktygshantering
Ekologi och permakultur
Livsfilosofi & samhällsförändring
Samarbete och ledarskap

Ansökan

Ansökan & Antagning

Antagningen görs löpande och ansökan görs senast den 14 januari 2019. Senast den 1 februari meddelar vi om man kommit in eller ej. Efter detta datum kan man söka till eventuella återbudsplatser.

 

Din ansökan till Återbruk – Tiny House

Gemensamt för Sveriges folkhögskolor är att man numera ansöker till kurser och utbildningar via Schoolsoft. Klicka på länken nedan.

Ansökan ska också kompletteras med ett personligt brev (helst pdf) som innehåller följande:

A. Namn, adress, e-post och mobilnummer.

B. Ett personligt brev där du också svarar på några frågor (max två A4-sidor inklusive den kreativa uppgiften)

  1. Vad inspirerar dig just nu inom området för återbruk, hållbarhet och byggande? Det kan vara personer/företag/organisationer med mera.
  2.  Vi reser till framtiden & kursen Återbruk 2019 har avslutats. Vad är det viktigaste du lärt dig under kursen? Vad har utmanat dig mest under året?
  3. Kreativ uppgift: Gör en skiss på hur ditt eget Tiny House skulle kunna se ut.
  4. Hur har du hört talas om kursen Återbruk?

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

 

Intervju och antagning 

Steg1: Ansök digitalt inkl personligt brev senast 14 januari 2019. Obs. Är din ansökan inte fullständig kan du inte bli antagen. 

Steg 2: Intervju via Skype eller telefon. Vi gör ett urval utifrån din skriftliga ansökan och kontaktar dig som går vidare till intervju via e-post. Obs: Alla som ansöker blir inte intervjuade. Om du missar detta mail har vi tyvärr inte möjlighet att göra intervju senare. Intervjun sker via Skype eller telefon vid en avtalad tid. Då har du möjlighet att ställa frågor till kursledarna. Syftet är att få lära känna dig som söker kursen och förstå din motivation. Syftet är också att ge en bild av kursens innehåll och pedagogik.

Steg 3: Du som blivit antagen kontaktas via e-post eller brev.

Under vecka 6 får du e-post eller brev om du har blivit antagen till kursen. Om du inte blivit kontaktad via e-post eller brev är du inte antagen eller placerad i reservkön.

Vi gör ett urval utifrån motivation och en idé om gruppdynamik. Vi tror att en grupp med olika erfarenheter och bakgrund lär mer tillsammans. Tappa inte modet om du inte kommer in i år, sök igen!

Ansökan

Skicka in ansökan senast 14 januari 2019.

Ansökan ska vara komplett ifylld och det personliga brevet ska bifogas.

En  hälsodeklaration fylls i i samband med kursstart.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för läromedel samt en bekräftelseavgift. Kostnaden för mat och logi står deltagaren själv för.

Mat och logi

Vid det första kurstillfället samt avslutande kurstillfället ordnar Tyrolen lunch till alla till en kostnad av 300 kr totalt.

Vid övriga tillfällen äter vi medhavd lunch och fika under byggdagarna. Maten står kursdeltagaren själv för. Uppvärmningsmöjlighet för lunch finns – det finns dock ej tid för matlagning under kurstid.

Kaffe och te bjuder Tyrolen på varje byggdag.

Boende erbjuds av Tyrolen i form av sovplats i bygdegård till en kostnad av 1600 kr under hela kursen.

Övriga kostnader
Förskottsbetalning – du betalar 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Avgiften är en serviceavgift som betalas för hela kursen i förskott men återbetalas ej vid återbud eller avbrott. I serviceavgiften ingår försäkring under skoltid.

Läroböcker
Kostnaderna för eventuell kurslitteratur tillkommer.

*Med reservation för ändringar.

Utrustning

Till första samlingen måste du ha med dig arbetskläder inklusive skyddsskor med stålhätta & spiktrampskydd, hörselskydd och skyddsglasögon.

Har du dessutom skruvdragare, hammare, handsåg, tumstock kan du ta med dig detta. Annars kan du avvakta tills efter första samlingen. Du kommer att behöva dessa verktyg längre fram i kursen! Men vi kommer att prata verktyg under första träffen.

OBS: Bygget sker till största delen utomhus. Kläder efter väder!