Återbruk & hållbart byggande – grundkurs

Nästa kursstart ej bestämt.  Information om detta kommer tidigast senhösten  2023.

 

Kursen vänder sig till dig som under ett år vill:

  • Praktiskt lära dig att bygga ett litet hem.
  • Hämta inspiration om hållbara levnadssätt och kreativa byggkonstruktioner
  • Få självförtroende att börja bygga & kunskap om att göra ekologiska, hållbara och resursmedvetna val i ditt eget husprojekt.
  • Se bortom samhällets ekorrhjul och lånekaruseller och utveckla en alternativ boendeform som möjliggör en friare livsstil

Kursinnehåll

Under grundkursen lär ni er de moment som behövs för att bygga ett stabilt, tätt och hållbart hus. Vi bygger stommar, klär dem med panel och tak och sätter in fönster och dörrar. Vilka material vi arbetar med är beroende av tillgången till återvunnet material. Vi arbetar främst med trä och med ett speciellt fokus på mobilt boende.

Målet är att både bygga nya små flyttbara bostadshus. Ni kommer också att utföra invändig byggnation och isolering av befintliga småhus, som tidigare kursdeltagare byggt. Arbetet på plats görs i team.

Husen som byggs tas i bruk av föreningen Tyrolens Vänner och är ett delprojekt i uppbyggnaden av ett framtida vandrarhem, som är tänkt att kallas ”Tyrolens Vagndrarhem”, då samtliga hus är på hjul.

Kursen passar dig som är kritisk till dagens byggande och blir nyfiken av frågan: Hur påverkar mitt val av boende globala resurser, samhällsutveckling, ekonomi och hälsa?
Men även för dig som vill utforska ett liv som hittar alternativ till stora boendelån och tio timmars arbetsdag.

Syfte

Syftet är att stödja och möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till samhälleliga system och kulturella normer som präglar våra personliga val och bidra till en helhetsförståelse. Det gör vi genom att fördjupa oss både praktiskt och personligt i frågor om resursmedvetet levnadssätt, ekologiskt och hållbart boende och husbyggande med återanvända & ekologiska material. Vi kommer att titta på husbyggande utifrån ekonomi, teknik, formgivning, klimat, energi, hälsa, leverne, omställning och samhällsförändring.

Om utbildningen och om oss

Kursen drivs av S:t Sigfrids Folkhögskola i samarbete med föreningen Tyrolens Vänner. I utbildningen varvas teori och reflektion med praktik. Den praktiska undervisningen äger rum på folkparken Tyrolen i Blädinge utanför Alvesta, den teoretiska undervisningen kommer ske delvis på Tyrolen, men också via digitala träffar. Initiativtagare till kursen som startade år 2014 var det sociala företaget Macken Växjö, som numera är nedlagt.

Mer info om Tyrolen: www.tyrolen.se & www.facebook.com/tyrolerhatt
Mer info om S:t Sigfrid: www.sigfrid.se & www.facebook.com/sigfrid.se
Videos om Macken: https://www.svtplay.se/video/8566804/krokiga-vagen-till-lyckliga-gatan & http://okv.se/play/macken/macken-en-ekonomisk-forening

Läroprocess

Samarbete och teambaserat lärande – vi lär av varandra och tillsammans. Vi bygger hus ihop och därför är samarbete och ledarskap viktiga delar i kursen.

Action learning – Vi tror vi lär oss allra mest när vi varvar praktiskt görande med reflektion.

Misstagens pedagogik – Vi vill ge plats att våga testa, misslyckas och pröva oss fram.

Integrerande – Vi vill hjälpa deltagare att integrera insikter och ny kunskap i sitt liv.

Kreativitet – Såväl den teoretiska som den praktiska delen kommer uppmana till initiativ- och inspirationsrika, fantasifulla, och påhittiga lösningar – Som i sin tur ger skaparglädje!

 

Kurstider 2022 – 2023

Kursen är på halvfart med tre träffar på plats i Blädinge (totalt 30 byggdagar), digitala träffar däremellan (teoriundervisning), och en avslutningsfest då husen visas upp för allmänheten 20/5 2023.

Du förväntas göra olika uppgifter enskilt och i grupp – Både praktiska, reflekterande och undersökande mellan träffarna. Kursen avslutas med ett eget individuellt projekt där du praktisk fördjupar dig i något du brinner för, det kan exempelvis vara ett eget byggprojekt, volontär i någon annans, fördjupning i en särskild byggnadsmetod etc. Kontakten mellan deltagarna och lärarna mellan byggveckorna sker i form av fysiska regionala träffar och studiebesök eller träffar via lärplattform.

Man kan inte bygga och inreda på distans – det innebär att alla deltagare är med vid varje tillfälle.

Du som deltagare kan ansöka om ledighet vid något enstaka tillfälle. Minst 80% närvaro krävs för att bli godkänd på kursen.

Preliminärt schema för fysiska träffar

(vissa ändringar kan ske!)

Hösten 2022
Fysisk byggträff i Blädinge (måndag-fredag v.35 och 36)
29/8 – 2/9 2022
5/9 – 9/9 2022

Våren 2023
Fysisk byggträff i Blädinge (v.15 tis-fre, v.16 mån-fre)
11/4 – 14/4 2023
17/4 – 21/4 2023

Fysisk byggträff i Blädinge (v.19 mån-fre, v.20 mån-fre)
8/5 – 12/5 2023
15/5 – 19/5 2023

Återbruksfest & avslutning 20 maj 2023

Utöver dessa datum kommer flera digitala träffar (6 st), samt gästföreläsningar äga rum under höst, vinter & vår – därmed efter 2022 års byggträff & innan 2023 års byggträffar. Även ett studiebesök planeras äga rum.

Kursdeltagare får möjligheten att bo på Blädingegården, ca 2 km ifrån Tyrolen. I anläggningen finns badrum och kök.

Ansökan & Antagning

Ansökan görs senast den 18 april 2022. Efter detta datum kan man söka till eventuella återbudsplatser.

Ni som gick Återbruk våren 2020 och ej kunde slutföra kursen pga pandemin har företräde i fall ni vill gå om kursen. Men du måste ändå söka kursen igen enligt anvisningarna nedan.

Din ansökan

Du anmäler dig via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa en inloggning.

Ansökan ska också kompletteras med ett personligt brev (helst pdf) som innehåller följande:

A. Namn, adress, e-post och mobilnummer.

B. Ett personligt brev där du också svarar på några frågor (max två A4-sidor inklusive den kreativa uppgiften)

  1. Vad inspirerar dig just nu inom området för återbruk, hållbarhet och byggande? Det kan vara personer/företag/organisationer med mera.
  2.  Vi reser till framtiden & kursen Återbruk 2022-23 har avslutats. Vad är det viktigaste du lärt dig under kursen? Vad har utmanat dig mest under året?
  3. Kreativ uppgift: Gör en skiss på hur ditt eget Tiny House skulle kunna se ut.
  4. Hur har du hört talas om kursen Återbruk?

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Antagning 

Vi gör ett urval utifrån motivation och en idé om gruppdynamik. Vi tror att en grupp med olika erfarenheter och bakgrund lär mer tillsammans. Tappa inte modet om du inte kommer in i år, sök igen!

Är din ansökan inte fullständig kan du inte bli antagen. 

Du som blivit antagen kontaktas via e-post eller brev.

Ansökan Återbruk 2022 – 23 är stängd

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för läromedel samt en bekräftelseavgift. Kostnaden för mat och logi står deltagaren själv för.

Mat och logi

Kursdeltagarna bor i Blädingegården, en klassisk bygdegård ca 2 km från Tyrolen. Där finns 4 mindre rum och en stor festsal där även några av de teoretiska lektionerna kommer att vara. I huset finns madrasser, kuddar, och filtar men alla får ta med sig egna lakan eller sovsäckar. Det är ganska enkel standard men vi har märkt att det är bra för sammanhållningen att bo gemensamt. Om någon absolut inte vill bo där så får man diskutera det med kursledarna vid intervjutillfället.

På gården hjälps man att hålla i ordning och försöker att dela upp hushållssysslor och matlagning på ett rättvist sätt. Bra om man försöker ha olika matlag som lagar middag och frukost och om man gör lunchlådor som man kan ta med till byggplatsen.

Vi äter medhavd lunch och fika under byggdagarna. Maten står kursdeltagarna själv för. Uppvärmningsmöjlighet finns, det finns dock ej tid för matlagning under kurstid.

Kaffe och te bjuder Tyrolen på varje byggdag.

Mer information om boendet och priserna kommer inom kort!

Övriga kostnader

Bekräftelseavgift– du betalar 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Avgiften är en materialavgift för vissa gemensamma kostnader som betalas för hela kursen i förskott men återbetalas ej vid återbud eller avbrott.

Boende – ca 2 000 kr, lite beroende på hur många som går kursen. Faktureras genom Tyrolens Vänner.

Läroböcker

Kostnaderna för eventuell kurslitteratur tillkommer.

*Med reservation för ändringar.

Återbruk på sociala medier

Följ bygget av de tre husen på facebook och instagram. Tryck på ikonerna för att komma till respektive sida.

 

 

Reportage från SR P1

I programmet Godmorgon Världen kan du lyssna på ett reportage om trenden med mikroboende och intervju med Maria Richter Simsek, som varit initiativtagare och handledare till Återbrukskursen.

Lyssna här >>

Tiny House

Vi hämtar inspiration ifrån

Tiny House /Hus på hjul? är en arkitektur och en växande samhällskritisk rörelse som förespråkar att leva enkelt i små hus. Man föredrar ofta design framför storlek, där möbler och ting har flera användingsområden och syften. Tiny houses är en reaktion på den ekonomiska krisen och den ökad konsumtion och använding av naturresurser som stora hem innebär. Mindre hem har mindre ekologisk påverkan på naturen och möjliggör alternativa levnadssätt.

Mer inspiration  »

Kontaktperson

Kursledare:

Ola Chandrakaí
Thors ÅS Återbruk & Snickeri
tel: 0733- 86 01 01
mail: oasenslind@gmail.com

Tyrolen:
Jacob Hector, Tyrolens Vänner
tel: 0738- 358 094
mail: info@tyrolen.se

Kursens ämnen

Grundläggande byggkunskap och konstruktion
Återanvänding och konsumtion
Teckning, perspektivritning, modellbygge
Rumslighet & formgivning
Hållbarhetskunskap: Klimatproblematiken och andra miljöutmaningar studeras ur ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling
Materialkunskap & verktygshantering
Ekologi och permakultur
Livsfilosofi & samhällsförändring
Samarbete och ledarskap

Utrustning

Till första samlingen måste du ha med dig arbetskläder inklusive skyddsskor med stålhätta & spiktrampskydd, hörselskydd och skyddsglasögon.

Har du dessutom skruvdragare, hammare, handsåg, tumstock kan du ta med dig detta. Annars kan du avvakta tills efter första samlingen. Du kommer att behöva dessa verktyg längre fram i kursen! Men vi kommer att prata verktyg under första träffen.

OBS: Bygget sker till största delen utomhus. Kläder efter väder!