Baskurs – vad står Svenska kyrkan för?

 

Nästa kurs startar våren 2023. Hösten kurs är inställd pga för få sökande.

 

För dig som är anställd, förtroendevald eller ideellt engagerad i stift eller församling och önskar en introduktion till kyrkans tro och liv erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en grundläggande introduktionskurs.

Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö.

Innehåll

Dag 1. Vad är uppdraget? Kyrkans teologiska/andliga uppdrag, trons grunder,

Dag 2. Våra källor. Bibeln och historien, kyrkor och samfund, kyrkoåret.

Dag 3. Våra uttryckssätt. Kyrkorum, liturgi, olika gudstjänster, olika uppgifter i församlingen

Dag 4. Våra uppgifter. Uppdrag och kallelse, anställd, förtroendevald, ideell, organisation och struktur.

Kommande kurser

 

Våren 2023
25 januari
1 mars
29 mars
26 april

Tid: 9.00 – 15.30.

Skillnad Baskurs – Kyrkans grundkurs?

Denna kurs är en grundläggande introduktionskurs. För dig som senare vill fördjupa dina kunskaper och erfarenheter finns Kyrkans grundkurs, som är mer omfattande, innehåller fler litteraturstudium och ett större projektarbete.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola i samverkan med Växjö stift.

Kursansvarig

Kontaktperson för Baskursen är Mimmi Lind.

Mimmi jobbar som skoldiakon på S:t Sigfrids folkhögskola.

Kontakta Mimmi

diakon@sigfrid.se

Lärare

Lärare från S:t Sigfrids folkhögskola, gästlärare och representanter från Växjö stift kommer att medverka i kursen.

Ansökan hösten 2022 och våren 2023

Sista ansökningsdag är den 15 september 2022 för kursen som pågår hösten 2022 och 15 december för kursen som pågår våren 2023.

Men anmäl er gärna så snart som möjligt så att vi kan ge besked att kursen blir av så tidigt som möjligt.

Kostnaden för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Som deltagare betalar du för kost 700 kr för hela kursen (4 tillfällen) och för ev kursmaterial. Detta faktureras efter kursstarten. Vi kan fakturera din arbetsgivare om dom betalar kursen.

Därför har vi obligatoriska måltider