Baskurs – vad står Svenska kyrkan för?

För dig som är anställd, förtroendevald, ideellt engagerad i stift eller församling eller allmänt intresserad och önskar en introduktion till kyrkans tro och liv erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en grundläggande introduktionskurs.

Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö.

Innehåll

Dag 1. Vad är uppdraget? Kyrkans teologiska/andliga uppdrag. Trons grunder och dokument.

Dag 2. Våra källor. Bibeln och historien, kyrkoåret, dop och nattvard.

Dag 3. Våra uttryckssätt. Kyrkorum och liturgi, olika gudstjänster.

Dag 4. Våra uppgifter. Uppdrag och kallelse, kyrkor och samfund, organisation och struktur, olika uppgifter i församlingen.

Aktuella datum för vårterminen 2025

29 januari
6 mars
10 april
7 maj

Tid: 9.00 – 15.30.

Skillnad Baskurs – Kyrkans grundkurs?

Denna kurs är en grundläggande introduktionskurs. För dig som senare vill fördjupa dina kunskaper och erfarenheter finns Kyrkans grundkurs, som är mer omfattande, innehåller fler litteraturstudium och ett större projektarbete.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola.

Kursansvarig

Kontaktperson för Baskursen är Mimmi Lind.

Mimmi jobbar som skoldiakon på S:t Sigfrids folkhögskola.

Kontakta Mimmi

diakon@sigfrid.se

Lärare

  • Carina Samuelsson, skolpräst
  • Lärare från S:t Sigfrids folkhögskola, gästlärare och representanter från Växjö stift kommer att medverka i kursen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2024 för kursen som startar våren 2025.

Men anmäl er gärna så snart som möjligt så att vi kan ge besked att kursen blir av så tidigt som möjligt.

Klicka här för att ansöka till Baskurs våren 2025 (OBS! öppnar hösten 2024).

Kostnaden för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Som deltagare betalar du för kost 700 kr för hela kursen (4 tillfällen) och för ev kursmaterial. Detta faktureras efter kursstarten. Vi kan fakturera din arbetsgivare om dom betalar kursen.

Därför har vi obligatoriska måltider