Baskurs – vad står Svenska kyrkan för?

 

Nästa kurs startar hösten 2023.

 

För dig som är anställd, förtroendevald, ideellt engagerad i stift eller församling eller allmänt intresserad och önskar en introduktion till kyrkans tro och liv erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en grundläggande introduktionskurs.

Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö.

Innehåll

Dag 1. Vad är uppdraget? Kyrkans teologiska/andliga uppdrag. Trons grunder och dokument.

Dag 2. Våra källor. Bibeln och historien, kyrkoåret, dop och nattvard.

Dag 3. Våra uttryckssätt. Kyrkorum och liturgi, olika gudstjänster.

Dag 4. Våra uppgifter. Uppdrag och kallelse, kyrkor och samfund, organisation och struktur, olika uppgifter i församlingen.

Aktuella datum för höstterminen 2023

13 september
25 oktober
15 november
6 december

Tid: 9.00 – 15.30.

Skillnad Baskurs – Kyrkans grundkurs?

Denna kurs är en grundläggande introduktionskurs. För dig som senare vill fördjupa dina kunskaper och erfarenheter finns Kyrkans grundkurs, som är mer omfattande, innehåller fler litteraturstudium och ett större projektarbete.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola i samverkan med Växjö stift.

Kursansvarig

Kontaktperson för Baskursen är Mimmi Lind.

Mimmi jobbar som skoldiakon på S:t Sigfrids folkhögskola.

Kontakta Mimmi

diakon@sigfrid.se

Lärare

  • Carina Samuelsson, skolpräst
  • Lärare från S:t Sigfrids folkhögskola, gästlärare och representanter från Växjö stift kommer att medverka i kursen.

Ansökan hösten 2023

Sista ansökningsdag är 15 augusti 2023 för kursen som startar hösten 2023.

Men anmäl er gärna så snart som möjligt så att vi kan ge besked att kursen blir av så tidigt som möjligt.

Kostnaden för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Som deltagare betalar du för kost 700 kr för hela kursen (4 tillfällen) och för ev kursmaterial. Detta faktureras efter kursstarten. Vi kan fakturera din arbetsgivare om dom betalar kursen.

Därför har vi obligatoriska måltider