Om allmän kurs

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Att lära tillsammans, av och med varandra. Allmän kurs är kursen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Om allmän kurs

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.
Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa
Tillval

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Särskilda möjligheter till ekonomiskt stöd

Utbildningskontrakt

För dig som saknar fullständig gymnasiekompetens, är 20- 24 år och är inskriven på Arbetsförmedlingen finns möjlighet att få utbildningskontrakt då du arbetar och studerar samtidigt.

Läs mer här >>

Studiestartsstöd

För dig som är 25-56 år, har en kort utbildning, har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få jobb och är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen finns möjlighet att genom arbetsförmedlingen och din hemkommun få ett studiestartsstöd. Du har möjlighet till 50 veckors heltidsstudier och ersättningen är 8500 kronor för fyra veckor.

Läs mer här >>

Allmän kurs Natur

Kursen vänder sig till dig som har studerat mindre än ett år på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux. Kursen är profilerad mot natur, miljö och hälsa.

Natur, miljö och hälsa

Undervisningen är profilerad mot ämnen som naturkunskap och hälsa och sker delvis genom utflykter och studiebesök. Den studerande får insikter i ett naturvetenskapligt tankesätt och dess tillämpningar. Kursen berör frågor om hållbar utveckling samt olika aspekter på hållbar utveckling. Vidare studeras samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Den studerande får grundläggande kunskap om cellen, genetik och genteknik. I ämnet livsåskådning ges inblick i etiska frågor kring livet och skapelsen. Vidare ingår ämnet fysiologi där den studerande får lärdom om människokroppen samt ämnet idrott och hälsa med betoning på friluftsliv, samarbete och personlig utveckling.

Språket och litteraturen

I alla kurser studeras språket och litteraturen. Här finns möjlighet att studera den kurs som passar de egna behoven. I samråd bestämmer vi vilken kurs som passar dig bäst. Här finns möjlighet att få behörighet i Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2.

Engelska och matematik

Engelska och matematik är valbara kurser efter behov.
Engelska och matematik

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa ingår på allmän kurs.
Idrott och hälsa

Tillval

Tillval som du kan välja efter intresse.
Tillvalsämnen

Allmän kurs Samhälle

För dig som har minst ett års studier på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux. Kursen är profilerad mot samhälle och historia.

Samhälle och historia

Undervisningen är profilerad mot ämnen som samhällskunskap och historia. Den studerande får reflektera kring sin plats i samhället och tiden, och lära sig att kritiskt ta ställning till samhällsproblem och skeenden nu och i det förflutna. Perspektivet är hela tiden internationellt. Världshistorien från äldsta tid fram till nu studeras, och i dagens värld fördjupar vi oss i olika styrelsesätt, ekonomi, EU och andra internationella organisationer, miljö och resurser. I ämnet livsåskådning tillförs ytterligare en dimension då etiska problem utifrån de stora världsreligionernas perspektiv studeras. Vidare ingår ämnet Idrott och hälsa.

Språket och litteraturen

I alla kurser studeras språket och litteraturen. Här finns möjlighet att studera den kurs som passar de egna behoven. I samråd bestämmer vi vilken kurs som passar dig bäst. Här finns möjlighet att få behörighet i Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2.

Engelska och matematik

Engelska och matematik är valbara kurser efter behov.
Engelska och matematik

Tillval

Tillval som du kan välja efter intresse.
Tillvalsämnen

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa
Tillval

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Allmän kurs College

För dig som har minst två års studier på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux. Kursen är profilerad mot förberedande högskolestudier.

Förberedande högskolestudier

Målet med collegeåret är att utveckla och fördjupa det vetenskapliga tänkandet och de vetenskapliga arbetsmetoderna. Tillsammans gör vi tematiska fördjupningar inom de beteende- och samhällsvetenskapliga ämnesområdena där vi med ett vetenskapligt förhållningssätt tar oss an studier om människan, samhället och det förflutna. I vårt arbete rör vi oss fritt mellan ämnen som statsvetenskap, filosofi, sociologi, etnologi och historia.

Om människan: Vad påverkar och formar oss människor till dem vi är? Vad händer med oss människor när vi möts? Hur formas våra uppfattningar och åsikter av de sammanhang vi befinner oss i?
Om samhället: Vilka bakomliggande drivkrafter finns det i samhällsutvecklingen idag och hur kan vi som enskilda medborgare vara med och påverka och/eller förändra utvecklingen?
Om det förflutna: Hur skriver vi vår historia, hur ser vi på det förflutna och hur använder vi oss av det i vårt samhälle idag (historiebruk och historiemedvetenhet)?

College-valbar: möjlighet att läsa Naturkunskap 2.

Språket och litteraturen

I denna kurs kan du få behörighet i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.Här finns även möjlighet att få behörighet i Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2.

Engelska och matematik

Engelska och matematik är valbara kurser efter behov.
Engelska och matematik

Tillval

Tillval som du kan välja efter intresse.
Tillvalsämnen

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa
Tillval

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Allmän kurs Svenska

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och är klar med minst SFI C. Kursen är profilerad mot svenska språket.

Svenska som andraspråk

Allmän kurs Svenska är en förberedande kurs för dig som har svenska som andraspråk. Om du vill läsa in behörighet till högskola/universitet kan du efter Allmän kurs Svenska fortsätta på Allmän kurs för att läsa in grundläggande behörighet. Hur länge du behöver läsa beror på dina tidigare studier. Grundregeln är att det krävs minst 3 års studier på gymnasienivå för att få behörighet till högskola/universitet. Vill du veta mer kan du kontakta vår SYV för ett samtal eller ett besök hos oss.

Kursen följer läsårstider för skolan med hösttermin och vårtermin. Vi har sommarlov och övriga lov.

Ämnen

Svenska: Svenska språket i tal och skrift, många tillfällen till att utveckla språket muntligt och skriftligt, du får hjälp att studera på din nivå.
Samhällskunskap: Hur Sverige styrs, aktuella politiska frågor i Sverige, svensk arbetsmarknad.
Livsåskådning: Tro och traditioner i Sverige, olika kulturer i möte med varandra.
Natur: enklare laborationer, naturkunskap.
Idrott och hälsa.

 

Engelska och matematik

Engelska och matematik är valbara kurser efter behov.
Engelska och matematik

Tillval

Tillval som du kan välja efter intresse.
Tillvalsämnen

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa
Tillval

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Vill du söka allmän svenska är du välkommen att göra ett språktest vid ett av följande tillfällen:

fredag 17/11 kl 8.30- 11.00

anmäl dig till skolexp@sigfrid.se

eller ring SYV 0470- 72 40 88

Ansökan

Allmän kurs läser du utifrån dina egna behov av fortsatta studier. Allmän kurs kan kombineras med tidigare godkända gymnasiestudier och komvuxstudier för att uppnå 3-årig utbildning för grundläggande behörighet till högskola/universitet.

För att erhålla omdöme måste man läsa minst ett år på allmän kurs.

Allmän kurs räknas som gymnasiekurs utom Allmän Svenska som räknas som grundskolekurs.

För Allmän kurs görs antagningen löpande. Om en kurs är fulltecknad/någon söker sent går det att ansöka till eventuella lediga platser/återbudsplatser.

Du ansöker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (personbevis, betygsdokument, eventuellt arbetsgivarintyg)

För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Antagningskrav

Allmän kurs Svenska (grundskolenivå)
Förkunskaper: SFI C eller motsvarande.Alla sökande kommer att kallas till obligatorisk antagningsprov.

Allmän kurs Natur
För dig som har studerat mindre än ett år på gymnasienivå. Förkunskaper: avklarad grundskola.

Allmän kurs Samhälle
Förkunskaper: dokumentarade heltidsstudier minst 1 år och följande behörigheter: NA 1a1 alternativ NkA. Det är också bra om du har SV 1/SVA 1 alternativt SvA, Sv2A.

Allmän kurs College
Förkunskaper: dokumentarade heltidsstudier minst 2 år och följande behörigheter: SV1/SVA1, HI 1a1, NA 1a1, RE 1, SK 1a1, ENG 5 alternativt SvA/Sv2A, NkA, HiA, NkA, RelA, SkA, EngA. Det är också bra om du är klar med SV2/SVA2 alternativt SvB/Sv2B.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (från och med höstterminen det år du fyller 20 år). Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider  2017-2018

 

Höstterminen 2017: 21/8-22/12
Höstlov v. 44

Vårterminen 2018: 8/1- 8/6

Sportlov v. 8

Påsklov v. 13

Lovdagar: 30 april- 1 maj, 10- 11 maj, 6 juni

SchemaSchemaVT15

 

SchemaVT18

Studiekostnader HT 2018

Kost

Externatelever betalar 1700 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3300 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch, samt vissa måltider under helgerna. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2150 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum med god standard. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 440 kr/termin för Allmän kurs.

Kopieringsavgift – Kopieringsavgiften är 160 kr/termin för Allmän kurs

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.