Om allmän kurs

Allmän kurs på vår folkhögskola ger dig gymnasiekompetens och behörighet till högre studier. Du läser utifrån dina egna behov och hur långt du har kommit i tidigare studier.

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Att lära tillsammans, av och med varandra. Allmän kurs är kursen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Om allmän kurs

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.
Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Fysisk aktivitet

Kursplan Allmän kurs

Kursplan

Film om Allmän kurs!

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Särskilda möjligheter till ekonomiskt stöd

Studiestartsstöd

För dig som är 25-56 år, har en kort utbildning, har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få jobb och är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen finns möjlighet att genom  din hemkommun få ett studiestartsstöd. Du har möjlighet till 50 veckors heltidsstudier och ersättningen är 8948 kronor för fyra veckor.

Läs mer här>>>

Allmän kurs Svenska – grund

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och är klar med minst SFI D. Kursen ligger på grundnivå och är profilerad mot svenska språket. Du kan gå kursen 1- 4 terminer, beroende på dina förkunskaper. Kursen kan ge grundbehörighet.

Kursen följer läsårstider för skolan med hösttermin och vårtermin. Vi har sommarlov och övriga lov.

Ämnen

Svenska som andraspråk: Svenska språket i tal och skrift, många tillfällen till att utveckla språket muntligt och skriftligt, du får hjälp att studera på din nivå.
Samhällskunskap: Hur Sverige styrs, aktuella politiska frågor i Sverige, svensk arbetsmarknad.
Livsåskådning: Tro och traditioner i Sverige, olika kulturer i möte med varandra.
Fysisk aktivitet: Få kunskap om och förståelse för vikten av att röra på sig och dess positiva effekter. Kunskap om allemansrätten, där vi använder naturen som klassrum. Undervisningen bedrivs både ute och inomhus.
Engelska: Engelska grund och om du är klar, Engelska 5.
Matematik: Matematik grund och om du är klar, Matematik 1.

Behörigheter du kan få med dig från Allmän Svenska – grund: Svenska som andraspråk grund, Samhällskunskap grund, matematik grund, engelska grund, matematk 1. Vid studieplaneringen utgår vi från dina förkunskaper.

 

Efter avslutad Allmän svenska – grund kan du fortsätta på allmän kurs för att läsa in din gymnasiebehörighet och bli grundläggande behörig till yrkeshögskola/högskola/universitet. Hur länge du behöver läsa beror på dina tidigare studier. Grundregeln är att det krävs minst tre års studier på gymnasienivå för att få behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet. Vill du veta mer kan du kontakta vår SYV för ett samtal eller ett besök hos oss.

Sagt av elever

”Lärarna tar sig tid med eleverna”

”Lugnt tempo”

”Finns i Växjö. Det är lätt att ta sig hit”

”Små grupper”

Allmän Svenska

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

För att boka en tid, ring SYV 0470- 72 40 88 eller maila på diakon@sigfrid.se.

Allmän kurs – Människan och Naturen

Kursen vänder sig till dig som har studerat mindre än ett år på folkhögskola, gymnasieskola eller Vux tidigare. Kursen är profilerad mot natur, miljö och hälsa.

Natur, miljö och hälsa

Undervisningen är profilerad mot ämnen som naturkunskap och hälsa och sker delvis genom utflykter och studiebesök. Den studerande får insikter i ett naturvetenskapligt tankesätt och dess tillämpningar. Kursen berör frågor om ekologi, hållbar utveckling och samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Den studerande får grundläggande kunskap om cellen, genetik och genteknik. I ämnet livsåskådning ges inblick i etiska frågor kring livet och skapelsen. Vidare ingår ämnet fysiologi där den studerande får lärdom om människokroppen, samt fysisk aktivitet där en viss del av undervisningen bedrivs utomhus.

 

Behörigheter du kan få med dig från Allmän kurs – Natur:

Svenska eller Svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1och 2, Naturkunskap 1b.
Vid studieplaneringen utgår vi från dina förkunskaper.

Sagt av elever

”Inte så stressigt utan möjlighet att få den hjälp man behöver.”

”Studiebesök & aktiviteter.”

”Varje elev får vara sig själv.”

”Man träffar nya människor i olika åldrar med olika kompetenser.”

”Trivsam miljö.”

”God mat.”

Allmän kurs – MIS och MIV

För dig som har minst ett års studier på gymnasienivå. Här kan du läsa 1- 2 år för att uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet.

MIS – Människan i samhället

Hur är det att leva i dagens Sverige? Vilka möjligheter och hinder möter vi i våra liv? Vilka normer och värderingar formar vår tillvaro och vilka möjligheter har vi att påverka samhällsutveckling? Vad har format vårt samhälle? Vi blickar bakåt och studerar Sveriges moderna historia från industrialiseringen, via folkrörelserna och kampen om rösträtt till dagens välfärdssamhälle.

 

MIV – Människan i världen

Vilken värld vill vi leva i och vilka utmaningar står världen gemensamt inför idag? Hur ska en hållbar utveckling ta form och var finns makten att påverka? Hur har olika händelser i världshistorien kommit att påverka utvecklingen mot fred, demokrati och mänskliga rättigheter? Vilket historiskt arv formar idag olika delar av världen?

 

Utifrån dina förkunskaper kommer du att placeras i lämplig grupp.

Behörigheter 

Efter godkänd kurs kan följande behörigheter ges:

Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1-3

Historia 1a1

Samhällskunskap 1a1 och 1a2

Religion 1

Naturkunskap 1a1 och 2

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Sagt av elever

”Man får gymnasiekompetens.”

”Kompisar.”

”När man är för gammal för gymnasieskola så får man en andra chans.”

”Fin natur runt skolan.”

”Samarbete med andra elever.”

Ansökan

Ansökan

Allmän kurs läser du utifrån dina egna behov av fortsatta studier. Allmän kurs kan kombineras med tidigare godkända gymnasiestudier och komvuxstudier för att uppnå 3-årig utbildning för grundläggande behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet.

För att erhålla omdöme måste man läsa minst ett år på allmän kurs.

Allmän kurs räknas som gymnasiekurs utom Allmän Svenska som räknas som grundskolekurs.

För Allmän kurs görs antagningen löpande. Om en kurs är fulltecknad/någon söker sent går det att ansöka till eventuella lediga platser/återbudsplatser.

Du ansöker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (personbevis,betygsdokument, eventuellt arbetsgivarintyg)

För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Antagningskrav

Allmän kurs Svenska (grundskolenivå)
Förkunskaper: SFI D eller motsvarande.Alla sökande kommer att kallas till obligatorisk antagningsprov.

Allmän kurs Natur
För dig som har studerat mindre än ett år på gymnasienivå. Förkunskaper: avklarad grundskola.

Allmän kurs – behörighet
Förkunskaper: dokumentarade heltidsstudier minst 1 år och följande behörigheter: NA 1a1 alternativ NkA. Det är också bra om du har SV 1/SVA 1 alternativt SvA, Sv2A.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (från och med höstterminen det år du fyller 20 år). Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

Läsårstider 2024 – 2025

Höstterminen 2024 varar från 15 augusti till 19 december (91 dagar)

Höstlov v. 44

Vårterminen 2025 varar från 8 januari till 10 juni (110 dagar)

Sportlov v.8

Påsklov v.

Lovdagar 1 – 2 maj, 29 – 30 maj, 6 juni

 

Läsårstider våren 2024

Vårterminen 2024 varar från 9 januari till 12 juni

Sportlov v.8

Påsklov v. 13

Lovdagar 1 maj, 9-10 maj, 6-7 juni

Studiekostnader 2024 – 2025

Studiekostnaderna justeras varje läsår, inför höstterminen.

Kost

Externatelever betalar 2 100 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Därför har vi obligatoriska måltider

Övriga avgifter

Materialavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, visst undervisningsmaterial, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter. Materialavgiften är 800 kr/termin för allmän kurs.

Läromedel – säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Hela materialavgiften läggs på första fakturan.

 

Reservation för felskrivningar.