Om allmän kurs

Allmän kurs på vår folkhögskola ger dig gymnasiekompetens och behörighet till högre studier. Du läser utifrån dina egna behov och hur långt du har kommit i tidigare studier.

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Att lära tillsammans, av och med varandra. Allmän kurs är kursen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Om allmän kurs

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.
Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Särskilda möjligheter till ekonomiskt stöd

Utbildningskontrakt

För dig som saknar fullständig gymnasiekompetens, är 20- 24 år och är inskriven på Arbetsförmedlingen finns möjlighet att få utbildningskontrakt då du arbetar och studerar samtidigt.

Läs mer här >>

Studiestartsstöd

För dig som är 25-56 år, har en kort utbildning, har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få jobb och är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen finns möjlighet att genom arbetsförmedlingen och din hemkommun få ett studiestartsstöd. Du har möjlighet till 50 veckors heltidsstudier och ersättningen är 8500 kronor för fyra veckor.

Läs mer här >>

Allmän kurs Svenska – grund

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och är klar med minst SFI D. Kursen ligger på grundnivå och är profilerad mot svenska språket. Du kan gå kursen 1- 4 terminer, beroende på dina förkunskaper. Kursen kan ge grundbehörighet.

Kursen följer läsårstider för skolan med hösttermin och vårtermin. Vi har sommarlov och övriga lov.

Ämnen

Svenska som andraspråk: Svenska språket i tal och skrift, många tillfällen till att utveckla språket muntligt och skriftligt, du får hjälp att studera på din nivå.
Samhällskunskap: Hur Sverige styrs, aktuella politiska frågor i Sverige, svensk arbetsmarknad.
Livsåskådning: Tro och traditioner i Sverige, olika kulturer i möte med varandra.
Natur: Förberedande naturkunskap inför gymnasiet, enklare laborationer, ord och begrepp.
Idrott och hälsa.
Engelska: Engelska grund och engelska 5.
Matematik: Matematik grund och matematik 1.

Behörigheter du kan få med dig från Allmän Svenska – grund: Svenska som andraspråk grund, Samhällskunskap grund, matematik grund, engelska grund, matematk 1. Vid studieplaneringen utgår vi från dina förkunskaper.

 

Efter avslutad Allmän svenska – grund kan du fortsätta på allmän kurs för att läsa in din gymnasiebehörighet och bli grundläggande behörig till yrkeshögskola/högskola/universitet. Hur länge du behöver läsa beror på dina tidigare studier. Grundregeln är att det krävs minst tre års studier på gymnasienivå för att få behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet. Vill du veta mer kan du kontakta vår SYV för ett samtal eller ett besök hos oss.

Allmän Svenska

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Vill du söka allmän svenska är du välkommen att göra ett språktest.

Tider för språktest:

29 nov 8.30- 11.00

11 dec 8.30- 11.00

ring SYV 0470- 72 40 88

Allmän kurs – Människan och Naturen

Kursen vänder sig till dig som har studerat mindre än ett år på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux tidigare. Kursen är profilerad mot natur, miljö och hälsa.

Natur, miljö och hälsa

Undervisningen är profilerad mot ämnen som naturkunskap och hälsa och sker delvis genom utflykter och studiebesök. Den studerande får insikter i ett naturvetenskapligt tankesätt och dess tillämpningar. Kursen berör frågor om ekologi, hållbar utveckling och samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Den studerande får grundläggande kunskap om cellen, genetik och genteknik. I ämnet livsåskådning ges inblick i etiska frågor kring livet och skapelsen. Vidare ingår ämnet fysiologi där den studerande får lärdom om människokroppen samt ämnet idrott och hälsa med betoning på friluftsliv, samarbete och personlig utveckling. Viss del av undervisningen bedrivs utomhus.

 

Behörigheter du kan få med dig från Allmän kurs – Natur:

Svenska eller Svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1och 2, Naturkunskap 1b.
Vid studieplaneringen utgår vi från dina förkunskaper.

Allmän kurs – behörighet

För dig som har minst ett års studier på folkhögskola, gymnasieskola eller Komvux sedan tidigare.

Här kan du bli färdig med dina gymnasiestudier och uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet.

Du väljer en profil med tematiska studier; Beteende eller Natur & Hälsa. Förutom din profil läser du även 3-4 valbara behörighetsgivande kurser

 

Beteendeprofil

Varför gör vi människor som vi gör?
Är du också nyfiken på vad som påverkar oss människor att tycka, tänka och agera som vi gör? Är du nyfiken på andra människor? Gillar du att arbeta tillsammans med andra? Tänker du dig en framtid inom yrken där du arbetar med människor?
Då är beteendeprofilen någonting för dig!

Profilens fokus kommer att vara människans beteende, enskilt och i grupp. Målet är att få en fördjupad förståelse för hur vi människor både är medskapare av och blir formade av vårt samhälle och vår kultur.

I profilen blandas olika inslag från ämnen som sociologi, psykologi, etnologi och kommunikation. Tematiska studier varvas med praktiska övningar. Profilen bygger på grupparbete och gemensamma projekt.

Natur- och hälsoprofil

Tycker du om att jobba praktiskt och är dessutom intresserad av naturvetenskap, hälsofrågor, hantverk och miljötänkande? Vill du utveckla ditt intresse för naturen och människans plats i naturen? Vill du veta mer om hur vi själva kan påverka hur vi mår genom t ex träning, rätt kost och bra levnadssätt.
Då kan profilen Natur och Miljö vara något för dig!

Fokus för denna profil är att jobba praktiskt. Målet är att få en ökad insikt om miljöfrågor, ekologi och hälsa.

Du får göra detta genom praktiskt arbete med naturvetenskapliga laborationer, egennyttiga hantverk, samtal, träning och exkursioner.

 

Behörigheter du kan få med dig från Allmän kurs – behörighet:

Svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1- 3, historia 1a1, samhällskunskap 1a1 och 1a2, Religion 1, Naturkunskap 2.
Vid studieplaneringen utgår vi från dina förkunskaper.

Fakta

Vad är Allmän kurs, vad innebär grundläggande behörighet och vilka tillval kan jag välja.

Om allmän kurs
Grundläggande behörighet
Idrott och hälsa

SYV

Vill du få hjälp med din studieplanering, eller boka tid för ett studiebesök? Kontakta vår SYV.

Mimmi Lind
0470-72 40 88
syo@sigfrid.se

Ansökan

Allmän kurs läser du utifrån dina egna behov av fortsatta studier. Allmän kurs kan kombineras med tidigare godkända gymnasiestudier och komvuxstudier för att uppnå 3-årig utbildning för grundläggande behörighet till yrkeshögskola/högskola/universitet.

För att erhålla omdöme måste man läsa minst ett år på allmän kurs.

Allmän kurs räknas som gymnasiekurs utom Allmän Svenska som räknas som grundskolekurs.

För Allmän kurs görs antagningen löpande. Om en kurs är fulltecknad/någon söker sent går det att ansöka till eventuella lediga platser/återbudsplatser.

Du ansöker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (personbevis,betygsdokument, eventuellt arbetsgivarintyg)

För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Antagningskrav

Allmän kurs Svenska (grundskolenivå)
Förkunskaper: SFI D eller motsvarande.Alla sökande kommer att kallas till obligatorisk antagningsprov.

Allmän kurs Natur
För dig som har studerat mindre än ett år på gymnasienivå. Förkunskaper: avklarad grundskola.

Allmän kurs – behörighet
Förkunskaper: dokumentarade heltidsstudier minst 1 år och följande behörigheter: NA 1a1 alternativ NkA. Det är också bra om du har SV 1/SVA 1 alternativt SvA, Sv2A.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (från och med höstterminen det år du fyller 20 år). Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider läsåret 2019/2020

Höstterminen varar från 19 augusti till 20 december.
Höstlov v. 44

Vårterminen varar från 7 januari till 9 juni
Sportlov v. 8
Påsklov v. 15
Lovdagar: 1 maj, 21- 22 maj.

SchemaSchemaVT15

Schema VT19

Studiekostnader HT 2019

Kost

Externatelever betalar 1 730 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3 370 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch, samt vissa måltider under helgerna. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2 215 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum med god standard. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 440 kr/termin för Allmän kurs.

Kopieringsavgift – Kopieringsavgiften är 170 kr/termin för Allmän kurs

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.