Baskurs – vad står Svenska kyrkan för? Kalmar

 

För dig som är anställd, förtroendevald, ideellt engagerad i stift eller församling eller allmänt intresserad och önskar en introduktion till kyrkans tro och liv erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en grundläggande introduktionskurs.

Plats: Kalmar, lokal meddelas senare.

Innehåll

Dag 1. Vad är uppdraget? Kyrkans teologiska/andliga uppdrag. Trons grunder och dokument.

Dag 2. Våra källor. Bibeln och historien, kyrkoåret, dop och nattvard.

Dag 3. Våra uttryckssätt. Kyrkorum och liturgi, olika gudstjänster.

Dag 4. Våra uppgifter. Uppdrag och kallelse, kyrkor och samfund, organisation och struktur, olika uppgifter i församlingen.

Aktuella datum för Baskurs i Kalmar 2024

31 maj
17 september
21 oktober
20 november

Tid: 9.00 – 15.30.

Skillnad Baskurs – Kyrkans grundkurs?

Denna kurs är en grundläggande introduktionskurs. För dig som senare vill fördjupa dina kunskaper och erfarenheter finns Kyrkans grundkurs, som är mer omfattande, innehåller fler litteraturstudium och ett större projektarbete.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola.

Kursansvarig

Kontaktperson för Baskursen är Mimmi Lind.

Mimmi jobbar som skoldiakon på S:t Sigfrids folkhögskola.

Kontakta Mimmi

diakon@sigfrid.se

Lärare

  • Carina Samuelsson, skolpräst

Lärare från S:t Sigfrids folkhögskola, gästlärare och representanter från Växjö stift kommer att medverka i kursen.

Ansökan är stängd.

Ansökan är stängd.

Kostnaden för kursen

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för lunch och fika, kostnad 1500kr. Detta faktureras genom Kalmar pastorat.