Landing Thoughts, post-MA/BA i Fri konst

distanskurs på halvfart under 1 år

 

Nästa omgång av Landning Thoughts planeras till 2024, vår eller höst. Mer information kommer läggas ut här på hemsidan i början av hösten 2023.

 

Detta är en kurs som vänder sig till dig som redan har en Bachelor eller Masterexamen från en konsthögskola, och som vill vidareutveckla din praktik.

Kursen bygger på ditt eget arbete i din ateljé. Vi kommer utforska konstvärlden och dess möjligheter både som process och som teori i förhållande till konsthistorien och samtiden. Vi kommer att lära oss att navigera i en till synes tät djungel av olika förhållningssätt, men också prova olika tekniker, material och fördjupa oss i texter. De kommer vara 5 fysiska träffar under året. Första träffen håller alla varsin presentation av sitt konstnärskap. De andra träffarna kommer utformas som mini-workshops med ett specifikt tema. Dessa träffar kommer ledas av olika konstnärer från den aktuella konstscenen i Sverige och Europa tillsammans med Kate Moss och Laura Piasta – två av våra lärare här på Kronoberg. Under tiden mellan mötena kommer vi använda oss av den interaktiva digitala plattformen Moodle där ert ateljéarbete, texter, filmer, bilder och annat kommer att delas och diskuteras både i grupp och individuellt. Kursen avslutas med en utställningsworkshop med en inbjuden curator.

Kursledare: Kate Moss, Laura Piasta
Språk: Engelska

 

Landing Thoughts: Visual Arts Distance Course 

Prerequisite: MFA/BA or equivalent experience

Distance course, part time (50%)

 

This is a course designed for artists/makers/thinkers to—come together, find different conversations, mutual learning, group thinking and to further develop your practice in a new context. We will learn to navigate a multitude of approaches, thinking together while also trying different techniques, materials and immersing ourselves in reading, writing and landing thoughts and ideas in practice.

The course will be lead by Magni Moss, Kate Moss and Laura Piasta and will comprised of 5 physical seminars in total. These physical meetings will consist of individual artist presentations and workshops revolving around specific themes led by guest artist from Sweden and Europe. Between in person meetings, we will use the interactive digital platform Moodle where your studio work, texts, films, photos and more will be shared and discussed both in groups and individually. The course will lead to an exhibition at the end with an invited curator.

 

Kursledare och lärare

Magni Moss, utbildad vid Umeå konsthögskola.

Efter utbildningen på Umeå Konsthögskola och Städelschule, Frankfurt am Main, 2009 har Magni Moss haft en internationellt men också en nationell karriär med utställningar på konsthallar, museer, gallerier och i projektrum. Han har även kurerat utställningar och konstnärssamtal vid sidan av undervisning vid folkhögskolor och konsthögskolor/universitet. Magni Moss grundade Sikås Art Center i norra Jämtland som har fungerat som ett Artist in Residence med utställningsprogram för unga internationella konstnärer mellan 2015 – 2019.

Läs mer om Magni Moss på hans hemsida

magnimoss.com

Laura Piasta, utbildad vid Emily Carr University och Umeå konsthögskola.

Laura Piasta år nya huvudlärare i skulptur/installation. Piasta är från Vancouver, Kanada och har en BA från Emily Carr University och en MA från Umeå Konsthögskola. De senaste 6 åren har hon undervisat på Emily Carr University. Hon har ställt ut i många olika sammanhang i både Nordamerika och i Europa de senaste 10 åren.

www.laurapiasta.com

Ansökan

Nästa omgång av Landning Thoughts planeras till 2024, vår eller höst. Mer information kommer läggas ut här på hemsidan i början av hösten 2023.

Läsåret 2022 -23

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Sista ansökningsdag är 15 maj 2022. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver ditt konstnärskap och dina avsikter med att söka kursen.

Arbetsprover: Ansökan ska innehålla en portfolio i .pdf-format eller länk till hemsida.

Kurstid

Kursen pågår 18 Aug 2022 – 13 juni 2023.

Kursen är en distanskurs med individuell studieplan och med ett antal samlingar på folkhögskolan eller annan destination. Tiderna för dessa samlingar planeras i samråd med kursledaren i samband med antagningen.

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Kostnader

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost de dagar du är på skolan och en materialavgift.

Förmiddagskaffe och lunch kostar 110 kr/dag, de dagar du är på skolan.

Materialavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, IT-kostnader, visst undervisningsmaterial, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter.  Materialavgiften är 400 kr/termin.

Studiemedel/CSN
Måleri distans ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.

Ansökan till Fri Konst

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.