Landing Thoughts, post-MA/BA i Fri konst

distanskurs på halvfart under 1 år

Nästa omgång av Landning Thoughts startar januari 2024 – ansökan öppen nu.

 

Om Landing Thoughts, post-MA/BA i Fri konst

Detta är en kurs som riktar sig till dig som redan har en Bachelor- eller Master-examen från en konstskola och som vill vidareutveckla din praktik.

Kursen är baserad på ditt eget arbete i din studio eller liknande. Vi kommer att utforska konstvärlden och dess möjligheter både som process och som teori i relation till konsthistorien och den samtida världen. Genom ömsesidigt lärande och peership lär vi oss att navigera mellan olika tillvägagångssätt, men också att prova olika tekniker, material och fördjupa oss i texter.

Det kommer att hållas 5 fysiska träffar under året på folkhögskolan. Vid det första mötet kommer alla att ge en presentation av sitt konstnärliga arbete. De andra mötena kommer att utformas som mini-workshops, ofta med ett specifikt tema. Dessa möten kommer att ledas av olika konstnärer från den aktuella konstscenen i Sverige och Europa tillsammans med Kate Moss och Laura Piasta – två av våra lärare här i Kronoberg. Under tiden mellan träffarna kommer vi att använda en interaktiv digital plattform där dina ateljéarbeten, texter, filmer, bilder och annat kommer att delas och diskuteras både i grupp och individuellt varje vecka enligt schema. Ateljébesök sker en gång i månaden i mindre grupper på zoom, samt ett månadsmöte.

Kursledare: Kate Moss, Laura Piasta
Språk: Engelska

Lärare

Våra lärare har alla sina olika specialiteter, men har också en stor bredd och mycket erfarenhet för att kunna guida alla elever med olika behov och intressen. Laura Piasta är konstlärare är med skulptur och installation som specialområde. Kate Moss undervisar i interdisciplinära studier med text och kreativt skrivande som specialitet. Förutom de fasta lärarna har vi gästande konstnärer från både Sverige och utomlands kontinuerligt löpande under året som föreläser eller håller längre workshops i video, foto eller annat medium.

 

Landing Thoughts: Visual Arts Distance Course 

Prerequisite: MFA/BA or equivalent experience

Distance course, part time (50%)

The course is based on your own work in your studio or practice. We will explore the art world and its possibilities both as a process and as a theory in relation to art history and the contemporary world. Through mutual learning and peership, we learn to navigate between different approaches, but also to try different techniques, materials and immerse ourselves in reading, writing and landing thoughts and ideas in practice.
 
There will be 5 physical meetings during the year both in Växjö and . At the first meeting, everyone will give a presentation of their artistic work. The other meetings will be designed as mini-workshops, often with a specific theme. These meetings will be led by various artists from the current art scene in Sweden and Europe together with Kate Moss and Laura Piasta – two of our teachers here in Kronoberg. In the time between meetings, we will use an interactive digital platform where your studio works, texts, films, images and more will be shared and discussed both in group and individually every week according to schedule. Studio visits take place once a month in smaller groups on zoom, as well as a monthly meeting.
Course leaders: Kate Moss, Laura Piasta
Language English

Kursledare och lärare

Magni Moss, utbildad vid Umeå konsthögskola.

Efter utbildningen på Umeå Konsthögskola och Städelschule, Frankfurt am Main, 2009 har Magni Moss haft en internationellt men också en nationell karriär med utställningar på konsthallar, museer, gallerier och i projektrum. Han har även kurerat utställningar och konstnärssamtal vid sidan av undervisning vid folkhögskolor och konsthögskolor/universitet. Magni Moss grundade Sikås Art Center i norra Jämtland som har fungerat som ett Artist in Residence med utställningsprogram för unga internationella konstnärer mellan 2015 – 2019.

Läs mer om Magni Moss på hans hemsida

magnimoss.com

Laura Piasta

Laura Piasta är ny huvudlärare i skulptur/installation. Piasta är från Vancouver, Kanada och har en BA från Emily Carr University och en MA från Umeå Konsthögskola. De senaste 6 åren har hon undervisat på Emily Carr University. Hon har ställt ut i många olika sammanhang i både Nordamerika och i Europa de senaste 10 åren.
www.laurapiasta.com

Kate Moss

Kate Moss kommer från Mullewa i Yamatji (Wajarri)-landet i Australien. Hon har en MA från University of British Columbia, Vancouver, Kanada, och en BA från The Victorian College of the Arts, Naarm/Melbourne, Australien.
I sitt konstnärskap gör Kate soltryck på duk och andra material, från teckningar på transparenta ytor som hon låter exponeras för naturligt ljus under långa perioder, mellan sina besök tillbaka i Australien. Hennes författarskap är på samma sätt en fundering kring plats, miljö, minne och möten, och har ställts ut och publicerats i Europa, Kanada, USA och Australien.

Kah Bee Chow

Kah Bee Chow (Malaysia/New Zealand/Sweden) is an artist from Penang, Malaysia and Auckland, New Zealand, living and working in Malmö, Sweden. In her artistic practice, Chow has often worked with forms of protective architecture, including looking at forms for the body such as shields and shells, as well as architectural mechanisms of enclosure such as gates, paying close attention to the particularities of space and site. Her work has been shown in Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum; Den Frie Centre of Contemporary Art, Copenhagen; Kunstlerhaus Bregenz; Tranen Contemporary Art Centre, Copenhagen; Signal Center for Contemporary Art, Malmö; Rupert,  Vilnius; Magenta Plains, New York; Artspace, New Zealand, Te Tuhi, New Zealand among others.

She had previously studied at Equator Academy of Art in Malaysia, Auckland University of Technology, New Zealand and Malmö Art Academy in Sweden.

Ansökan

Läsåret 2024

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Sista ansökningsdag är 6 november 2023. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Du kompletterar ansökan med att skicka ett personligt brev och en portfolio i pdf-format (högst 5 MB) till landingthoughts@gmail.com.

 

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver ditt konstnärskap och dina avsikter med att söka kursen.

Arbetsprover: Ansökan ska innehålla en portfolio i .pdf-format.

Kurstid

Kursen pågår 12 jan 2024 – 29 november 2024.

Kursen är en distanskurs med individuell studieplan och med ett antal samlingar på folkhögskolan eller annan destination. Tiderna för dessa samlingar planeras i samråd med kursledaren i samband med antagningen.

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Kostnader

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost de dagar du är på skolan och en materialavgift.

Förmiddagskaffe och lunch kostar 125 kr/dag, de dagar du är på skolan.

Materialavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, IT-kostnader, visst undervisningsmaterial, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter.  Materialavgiften är 400 kr/termin.

Studiemedel/CSN
Måleri distans ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.