Den lilla skolan där alla blir sedda

Vi har som mål att skapa en välkomnande, trygg och kreativ miljö där alla kan växa som människor. Våra kurser och utbildningar vänder sig till alla, oavsett tro eller livsåskådning, politisk övertygelse, social och etnisk tillhörighet, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning. För oss handlar folkbildning om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Att lära tillsammans, av och med varandra. Vi står upp för allas lika värde och ett demokratiskt samhälle

S:t Sigfrids folkhögskola grundades av Växjö stift 1942 och är sedan dess en av stiftets två folkhögskolor. Våra kurser och utbildningar vänder sig till alla, oavsett tro eller livsåskådning. Hos oss studerar runt 200 personer i olika åldrar, varav ett 60-tal bor på skolans internat.

Folkhögskolan är ett samhälle i miniatyr som sjuder av aktiviteter både dagar och kvällar. Det natursköna läget och idrottshallen ger stora möjligheter till träning, bollspel och friluftsliv. I kapellet ges rum även för den inre människan.

 

Du som deltagare

Den som deltar på någon av folkhögskolans kurser förväntas dela folkbildningens värden och vara aktiv i sina studier, i nära samarbete mellan andra deltagare och lärare. Undervisningen inom folkbildningen präglas både av fördjupade kunskaper inom ett område och ett ämnesövergripande helhetstänkande, med en blandning av teori och praktik. Målet är att varje studerande ska få en personlig relation till sina kunskaper. Personal och deltagare har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg studiemiljö, där respekt och öppenhet för andra gör att fakta, åsikter och erfarenheter kan delas, diskuteras och analyseras. Den studerande ska ges möjlighet att få inflytande över sina studier och den gemensamma studiesituationen.

 

Växjö som stad

S:t Sigfrids folkhögskola ligger i norra delen av Växjö, Europas grönaste stad. Växjö är en stad i stark expansion. Med Linnéuniversitetet, framgångsrika IT-bolag, rikt kulturliv, framgångsrik idrottsstad, stor musikscen och inte minst ett gastronomisk centrum. Läs mer om vad som händer i Växjö.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Styrelsen

I styrelsen för S:t Sigfrids folkhögskola sitter representanter från Växjö Stift, vårt Kamratförbund och Växjö Pastorat. Biskopen är självskriven ledamot men har också en personlig ersättare.

Nuvarande ordinarie ledamöter är:
Per Ragnarson, ordförande (utsedd av Växjö stift)
Fredrik Modéus, biskop (självskriven ledamot)
Sandra Gustavsson (utsedd av biskopen)
Ann-Kristin Lindquist (utsedd av Växjö stift)
Torsten Thorvaldsson (utsedd av Växjö stift)
Jörgen Henningsson (utsedd av Kamratförbundet)
Jonas Nilsson (utsedd av Kamratförbundet)
Ragnar Christerson (utsedd av Växjö Pastorat)

Kamratförbundet

S:t Sigfrids folkhögskolas kamratförbund består av och är till för tidigare och nuvarande elever, lärare och personal på skolan. Kamratförbundet bildades 1943 och som symbol valdes efter tävling de sammansmälta figurerna: korset, lampan och ringen, de tre symbolerna för tro, bildning och gemenskap.

Kamratförbundet  »

Elin Wägner på Kronoberg

I Elin Wägners Tusen år i Småland finns en liten blänkare i kapitlet ”Ängelen Gabriels psalm” om S:t Sigfrids folkhögskola – på fosterstadiet. Tusen år i Småland kom ut 1939, tre år innan folkhögskolan slog upp sina portar för de första eleverna. När det gäller skolans placering hade det varit många om budet, däribland Nydala. Men det var alltså Kronoberg som blev Nydalamunkarnas sentida arvtagare, enligt Elin Wägners sätt att se.

Elin Wägner och S:t Sigfrids Folkhögskola »