Elin Wägner på Kronoberg

I Elin Wägners Tusen år i Småland finns en liten blänkare i kapitlet ”Ängelen Gabriels psalm” om S:t Sigfrids folkhögskola – på fosterstadiet. Tusen år i Småland kom ut 1939, tre år innan folkhögskolan slog upp sina portar för de första eleverna. När det gäller skolans placering hade det varit många om budet, däribland Nydala. Men det var alltså Kronoberg som blev Nydalamunkarnas sentida arvtagare, enligt Elin Wägners sätt att se.

Elin Wägner fortsatte att intressera sig för S:t Sigfrids folkhögskola. I Vårdträdets första nummer 1945 fick redaktionen rätten att publicera sista kapitlet av Tusen år i Småland. En notis i samma nummer berättar också om ”en vårdag, då Elin Wägner lät oss möta Selma Lagerlöf i kongenial tolkning och glänsande framställningskonst”. Vårnumret 1948 berättar: ”Själva avslutningen var som vanligt en enkel familjefest men fick i år en särskilt högtidlig prägel genom Elin Wägners besök. Hon talade om Gandhi, vist och varmhjärtat”.

540 volymer

Den värdefulla boksamlingen i Elin Wägnerrummet donerades till skolan 1954, fem år efter Elin Wägners bortgång. Den utgjorde med sina 540 volymer och 100 småskrifter en betydande del av biblioteket på Lilla Björka, Elin Wägners hem i Berg. Många av författarinnans egna verk finns med i samlingen, även debutboken från 1907 Från det jordiska museet. Av Väckarklocka finns en översättning till norska och två korrekturexemplar med intressanta ändringar av författaren. Svalorna flyga högt finns i finsk översättning och Pennskaftet ståtar med två ryska versioner med olika titlar.

Facklitteraturen speglar ägarinnans huvudintressen och vittnar med sina understrykningar och marginalkommentarer om trägna studiemödor. Kvinnornas historia under skilda epoker har en stor plats liksom litteratur om fredsrörelsen och om kväkarna. Åtskilliga volymer handlar om Gandhi. Av miljöväckelsens urkunder finns inte många. Mina Hofstetters lilla bok om naturenligt jordbruk med tryckåret 1942 kan man dock hitta. Om och av Fredrika Bremer finns ett helt litet specialbibliotek. Ända in i sin sista sjukdomstid arbetade Elin Wägner på det minnestal över Fredrika, som lästes upp vid Svenska akademiens högtidssammankomst i december 1948. Det planerade Bremerbiografin blev aldrig fullbordad.

Författarparet Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder betygade att boksamlingen var ovärderlig för dem under arbetet med den storartade Wägner-biografin i två band som de slutförde 1980. En ny upplaga av denna kom ut på Bonniers 2004.

Elin Wägner-sällskapet och S:t Sigfrid Hundraårsminnet av Elin Wägners födelse uppmärksammades av S:t Sigfrids folkhögskola med en kortkurs kring temat ”Fred med jorden – Fred på jorden”. När Elin Wägner-sällskapet bildades 1990 var det naturligt att ta kontakt med folkhögskolan, som sedan detta år i samarbete med Sällskapet anordnat årliga veckoslutskurser i september. Se Elin Wägner-sällskapets hemsida för teman och rapporter från de senaste seminarierna.

Läs mer här

Texten bygger på en artikel i Vårdträdet 1982 av dåvarande bibliotekarien och en av bildarna av Elin Wägner-sällskapet K-F Bernander.

Elin Wägner 1882-1949

Journalisten, författaren, filosofen och samhällsdebattören Elin Wägner.

Elin Wägner-sällskapet

Elin Wägner-veckan mars 2023

Nästa år går Elin Wägner-veckan av stapeln i mars 2023.

En hel veckas kulturarrangemang i Elin Wägners anda. Föredrag, utställning, film, teater och konserter. S:t Sigfrids musiklinje kommer medverka med en konsert lördag 11 mars 16.00 i Stora salen på S:t Sigfrids folkhögskola.

Detaljerat program kommer att finnas här.

Elin Wägner-sällskapets hösthelg

Sedan 1990 arrangerar Elin Wägner-sällskapet höstseminarier på St Sigfrids folkhögskola. I samband med detta delas också litteraturpriset Årets Väckarklocka ut.

”Elin och barnen” 19- 20 oktober 2019

Hämta rapporten här. Rapport Elin Wägner 2019

”Elin och pacifismen” 23- 24 september 2017.

Hämta rapporten här. Rapport EW 2017

”Män för jämställdhet” 17-18 september 2016
Hämta rapporten här. Rapport EW 2016

”Opinionsbildare då och nu” 12-13 september 2015
Hämta rapporten här. Rapport EW 2015

”Det fria ordet” 20-21 september 2014
Hämta rapporten här. Rapport EW 2014

”Från jord till bord” 14-15 september 2013
Hämta rapporten här. Rapport EW 2013

”Försoning efter fred” 15-16 september 2012
Hämta rapporten här. EW Rapport 2012

Elin Wägner-sällskapets stipendium 2012

Linn Ljungqvist fick stipendiet för sitt arbete i Råshult och för att hon startat ett företag i Elin Wägners andra. Hon fick sitt pris, 2000 kr, i samband med Elin Wägner-sällskapets årsmöte 2012 av nya ordföranden Ann-Margreth Willebrand.