Kronobergs konstskola

Det finns några lediga platser till Konst år 2. Se ansökningsinformationen längre ner på sidan.

Kronobergs konstskola på S:t Sigfrids folkhögskola erbjuder en grundläggande konstutbildning som förbereder dig till vidare studier på högre konstnärliga utbildningar i Sverige eller utomlands, men kan också läsas med ett personligt mål som aktiv konstnär efter utbildningen. Första året innehåller teoretiskt och praktiskt grundläggande moment medan andra året fördjupar dina kunskaper.

Vår utbildning bygger på att lärare, med lång pedagogisk och konstnärlig erfarenhet, kontinuerligt följer dig och guidar dig i din personliga utveckling. Gästlärare och föreläsare kommer in som komplement. Vi har små grupper om max 18 deltagare i årskurs 1 och 12 deltagare i årskurs 2.

Det går att söka direkt till årskurs2.

Vi lägger stor vikt vid det öppna samtalet, att alla får komma till tals och att vi lär av varandra.

 

Konst år 1 (grundutbildning)

Under detta år utvecklar du din estetiska uppfattning, tekniska förmåga och förståelsen av samtidskonsten.

Exempel på kursmoment är:

Kroki: Du övar upp kommunikationen mellan öga och hand, att återge det ögat ser, volymer, rörelse, tyngdpunkter och skuggning.

Måleri: Vi går grundligt igenom måleriets många delar och jobbar både med material, komposition, abstraktion, teori och historia. Vi gör våra egna dukar och grunder, egen oljefärg, äggoljetempera, lim, tusch och gesso m.m. Du får också möjlighet att genom mer experimentella uppgifter utforska måleriets möjligheter, teknik och ditt eget uttryck.

Skulptur: Du introduceras till en mängd olika material och skulpturala processer, till exempel gjutning + formtillverkning, mjuk skulptur, keramik, gips och installation. Vi har en keramikverkstad där vi jobbar både med traditionella och experimentella metoder för att skapa skulpturala former. I mjuk skulptur introducerar vi olika tekniska tillvägagångssätt för att bygga former med tyg, vävning och flexibla material som plast och fibrer. Du lär dig diskutera form, skala, volym och hur man kan jobba med platsspecifika installationer.

Performance: Du får kunskap om hur olika konstnärer både historiskt och inom den samtida konsten använt sig av performance som uttrycksmedel. Du får möjlighet, både individuellt och i grupp, prova på vad performance kan vara.

Screentryck: Du får bekanta dig med screentryck, en tryckteknik som, genom att skapa en schablon, möjliggör multipla tryck av samma motiv.

Idéhistoria/teori: Du får bekanta dig med historiens olika filosofiska idéer och hur de relaterar till konstpraktiken. Vi har öppna diskussioner om konsten, livet och tillvaron.

Konsthistoria: Du får en översikt över konsthistorien med tyngdpunkt på den samtida konsten. Ofta gör vi en land-art-workshop i anslutning till konsthistorien.

Under vårterminen från och med mars månad arbetar vi med olika experimentella projekt där du får tillämpa dina baskunskaper och djupare undersöka ditt eget uttryck och idévärld.

Konst år 2 (fördjupande år)

Under det andra året bygger du vidare på de teoretiska och praktiska grundkunskaper du fick under första året (alternativt från någon annan utbildning).

Du fortsätter att utveckla din kreativa förmåga, tillvägagångssätt och metoder för att uttrycka det du vill. Målsättningen är att förbereda dig för högre konstnärliga studier eller eget självständigt arbete.

År två syftar till att ge dig redskap att driva egna idéer framåt och präglas i stora drag av vad du själv väljer att arbeta med i form av egna personliga projekt. De är ofta formulerade som treveckorsprojekt och avslutas med en genomgång där vi på ett öppet och nyfiket sätt analyserar och talar om både egna och andras verk. Under året ingår även andra kursmoment, till exempel video, dokumenterande fotografi och kroki.

Projekten handleds individuellt där vi genom kontinuerliga samtal mellan lärare och elev försöker ringa in vad det är du vill uttrycka och vilka material och medier som kan passa. I samtalet pratar vi om hur du kan finna dig själv, ditt egna bildspråk och utveckla din kreativitet. Utöver samtalet mellan lärare och elev tycker vi att det är viktigt med ett öppet, tillåtande arbetsklimat där vi lär av varandra och gruppen.

På våren inför ansökningar till konsthögskolor lägger vi stor vikt vid att hjälpa dig att sammanställa en portfolio, uttrycka dig i text och att hitta rätt bland konst-, design- och konsthantverksutbildningar i Sverige och utomlands.

I maj månad har vi en avgångsutställning på Växjö Konsthall där man får visa det gångna årets arbeten.

Lärare

Våra lärare, som alla är verksamma konstnärer, har alla sina olika specialiteter och en stor bredd och mycket erfarenhet för att kunna guida alla elever med olika behov och intressen.

  • Magni Moss är lärare med måleri som specialitet.
  • Oona Linke undervisar i skulptur och installation.
  • Laura Piasta är lärare i skulptur och installation som specialområde. (tjänstledig vt24-ht24)
  • Kate Moss undervisar i interdisciplinära studier och text.
  • Hampus Forss är vår teckningslärare och leder krokin.
  • Eva Cronquist undervisar i konsthistoria.

Förutom dessa fasta lärare gästas vi kontinuerligt av konstnärer från både Sverige och utomlands som håller workshops i video, foto eller annat medium.

 

Hus, verkstäder och plats

Kronobergs konstskola befinner sig i ett 600 kvm stort hus från 2015, ritat och byggt efter våra behov. Här finns ateljéer, ett stort projektrum/utställningshall, keramikverkstad, skulpturverkstad, snickeri, datorsal, samlingsrum med bibliotek och pentry. Vi har även ett fotolabb för analogt svartvitt fotografi och två extra projektrum i andra byggnader.

Som studerande har du fri tillgång till skolans ateljéer, datasal och vissa verkstäder utöver din schemalagda tid.

S:t Sigfrids folkhögskola, som ligger vackert beläget vid Helgasjön och Hovshaga naturreservat. På skolan finns ett internat där man kan bo med gemensamt kök. På dagarna fikar och äter vi alla i skolans matsal. Det finns också flera andra faciliteter att tillgå som gym, idrottshall, bastu, kapell och tv-rum med biljard och pingisbord.

 

Resor

Varje år gör skolan en studieresa till en större stad som till exempel Berlin eller annan plats. Där tar vi del av vad som händer på konstscenen just nu och studerar konsten på museer som vi annars bara kan se i böcker. Under året gör vi även resor till Malmö, Stockholm eller till utställningar i närområdet så som Wanås eller Louisiana. Vi besöker också några av våra konsthögskolor på deras öppet hus eller slututställningar. 

 

Utställningar och projekt

Vårens stora slututställning har vi på Växjö konsthall.

Under året presenterar vi också workshops och andra projekt, som till exempel utställningar, i skolans stora projektrum eller i vårt skolgalleri.

Mer om utbildningen

Undervisningen under det första året är indelad i två perioder:

Under den första perioden får du viktiga baskunskaper i många olika konstnärliga tekniker och material men undervisningen sker också på ett sätt som skapar en förståelse för konstens sammanhang historiskt och teoretiskt. Perioden sträcker sig från höstterminens början fram till och med februari månad.

Den andra perioden från mars till och med vårterminens slut ger dig möjlighet att tillämpa dina baskunskaper från den första perioden i längre eller kortare experimentella projektperioder inom t.ex. måleri, skulptur, performance eller installation.

Det andra året bygger vidare på det första året där du fått en grund till att självständigt men med lärarhandledning formulera och driva dina egna projekt. Vid ansökan till konsthögskola lägger vi stor vikt vid vägledning med vad som passar dig och du får hjälp att sammanställa en portfolio.

 

Många av våra elever studerar vidare på olika konsthögskolor, både i Sverige och i Norden.

Antagna till högskolan de senaste åren

Lavinia Samson, Malmö Konsthögskola

Philip Wåxnäs, Arkitekthögskolan i Lund, Designhögskolan, Umeå

Anna-Lisa Fransson, Fri Konst, Konsthögskolan i Umeå

Aron Hedqvist, Umeå Konsthögskola

Jenny Hellström, Bergens konsthögskola,  Oslo konsthögskola, Intervju Valands och Umeå Konsthögskola

Fanny Fagerström, 1:a intag Kungliga Konsthögskolan

David Börjesson, Keramik Capellagården Öland

Evelina Sandall, Reserv keramik HDK Göteborg

Leila Hasch, Intervju Bergen

Sofie Gustavsson, Bergens Konsthögskola.

Magdalena Holmberg, 1:a intag Kungliga Konsthögskolan

Mensud Krvavac, Intervju Frikonst Konstfack

Karsten Malmquist, The Game Assembly Malmö

Isabel Tegström, Keramik och glas Konstfack

Rasmus Lundin, 1:a intag Kungliga Konsthögskolan, Intervju Tromsö, Bergen

Moa Eriksson Takman, arkitektur KTH Stockholm

Juan-Oscar Guzman Svensson, Fri konst Konstfack Stockholm

David Blomkvist, Kungliga Konsthögskolan

Jaqueline Ståhl, Växjö universitet – design

Polina Chernitskaya, Trondheim konsthögskola

Liza Trullson, Oslo konsthögskola

Sofia Hesselstrand, Arkitekturhögskolan Umeå

Kursansvariga lärare

Oona Linke, skulptur och installation

Kate Moss, interdisciplinära studier och text

Vill du veta mer om utbildningen?

Maila konst@sigfrid.se

Magni Moss & Laura Piasta

Laura Piasta

Laura Piasta (född i Vancouver, Kanada) är en konstnär som arbetar med skulptur och installationer med blandad media. Hon arbetar med gjuten brons, textilier, akvareller och keramik och utforskar i sitt arbete förhållandet till naturliga och tekniska system inom ramen för feministisk diskurs och objektorienterad ontologi.
Hon har en MFA från Umeå Konsthogskola 2012 och en BFA från Emily Carr University of Art and Design, Vancouver Kanada 2006. Hennes verk har ställts ut i Nordamerika och Europa.

Magni Moss

Efter utbildningen på Konsthögskolan i Umeå och Städelschule, Frankfurt am Main, 2009 har Magni Moss haft en internationellt men också en nationell karriär med utställningar på konsthallar, museer, gallerier och i projektrum. Han har även kurerat utställningar och konstnärssamtal vid sidan av undervisning vid folkhögskolor och konsthögskolor/universitet. Magni Moss grundade Sikås Art Center i norra Jämtland.

Läs mer om Magni Moss på hans hemsida

www.magnimoss.com

Fler lärare

Magni Moss, måleri

Laura Piasta, skulptur och installation (tjänstledig vt24 och ht24)

Hampus Forss, teckning och måleri.

Eva Cronquist, konsthistoria.

Gästlärare/föreläsare

Daisy Madden-Wells

Peter Larsson

Michele Di Menna

Angelica Falkeling

Bergur Andersson

Jens Lindqvist

Matthew Richardsson

Anna Woof-Dwight

Elisabeth Frieberg

Rasmus Ramö Streith

Katharina Niebergal

Emma La Morte

Ben Marvin

Kate Moss

Martin Schibli

Åsa Jungelius

Mats Bigert

Filippa Kallhed

Johannes Brander

Emelie Carlén

André Talborn

Merzedes Sturm-Lie

Petter Dahlström Persson

Elevröster om konstlinjen

Olle Nihlgård

När jag började på Kronobergs konstskola trodde jag att jag visste något om konst (och om livet). I själva verket visste jag ingenting. Jag började på Sigge direkt efter gymnasiet med tanken att jag bara skulle ta ett kort avbrott från ”de riktiga studierna”. Efter första dagen insåg jag att jag hade hamnat i ett främmande sammanhang – vilt främmande från min tidigare värld.
På Sigge var konsten lika mycket lek som blodigt allvar. Det var högt i tak för diskussioner och åsikter, samtidigt som verkens filosofiska och politiska konsekvenser alltid var närvarande. Ett Picasso-citat som ständigt återkom var att konsten inte är ”gjord för dekoration av lägenheter, den är ett vapen som ska användas offensivt och defensivt mot fienden”. Samtidigt var undervisningen fri nog för att leka runt och göra galna projekt.
Sigge är en plats som aldrig kommer lämna mig. Det var där jag äntligen lärde mig utforska den skaparkraft som legat uppdämd i mig under alla tidigare år. Jag träffade också andra som sökte svar på samma frågor som jag – människor som nu är mina bästa vänner. Det som skulle varit ett ”sabbatsår” blev till två ovärderliga år som knuffade mig in på en helt annan väg än jag först tänkt.

02Nikki Fager

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen.

Läs mer

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen. Och mycket längre ska jag springa. Utan åren på ”Sigges” och alla hundratals timmar i ”Målis” tror jag att det hade varit mycket svårare. Det var där jag hittade den där tråden att dra i, som ledde (och fortfarande leder) mig mot den jag vill vara och allt jag vill göra. Det finns många komponenter som gör Kronobergs konstskola till en så bra plats att utvecklas. Den vackra och lugnande miljön, alla ambitiösa och inspirerande elever, den familjära stämningen och framför allt de fantastiska lärarna.  De besitter så mycket kunskap och genuint intresse och de har en förmåga att plocka fram varje elevs konstnärliga kärna. De erbjuder stöd, idéer och kritik samtidigt som de bestämt ser till att en går sin egen väg och tar sina egna beslut.  Det är en av de sakerna jag är mest tacksam över från min tid på skolan, att de tog de där spagettibenen, slängde dem på tippen och ersatte dem med ett par mycket starkare och självsäkrare. Hur de, genom att verkligen tro på mig och min potential, övertygade mig om att det är jag själv som bestämmer mitt konstnärliga öde. Att jag kan ta mig precis hur långt jag vill.

Nikki

Nikkis hemsida >>

Ansökan

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan.  Ansök senast 1 maj 2024.

Det finns några lediga platser till Konst år 2. Använd länken nedan för ansökan.

Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning. Följebrev och arbetsprover kan du bifoga som filer (pdf, jpg, word).

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver dig själv och dina avsikter med att söka kursen. Vidare ska du i brevet skriva om ditt bildskapande.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (betygsdokument, ev. arbetsgivarintyg)

Ansökan till första året: 5 arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg). Ett av arbetsproven ska vara ett självporträtt. Du väljer själv vad du vill göra med de övriga arbetsproverna (målning, skulptur, installation etc).

Ansökan till andra året: 10 valfria arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg).

Efter sista ansökningsdatum kallar vi ett urval till intervju.

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Måltider

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider 2024 – 2025

Höstterminen 2024 varar från 15 augusti till 19 december (91 dagar)

Höstlov v. 44

Vårterminen 2025 varar från 8 januari till 10 juni (110 dagar)

Sportlov v.8

Påsklov v.

Lovdagar 1 – 2 maj, 29 – 30 maj, 6 juni

Läsårstider våren 2024

Vårterminen 2024 varar från 9 januari till 12 juni

Sportlov v.8

Påsklov v. 13

Lovdagar 1 maj, 9-10 maj, 6-7 juni

Studiekostnader 2024 -25

Studiekostnaderna justeras varje läsår, inför höstterminen

Kost

Externatelever betalar 2 100 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3 300 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch vardagar. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 3 200 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Materialavgift – här ingår bl a olycksfallsförsäkring, internet, visst undervisningsmaterial/förbrukningsmaterial, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter.  Materialavgiften är 1 600 kr/termin för konst.

Läromedel – säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan – Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Hela materialavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för felskrivningar.