Vår utbildning

Kronobergs konstskola ger dig en bra utbildning för vidare konsthögskolestudier inom fri konst, design, arkitektur och konsthantverk. Många av våra tidigare elever studerar nu i dag på Konstfack, HDK, Umeå Konsthögskola, Malmö Konsthögskola samt på olika akademier ute i Europa. Ca 75 % som söker vidare kommer in på vald utbildning. Konstskolan riktar sig till dig som:

  • under 1-2 år vill utveckla ditt kunnande och ditt bildspråk
  • vill förbereda dig för konsthögskolestudier
  • söker inspiration och fortbildning i yrkeslivet, till exempel som lärare

Vår utbildning bygger på huvudlärare med lång pedagogisk och konstnärlig erfarenhet som kontinuerligt och nära följer dig och din personliga utveckling. Gästlärare och föreläsare kommer in som komplement. Vid ansökan till konsthögskola lägger vi stor vikt vid vägledning med vad som passar dig och arbetsprover. Vi samtalar mycket om konst, vad den kan vara och hur den samtida konsten ser ut. Varje år åker vi på studieresa. De senaste åren har vi valt Berlin som mål för att se konst och inspireras av miljön. Vi åker också till Louisiana och andra närliggande konsthallar samt besöker Konstfackskolan och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Undervisningen kompletteras med föreläsningar och studiebesök på konstmuseer och gallerier. Du har dessutom fri tillgång till skolans ateljéer, verkstäder och datasal utöver din schemalagda tid. Vår undervisning är kostnadsfri, det vill säga, vi tar inte ut någon terminsavgift. Att studera konst på en folkhögskola är för många en erfarenhet som man har med sig och kommer ihåg som ”den bästa tiden i livet”.

Lokaler

I februari 2015 flyttade vi in i Konsthuset, en 600 kvm byggnad med träverkstad, gipsverkstad, keramikverkstad, screen och grafikverkstad, datarum, ateljé åk 1, ateljé åk 2, gemensam ateljé och gemensamt rum med bibliotek, soffor, bildvisning, pentry. Varje elev har en egen ateljéplats och vi har utöver det även sex projektrum att nyttja. Som elev hos oss har du dessutom fri tillgång till konstlokalerna utöver din schemalagda tid. På skolan finns gemensamma sällskapsrum, bibliotek, matsal, gym, gymnastiksal och bastu.

Utställningar

Projekt

Resor

Lärare

Börje Lindell, bildlärare utbildad vid Konstfack.

Utbildning Konstfack, Stockholm. Utställningar: Åtskilliga separat- och grupputställningar. Om Börje Börje är vid sidan om undervisningen verksam med egna konstnärliga arbeten.

Mona-Lisa Eriksson, konstnär utbildad vid Konstfack.

Utbildning Konstfack, Stockholm. Utställningar: Åtskilliga separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands. Utfört ett antal offentliga uppdrag. www.mona-lisa.se. Om Mona-Lisa Mona-Lisa är vid sidan om undervisningen verksam med egna konstnärliga arbeten.

Fler lärare

Eva Cronquist, undervisar i konsthistoria.

Daniel Andersson, video. www.danielandersson.org.

Magnus P. Wåhlin, livsåskådning.

Gästlärare/föreläsare

Martin Schibli

Christoffer Palmgren

Fredrik Sandblad

Åsa Jungelius (Växjö konsthall)

Mats Bigert (Växjö konsthall)

Merzedes Sturm-Lie

Filippa Kallhed

Conny Blom

Johannes Brander

Emelie Carlén

Rasmus Ramö Streith

Andrè Talborn

Elevröster om konstlinjen

02Nikki Fager

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen.

Läs mer

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen. Och mycket längre ska jag springa. Utan åren på “Sigges” och alla hundratals timmar i “Målis” tror jag att det hade varit mycket svårare. Det var där jag hittade den där tråden att dra i, som ledde (och fortfarande leder) mig mot den jag vill vara och allt jag vill göra. Det finns många komponenter som gör Kronobergs konstskola till en så bra plats att utvecklas. Den vackra och lugnande miljön, alla ambitiösa och inspirerande elever, den familjära stämningen och framför allt de fantastiska lärarna.  De besitter så mycket kunskap och genuint intresse och de har en förmåga att plocka fram varje elevs konstnärliga kärna. De erbjuder stöd, idéer och kritik samtidigt som de bestämt ser till att en går sin egen väg och tar sina egna beslut.  Det är en av de sakerna jag är mest tacksam över från min tid på skolan, att de tog de där spagettibenen, slängde dem på tippen och ersatte dem med ett par mycket starkare och självsäkrare. Hur de, genom att verkligen tro på mig och min potential, övertygade mig om att det är jag själv som bestämmer mitt konstnärliga öde. Att jag kan ta mig precis hur långt jag vill.

Nikki

Nikkis hemsida >>

danielDaniel Andersson

När jag startade konstutbildningen på S:t Sigfrids folkhögskola 2002 så var tanken egentligen bara att göra ett kort avbrott från mitt dåvarande jobb som lastbilschaufför.

Läs mer

Men ganska snart förstod jag att jag även skulle vilja göra påbyggnadskursen (andra året). Sagt och gjort, efter det andra året på S:t Sigfrids var jag än mer beslutsam att fortsätta studera konst.De två åren på St:Sigfrid hade gett mig en bra och bred grund att gå vidare med.

2009 tog jag kandidatexamen och efter tre år på Konstfack kände jag att jag ville prova vingarna och beslöt mig för att inte söka direkt vidare till Masterprogrammet. Istället sökte jag ett assistentstipendium från konstnärsnämnden tillsammans med den etablerade konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena. Vi fick ett fantastiskt år tillsammans där jag assisterade honom och han blev min mentor och handledare. Vi arbetade nära varandra och jag fick stort inflytande i hans skapandeprocess och det hela avslutades med en stor separatutställning på Röda Sten i Göteborg.

När assistentuppdraget löpt ut, 2010, flyttade jag och min flickvän (som också gick på S:t Sigfrids) till Malmö, där har jag sedan dess fortsatt verka som konstnär. Jag har gjort några stycken offentliga utsmyckningar, det är framförallt genom dessa jag har lyckats överleva som konstnär. Jag blir ofta inbjuden att delta i olika gruppuställningar på konsthallar runt om i landet, ofta på tema som Motor och Idrott. Jag har aldrig fäst mig vid något särskilt medium utan jobbar med allt från video, performance och foto till teckning, måleri och skulptur.

Daniel Andersson konstnär
www.danielandersson.org

Anna TedestamAnnaTedestam

Behovet av att uttrycka mig konstnärligt har alltid funnits för mig och det var också vad som ledde mig hit. Det här är platsen där mina händernas lust och kraft att vilja skapa har fått utrymme och möjlighet till det.

Läs mer

Jag kom hit som ett frö, med en glöd om att vilja något. Här fick jag under två år växa och frodas och jag har insett att min tid på Kronobergs Konstskola har kommit att bli oersättlig för mig. Det är något väldigt speciellt att vistas i en rofylld miljö med människor med liknande intressen och behov som en själv. Att tillsammans få upp ögonen för nya saker, att utforska, utvecklas och lära av såväl oerhört entusiastiska lärare, som av varandra. Det var skönt att för första gången under livet att sätta foten i en skola där det inte fanns utstakat rätt och fel. Inte heller på vad som är duktigt eller ej.

Jag upplever att personalen på skolan har stor erfarenhet och glöd för handledning av sina elever, och är skickliga med att vägleda och tillgodose oss som särskilda individer. Jag kom också hit nyfiken och med hopp om att bli bättre på något. Det blev jag också, inom måleri, skulptur, videoteknik, teckning och mer än så. Det var mycket som hände för mig under den här tiden. Dels blev jag bättre i skapandet med mina händer- men det var också mycket som hände i mitt huvud. På sätt och vis förändrade vistelsen här hela mitt synsätt på min omvärld, kanske blev omvärlden sedd i andra färger hädanefter. Det har givit mig en granskande blick, ett undrande, ett utforskande och ifrågasättande.

Det var från början mitt intresse som ledde mig hit, men det var faktiskt här jag insåg att mitt intresse blev på riktigt. Glöden och drivet, och hjälpen av konstlärarna gjorde att jag kunde ta ett stort kliv vidare till Konstfack i Stockholm med inriktning på Keramik & Glas. Nu efter en tid på Konstfack kan jag känna att jag klev dit med mycket kunskap i bagaget och mycket konstnärlig frihet som har hjälpt mig i min egna fortsatta utveckling. Medskickat av lärarna följde dessutom en enorm kraft och tro på mig själv.

Anna

annatedestam.tumblr.com

Konst år 1

Under det första året får du lära dig olika konstnärliga tekniker samt får kunskaper i konsthistoria och bildanalys. Inom ämnen livsfilosofi får du diskutera och uttrycka dej i olika frågeställningar om livet och tillvaron t.e.x miljön.

Du utvecklar ditt seende, tekniska förmåga och bildspråk. Varje arbetsvecka innehåller 30 lärarledda undervisningstimmar, huvudsakligen i projektform med både gemensamma och individuella övningar. Under arbetsprocessen får du individuell handledning av lärare. Och efter avslutat projektperiod har vi en genomgång av vad som hänt med din konstnärliga utveckling. Vi lägger stor vikt vid det öppna samtalet, att alla får komma till tals och att vi lär av varandra. De tre sista månaderna på vårterminen arbetar vi med längre sammanhållna projekt tex. installation, experimentellt måleri och skulptur. Du har en egen ateljéplats utöver de övriga gemensamma lokalerna.

Ämnen

Acryl – och oljemålning Akvarell Skulptur i material som lera, gips, betong, tråd, trä och papper Kroki Modellteckning Teckning Keramik Egna projekt Bildanalys Konsthistoria Livsåskådning

Utställningar

Årskurs 1 har under våren en utställning vid Växjö stadsbibliotek där dom presenterar delar av ett måleriprojekt. Kontinuerligt visar eleverna sina arbeten vid skolans utställningsyta.

Elevbilder år 1 och år 2

Klicka på bilderna för större format.

Konst år 2

Under det andra året bygger du vidare på de både teoretiska och praktiska grundkunskaperna du fick under första året (alternativt från någon annan utbildning) Du utvecklar ditt individuella språk ytterligare och förfinar din teknik. Målsättningen med studierna är att förbereda dig för högre konstnärliga studier.

Under det andra året bygger du vidare på de både teoretiska och praktiska grundkunskaperna du fick under första året (alternativt från någon annan utbildning) Du utvecklar ditt individuella språk ytterligare och förfinar din teknik. Målsättningen med studierna är att förbereda dig för högre konstnärliga studier. Året präglas i stora drag av vad du väljer att arbeta med i form av självständiga, personliga projekt men innehåller även rena teknikövningar ibland annat grafik, modellteckning, kroki och video.

Projekten handleds individuellt och syftar till att ge dig redskap att driva egna ideér framåt, att kritiskt granska egna och andras arbeten samt att formulera och presentera dina verk. I handledningen ingår även hjälp att hitta rätt bland konst-,design- och hantverksutbildningar. I maj månad har vi avgångsutställning i Växjö konsthall där vi visar det gångna årets arbeten. Kontinuerligt visar eleverna sina arbeten vid skolans utställningsyta.

Intensivkurs 1 termin

Vi erbjuder en intensiv och kreativ termin. För dig som vill få hjälp och handledning med ansökan till högre konstnärlig utbildning som fri konst, design, konsthantverk, arkitektur eller bildlärare.

Läs mer 

Utställningar år 2

I maj månad har årskurs 2 sin årliga avgångsutställning i Växjö Konsthall. Där visar eleverna det gångna årets arbeten som måleri, teckning, grafik, video, skulptur.

Växelverkan 2

Utställningen Växelverkan 2 presenterar 15 konstnärer med anknytning till Kronobergs konstskola – en utbildning med inriktning på konst på S:t Sigfrids folkhögskola, strax norr om Växjö.

Elevprojekt rumslighet

Ett projekt kring rumslighet. Tanken var att återskapa en miljö där människor kunde flyga bort och uppleva en lugn och harmonisk känsla. En slags fristad. Rummet byggdes med strukturer som fyllde rummet med skuggor och en varm glittrande ljus som vandrade runt hela rummet. Musik blev en del av installationen installation och skapade en speciell stämning. Material som användes var hönsnät, cd skivor och svarta sopsäckar.

Ansökan

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning. Följebrev och arbetsprover kan du bifoga som filer (pdf, jpg, word).

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver dina avsikter med att söka kursen. Vidare ska du i brevet skriva om ditt bildskapande.

Tre arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg). Ett av arbetsproven ska vara ett självporträtt. Du väljer själv vad du vill göra med de övriga två arbetsproven (målning, skulptur, installation etc).

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Måltider

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider 2017-2018 

Höstterminen pågår 21/8-22/12
Höstlov v. 44
Vårterminen pågår 8/1-8/6
Sportlov v. 8
Påsklov v. 13
Lovdagar: 30 april-1 maj, 10 -11 maj, 6 juni

Studiekostnader 2017-2018

Kost

Externatelever betalar 1670 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3240 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch, samt vissa måltider under helgerna. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2090 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum med god standard. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 430 kr/termin för konstelever.

Kopieringsavgift – Kopieringsavgiften för konstelever är 200 kr/termin.

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.