Utbildningen

Vi driver en grundläggande konstutbildning med fördjupande andra år som förbereder dig till vidare studier på konsthögskola i Sverige eller utomlands. Utbildningen förbereder dig även för andra konstnärliga utbildningar, men kan också läsas med ett personligt mål som aktiv konstnär efter utbildningen.

Undervisningen är kostnadsfri, dvs vi tar inte ut några terminsavgifter.

Lärare

Våra lärare, som alla är verksamma konstnärer, har alla sina olika specialiteter, men har också en stor bredd och mycket erfarenhet för att kunna guida alla elever med olika behov och intressen. Magni Moss är huvudlärare med måleri som specialitet. Laura Piasta är den andra huvudläraren med skulptur och installation som specialområde. Kate Moss undervisar i interdiciplinära studier och text. Hampus Forss är vår teckningslärare och leder krokin. Förutom dessa fasta lärare har vi gästföreläsande konstnärer från både Sverige och utomlands kontinuerligt löpande under året, men också gästande konstnärer som håller längre workshops i video, foto eller annat medium. 

 

Hus, verkstäder och plats

Vi befinner oss i ett nybyggt 600 kvm stort hus från 2015, ritat och byggt efter våra speciella behov med ateljéer, ett stort projektrum/utställningshall, keramikverkstad, skulpturverkstad, snickeri, datorsal, bibliotek och samlingsrum med soffor, pentry och föreläsningsutrustning. Vi har nu även ett fotolabb för analogt svartvitt fotografi och två extra projektrum i andra byggnader.

Folkhögskolan, som ligger vackert beläget vid Helgasjön och naturreservat, har ett internat där man kan bo och sitt eget kök och matsal där vi alla äter och fikar.  Det finns också många andra faciliteter att tillgå så som gym, idrottshall, bastu, kapell och tv-rum med biljard och pingisbord.

Som studerande har du fri tillgång till skolans ateljéer, datasal och vissa verkstäder utöver din schemalagda tid.

 

Resor

Varje år gör skolan en större studieresa till Berlin, Bryssel eller annan stad där vi tar del av vad som händer på konstscenen i Europa just nu, men också studerar konsten på museer som vi annars bara kan se i böcker. Under året gör vi många mindre resor till Malmö, Stockholm eller till utställningar i närområdet så som Wanås eller Lousiana. Vi besöker också några av våra konsthögskolor på deras öppet hus eller slututställningar. 

 

Utställningar och projekt

Vårens stora slututställning har vi på Växjö konsthall.

Under året presenterar vi ofta våra workshops eller andra projekt som utställningar skolan stora projektrum eller i vårt skolgalleri.

Mer om utbildningen

Undervisningen under det första året är indelad i två perioder:

Under den första perioden får du viktiga baskunskaper i många olika konstnärliga tekniker och material men undervisningen sker också på ett sätt som skapar en förståelse för konstens sammanhang historiskt och teoretiskt. Perioden sträcker sig från höstterminens början fram till och med februari månad.

Den andra perioden från mars till och med vårterminens slut ger dig möjlighet att tillämpa dina baskunskaper från den första perioden i längre eller kortare experimentella projektperioder inom t.ex. måleri, skulptur, performance eller installation.

Det andra året bygger vidare på det första året där du fått en grund till att självständigt men med lärarhandledning formulera och driva dina egna projekt. Vid ansökan till konsthögskola lägger vi stor vikt vid vägledning med vad som passar dig och du får hjälp att sammanställa en portfolio.

Vår utbildning bygger på huvudlärare med lång pedagogisk och konstnärlig erfarenhet som kontinuerligt följer dig och dina personliga utveckling. Gästlärare och föreläsare kommer in som komplement. Vi har små grupper om max 18 i årskurs 1 och 12 i årskurs 2.

Vi samtalar mycket om både ny och äldre konst, vad konst är, har varit och hur det ser ut idag.

Många av våra elever studerar vidare på olika konsthögskolor, både i Sverige och i Norden.

Antagna till högskolan de senaste åren

 

Lavinia Samson, Malmö Konsthögskola

Philip Wåxnäs, Arkitekthögskolan i Lund, Designhögskolan, Umeå

Anna-Lisa Fransson, Fri Konst, Konsthögskolan i Umeå

Aron Hedqvist, Umeå Konsthögskola

Jenny Hellström, Bergens konsthögskola,  Oslo konsthögskola, Intervju Valands och Umeå Konsthögskola

Fanny Fagerström, 1:a intag Kungliga Konsthögskolan

David Börjesson, Keramik Capellagården Öland

Evelina Sandall, Reserv keramik HDK Göteborg

Leila Hasch, Intervju Bergen

Sofie Gustavsson, Bergens Konsthögskola.

Magdalena Holmberg, 1:a intag Kungliga Konsthögskolan

Mensud Krvavac, Intervju Frikonst Konstfack

Karsten Malmquist, The Game Assembly Malmö

Isabel Tegström, Keramik och glas Konstfack

Rasmus Lundin, 1:a intag Kungliga Konsthögskolan, Intervju Tromsö, Bergen

Moa Eriksson Takman, arkitektur KTH Stockholm

Juan-Oscar Guzman Svensson, Fri konst Konstfack Stockholm

David Blomkvist, Kungliga Konsthögskolan

Jaqueline Ståhl, Växjö universitet – design

Polina Chernitskaya, Trondheim konsthögskola

Liza Trullson, Oslo konsthögskola

Sofia Hesselstrand, Arkitekturhögskolan Umeå

Kursansvariga lärare

Magni Moss

Efter utbildningen på Konsthögskolan i Umeå och Städelschule, Frankfurt am Main, 2009 har Magni Moss haft en internationellt men också en nationell karriär med utställningar på konsthallar, museer, gallerier och i projektrum. Han har även kurerat utställningar och konstnärssamtal vid sidan av undervisning vid folkhögskolor och konsthögskolor/universitet. Magni Moss grundade Sikås Art Center i norra Jämtland.

Läs mer om Magni Moss på hans hemsida

www.magnimoss.com

Fler lärare

Laura Piasta, Skulptur och installation

Kate Moss, Interdisciplinära studier

Hampus Forss, teckning

Eva Cronquist, konsthistoria.

Gästlärare/föreläsare

Michele Di Menna

Angelica Falkeling

Jens Lindqvist

Matthew Richardsson

Anna Woof-Dwight

Elisabeth Frieberg

Rasmus Ramö Streith

Katharina Niebergal

Emma La Morte

Ben Marvin

Kate Moss

Martin Schibli

Christoffer Palmgren

Fredrik Sandblad

Åsa Jungelius

Mats Bigert

Filippa Kallhed

Conny Blom

Johannes Brander

Emelie Carlén

André Talborn

Merzedes Sturm-Lie

Petter Dahlström Persson

Elevröster om konstlinjen

Juan Oskar

2015 började jag måla vid sidan av mitt dåvarande jobb, det var ett sätt att få bukt med mina känslostormar och vardagstristessen.
Efter att ha sagt upp mig från mitt jobb så var jag väldigt vilsen och hade en mycket diffus bild om framtiden och via en släkting fick jag nys om st sigfrids folkhögskola.
Jag chansade och skickade in en ansökan och började första dagen veckan därpå. Mina erfarenheter från skoltiden under gymnasiet var inte särskilt positiva och spädde därmed på min nervositet att vara i en skolmiljö igen, nu som 24 åring.
Det tog inte särskilt lång tid innan jag kände att jag hörde hemma på sigges. Det var något med stämningen och atmosfären, den fina naturen runt omkring, som bidrog till känslan av en helt egen liten värld i lilla Växjö där jag då alltid hade bott.
Lärarna på utbildningen var båda väldigt kompetenta och hjälpte en att hitta fram till någon slags förståelse/nyfikenhet kring det egna arbetet. Mitt intresse och bakgrund inom ”konstvärlden” var i stort sett obefintlig sedan tidigare. Det förändrades drastiskt tack vare deras guidning och praktiska/teoretiska kursmoment.
Skolan blev som ett andra hem, där jag tillsammans med några klasskompisar spenderade nästan all vaken tid till att måla, leka och utforska. Den trygghet och samhörighet jag kände på sigges var helt unik för mig.
Klasskompisarna, personal och skolan i sin helhet gjorde min upplevelse på skolan oförglömlig och genom diskussioner med andra tidigare elever har jag förstått att skolan gjort ett mycket starkt avtryck hos samtliga.

Juan Oskar, Fri konst på Konstfack, Stockholm

02Nikki Fager

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen.

Läs mer

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen. Och mycket längre ska jag springa. Utan åren på ”Sigges” och alla hundratals timmar i ”Målis” tror jag att det hade varit mycket svårare. Det var där jag hittade den där tråden att dra i, som ledde (och fortfarande leder) mig mot den jag vill vara och allt jag vill göra. Det finns många komponenter som gör Kronobergs konstskola till en så bra plats att utvecklas. Den vackra och lugnande miljön, alla ambitiösa och inspirerande elever, den familjära stämningen och framför allt de fantastiska lärarna.  De besitter så mycket kunskap och genuint intresse och de har en förmåga att plocka fram varje elevs konstnärliga kärna. De erbjuder stöd, idéer och kritik samtidigt som de bestämt ser till att en går sin egen väg och tar sina egna beslut.  Det är en av de sakerna jag är mest tacksam över från min tid på skolan, att de tog de där spagettibenen, slängde dem på tippen och ersatte dem med ett par mycket starkare och självsäkrare. Hur de, genom att verkligen tro på mig och min potential, övertygade mig om att det är jag själv som bestämmer mitt konstnärliga öde. Att jag kan ta mig precis hur långt jag vill.

Nikki

Nikkis hemsida >>

Läs mer

Anna TedestamAnnaTedestam

Behovet av att uttrycka mig konstnärligt har alltid funnits för mig och det var också vad som ledde mig hit. Det här är platsen där mina händernas lust och kraft att vilja skapa har fått utrymme och möjlighet till det.

Läs mer

Jag kom hit som ett frö, med en glöd om att vilja något. Här fick jag under två år växa och frodas och jag har insett att min tid på Kronobergs Konstskola har kommit att bli oersättlig för mig. Det är något väldigt speciellt att vistas i en rofylld miljö med människor med liknande intressen och behov som en själv. Att tillsammans få upp ögonen för nya saker, att utforska, utvecklas och lära av såväl oerhört entusiastiska lärare, som av varandra. Det var skönt att för första gången under livet att sätta foten i en skola där det inte fanns utstakat rätt och fel. Inte heller på vad som är duktigt eller ej.

Jag upplever att personalen på skolan har stor erfarenhet och glöd för handledning av sina elever, och är skickliga med att vägleda och tillgodose oss som särskilda individer. Jag kom också hit nyfiken och med hopp om att bli bättre på något. Det blev jag också, inom måleri, skulptur, videoteknik, teckning och mer än så. Det var mycket som hände för mig under den här tiden. Dels blev jag bättre i skapandet med mina händer- men det var också mycket som hände i mitt huvud. På sätt och vis förändrade vistelsen här hela mitt synsätt på min omvärld, kanske blev omvärlden sedd i andra färger hädanefter. Det har givit mig en granskande blick, ett undrande, ett utforskande och ifrågasättande.

Det var från början mitt intresse som ledde mig hit, men det var faktiskt här jag insåg att mitt intresse blev på riktigt. Glöden och drivet, och hjälpen av konstlärarna gjorde att jag kunde ta ett stort kliv vidare till Konstfack i Stockholm med inriktning på Keramik & Glas. Nu efter en tid på Konstfack kan jag känna att jag klev dit med mycket kunskap i bagaget och mycket konstnärlig frihet som har hjälpt mig i min egna fortsatta utveckling. Medskickat av lärarna följde dessutom en enorm kraft och tro på mig själv.

Anna

annatedestam.tumblr.com

Anna Tedestams examensutställning 2019 på Konstfack, Stockholm

 

Anna Tedestams bidrag på Konstfacks examensutställning 2019 hette ”The last party”. Dagens Nyheter uppmärksammade fem konstnärsstudenter och Anna Tedestam var en av dem. I recensionen omnämns även Jesper Thours, som också varit elev på S:t Sigfrids folkhögskola.

Läs recensionen här>>

Konst år 1

Du utvecklar ditt seende, tekniska förmåga och konstnärliga uttryck.

Varje vecka innehåller 30 lärarledda lektionstimmar, huvudsakligen i projektform med både gemensamma och individuella övningar. Under arbetsprocessen får du enskild handledning av lärare och efter avslutad projektperiod har vi en genomgång av vad som hänt med din konstnärlig utveckling.

Vi lägger stor vikt vid det öppna samtalet, att alla får komma till tals och att vi lär av varandra.

Ämnen: teckning, kroki- modellteckning, måleri, skulptur, fotografi, performance, livsåskådning

Teckning: Du får grundläggande kunskaper i komposition, skissteknik, perspektiv, att disponera bildytan och linjens betydelse, materialkunskaper i papper, kol, tusch, kritor och blyerts.

Kroki- modellteckning: Du övar upp kommunikationen mellan öga och hand, att återge det ögat ser, volymer, rörelse, tyngdpunkter och skuggning. Kroki- modellstudier har vi varje vecka med tyngdpunkt på teckning, men även måleri och skulptur vissa perioder.

Måleri: Vi har vissa klassiska studier och fokuserar mycket på materialkännedom, kunskaper om komposition, abstraktion färglära, teori och historia. Du får möjlighet genom mer experimentella uppgifter att utforska måleriets möjligheter, material och ditt egna uttryck.

Skulptur: Vi tränar kommunikationer mellan öga och hand, främst genom att modellera i lera, men även i andra materia som t ex tråd och papper. Du får grundläggande kunskaper i olika formtagningstekniker och materialkännedom om gips, lera, betong, syskon, alginat m.m. Vi har övningar som på olika sätt belyser rummet och rummets betydelse, samt grundläggande formlära.

Performance: Du får kunskaper om hur olika konstnärer både historiskt och inom den samtida konsten använt sig av performance som uttrycksmedel. Du får möjlighet att runt olika frågeställningar prova på var performance kan vara, både individuellt och i grupp.

Livsåskådning: Du får diskutera och uttrycka dig i olika frågeställningar om livet och tillvaron, t ex miljön och genus.

Konsthistoria: Ger dig en översikt över konsthistorien med tyngdpunkt på den samtida konsten. Vi gör också en land-art-workshop i anslutning till denna del av konsthistorien.

Under vårterminen från och med mars månad arbetar vi med olika experimentella projekt där du får tillämpa dina baskunskaper och djupare undersöka ditt egna uttryck och idévärld.

Konst år 2

Under det andra året bygger du vidare på de både teoretiska och praktiska grundkunskaperna du fick under första året (alternativt från någon annan utbildning).

Du fortsätter att utveckla din kreativa förmåga, hitta dig själv och ditt individuella språk med målsättning att förbereda dig för högre konstnärliga studier eller eget självständigt arbete.

Året syftar till att ge dig redskap att driva egna idén framåt och präglas i stora drag av vad du själv väljer att arbeta med i form av egna personliga projekt. De är ofta formulerade som tre-veckorsprojekt och avslutas med en genomgång där vi på ett öppet och nyfiket sätt analyserar och talar om både våra egna och andras verk. Vissa kurser ingår, t ex video och kroki- modellteckning.

Projekten handleds individuellt där vi genom kontinuerliga samtal mellan lärare och elev försöker ringa in vad det är du vill uttrycka och vilka material och medier som kan passa. Hur du kan finna dig själv, ditt egna bildspråk och din kreativitet. Utöver samtalet mellan lärare och elev tycker vi att det är viktigt med ett öppet, tillåtande arbetsklimat där vi lär av varandra och gruppen.

På våren inför ansökningar till konsthögskolor lägger vi stor vikt vid att hjälpa dig att sammanställa en portfolio, uttrycka dig i text, hitta rätt bland konst-, design- och konsthantverksutbildningar både inom Sverige och utomlands.

I maj månad har vi en avgångsutställning på Kronobergs Slottsruin och i skolans lokaler där eleverna visar det gångna årets arbeten.

Ansökan

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Ansök senast 1 Maj 2022. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning. Följebrev och arbetsprover kan du bifoga som filer (pdf, jpg, word).

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver dina avsikter med att söka kursen. Vidare ska du i brevet skriva om ditt bildskapande.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (betygsdokument, ev. arbetsgivarintyg)

Ansökan till första året: Tre arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg). Ett av arbetsproven ska vara ett självporträtt. Du väljer själv vad du vill göra med de övriga två arbetsproven (målning, skulptur, installation etc).

Ansökan till andra året: 10 valfria arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg).

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Måltider

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider 2022 – 2023

 

Höstterminen 2022 varar från 18 augusti till 21 december 

Höstlov v. 44

Vårterminen 2023 varar från 10 januari till 13 juni

Sportlov v.8

Påsklov v.14

Lovdagar 18 – 19 maj, 5 – 6 juni

Studiekostnader 2022-23

Kost

Externatelever betalar 1 850 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3 000 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch vardagar. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2 500 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Materialavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, bibliotek, tidningar, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter.  Materialavgiften är 1 500 kr/termin för konst.

Läromedel – säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan – Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela materialavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.