Vår utbildning

Vi har en ny kursansvarig lärare med inriktning på måleri: Magni Moss. André Talborn, verksam i Malmö och Mercedes Sturm Lie, verksam i Belgien och Stockholm kommer som fasta gästlärare en månad vardera per år. Utöver det kommer flera andra aktuella konstnärer under året för att hålla konstnärspresentationer, workshops och ateljésamtal med studenterna.

Kronobergs konstskola ger dig en bra grund för vidare konsthögskolestudier, men också till arkitekturhögskolan, konsthantverk och designutbildningar.

Utbildningen riktar sig till dig som

  • under 1- 2 år vill utveckla ditt kunnande och konstnärliga uttryck eller på distans, på halvfart med inriktning måleri som fördjupning från våren 2020.
  • har någon förberedande eftergymnasial utbildning och vill söka direkt till åk 2
  • vill förbereda dig för konsthögskolestudier
  • söker inspiration och fortbildning i yrkeslivet

Undervisningen under det första året är indelad i två perioder.
Under den första får du viktiga baskunskaper som kroki, teckning, studier inom färg och form samt olika konstnärliga tekniker. Perioden sträcker sig från höstterminens början fram till och med februari månad.
Den andra perioden från mars till och med vårterminens slut ger dig möjlighet att tillämpa dina baskunskaper från den första perioden i längre eller kortare experimentella projektperioder inom t ex måleri, skulptur, performance och installation.

Det andra året bygger vidare på det första året där du fått en grund till att självständigt under lärarhandledning formulera och driva egna projekt. Vid ansökan till konsthögskola lägger vi stor vikt vid vägledning med vad som passar dig och du får hjälp att sammanställa en portfolio.
Vår utbildning bygger på huvudlärare med lång pedagogisk och konstnärlig erfarenhet som kontinuerligt följer dig och dina personliga utveckling. Gästlärare och föreläsare kommer in som komplement. Vi har små grupper om max 20 i årskurs 1 och 12 i årskurs 2.

Vi föreläser och samtalar mycket om konst, vad den kan vara och hur den samtida konsten ser ut.

Vi åker varje år på studieresa. De senaste åren har vi valt Berlin som mål för att se konst och inspireras av miljön. Vi åker också till andra närliggande konsthallar som t ex Wanås och Louisiana samt besöker Malmö konsthögskola, Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. VI har ett nära samarbete med Växjö konsthall. Många av våra elever studerar vidare på olika konsthögskolor, både i Sverige och i Norden. Ca 75% av de som väljer att söka vidare kommer in!

2019

Aron Hedqvist. Umeå Konsthögskola.

Jenny Hellström. Bergens konsthögskola,  Oslo konsthögskola. Intervju Valands och Umeå Konsthögskola.

Fanny Fagerström. 1:a intag Kungliga Konsthögskolan.

David Börjesson. Keramik Capellagården Öland.

Evelina Sandall. Reserv keramik HDK Göteborg.

Leila Hasch. Intervju Bergen.

2018.

Sofie Gustavsson Bergens Konsthögskola.

Magdalena Holmberg  . 1:a intag Kungliga Konsthögskolan.

Mensud Krvavac. Intervju Frikonst Konstfack.

Karsten Malmquist. The Game Assembly. Malmö.

Isabel. Tegström. Keramik och glas. Konstfack.

Rasmus.Lundin.  1:a intag Kungliga Konsthögskolan. Intervju Tromsö,Bergen.

2017:

Moa Eriksson Takman, arkitektur KTH Stockholm

Juan- Oscar Guzman Svensson, Fri konst Konstfack Stockholm

David Blomkvist, Kungliga Konsthögskolan

Jaqueline Ståhl, Växjö universitet – design

Polina Chernitskaya, Trondheim konsthögskola

Liza Trullson, Oslo konsthögskola

Sofia Hesselstrand, Arkitekturhögskolan Umeå

 

Du har fri tillgång till skolans ateljéer, verkstäder och datasal utöver din schemalagda tid.

Undervisningen är kostnadsfri, dvs vi tar inte ut några terminsavgifter

Lokaler

I februari 2015 flyttade vi in i Konsthuset, en 600 kvm byggnad med träverkstad, gipsverkstad, keramikverkstad, svets och datarum, ateljé åk 1, ateljé åk 2, gemensam ateljé och gemensamt rum med bibliotek, soffor, bildvisning, pentry. Varje elev har en egen ateljéplats, något större för åk 2, och vi har utöver det även fyra projektrum att nyttja. Som elev hos oss har du dessutom fri tillgång till konstlokalerna utöver din schemalagda tid. På skolan finns gemensamma sällskapsrum, bibliotek, matsal, gym, gymnastiksal och bastu.

Resor

På våren åker vi på en fyra dagars studieresa till Berlin eller annan europeisk stad. Under året gör vi ett antal endagars studieresor till närliggande museer och konsthallar.

vaxel4

Utställningar

Kursansvariga lärare

Magni Moss, utbildad vid Umeå konsthögskola.

Efter utbildningen på Umeå Konsthögskola och Städelschule, Frankfurt am Main, 2009 har Magni Moss haft en internationellt men också en nationell karriär med utställningar på konsthallar, museer, gallerier och i projektrum. Han har även kurerat utställningar och konstnärssamtal vid sidan av undervisning vid folkhögskolor och konsthögskolor/universitet. Magni Moss grundade Sikås Art Center i norra Jämtland som har fungerat som ett Artist in Residence med utställningsprogram för unga internationella konstnärer mellan 2015 – 2019.

Läs mer om Magni Moss på hans hemsida

magnimoss.com

Mona-Lisa Eriksson, konstnär utbildad vid Konstfack.

Utbildad vid Idun Lovèn och Konstfack. Mona-Lisa  har deltagit i och drivit platsspecifika projekt och ställt ut i konsthallar och gallerier i både Sverige och utomlands samt utfört ett antal offentliga uppdrag bla vid Danderyds sjukhus.

Hon har lång pedagogisk erfarenhet och varit projektanställd som konstkonsult för region Gotland, suttit i styrelsen för det konstnärsdrivna galleriet”Gocart” samt varit styrelseleamot i KRO,KC öst samt Gotlands Grafikgrupp.

Läs mer om Mona- lisa på hennes hemsida: mona-lisa.se

Fler lärare

Eva Cronquist, undervisar i konsthistoria.

Jacob Hartman, livsåskådning.

André Talborn, måleri

Mercedes Sturm-Lie, performance http://www.merzedessturm-lie.com

Gästlärare/föreläsare

Martin Schibli

Christoffer Palmgren

Fredrik Sandblad

Åsa Jungelius (Växjö konsthall)

Mats Bigert (Växjö konsthall)

Merzedes Sturm-Lie

Filippa Kallhed

Conny Blom

Johannes Brander

Emelie Carlén

Rasmus Ramö Streith

Katharina Niebergal

Elevröster om konstlinjen

02Nikki Fager

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen.

Läs mer

Första dagen på Kronobergs konstskola var mina ben skakiga som kokt spagetti. Ett par år senare bar de mig hela vägen till Konsthögskolan i Bergen. Och mycket längre ska jag springa. Utan åren på “Sigges” och alla hundratals timmar i “Målis” tror jag att det hade varit mycket svårare. Det var där jag hittade den där tråden att dra i, som ledde (och fortfarande leder) mig mot den jag vill vara och allt jag vill göra. Det finns många komponenter som gör Kronobergs konstskola till en så bra plats att utvecklas. Den vackra och lugnande miljön, alla ambitiösa och inspirerande elever, den familjära stämningen och framför allt de fantastiska lärarna.  De besitter så mycket kunskap och genuint intresse och de har en förmåga att plocka fram varje elevs konstnärliga kärna. De erbjuder stöd, idéer och kritik samtidigt som de bestämt ser till att en går sin egen väg och tar sina egna beslut.  Det är en av de sakerna jag är mest tacksam över från min tid på skolan, att de tog de där spagettibenen, slängde dem på tippen och ersatte dem med ett par mycket starkare och självsäkrare. Hur de, genom att verkligen tro på mig och min potential, övertygade mig om att det är jag själv som bestämmer mitt konstnärliga öde. Att jag kan ta mig precis hur långt jag vill.

Nikki

Nikkis hemsida >>

danielDaniel Andersson

När jag startade konstutbildningen på S:t Sigfrids folkhögskola 2002 så var tanken egentligen bara att göra ett kort avbrott från mitt dåvarande jobb som lastbilschaufför.

Läs mer

Men ganska snart förstod jag att jag även skulle vilja göra påbyggnadskursen (andra året). Sagt och gjort, efter det andra året på S:t Sigfrids var jag än mer beslutsam att fortsätta studera konst.De två åren på St:Sigfrid hade gett mig en bra och bred grund att gå vidare med.

2009 tog jag kandidatexamen och efter tre år på Konstfack kände jag att jag ville prova vingarna och beslöt mig för att inte söka direkt vidare till Masterprogrammet. Istället sökte jag ett assistentstipendium från konstnärsnämnden tillsammans med den etablerade konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena. Vi fick ett fantastiskt år tillsammans där jag assisterade honom och han blev min mentor och handledare. Vi arbetade nära varandra och jag fick stort inflytande i hans skapandeprocess och det hela avslutades med en stor separatutställning på Röda Sten i Göteborg.

När assistentuppdraget löpt ut, 2010, flyttade jag och min flickvän (som också gick på S:t Sigfrids) till Malmö, där har jag sedan dess fortsatt verka som konstnär. Jag har gjort några stycken offentliga utsmyckningar, det är framförallt genom dessa jag har lyckats överleva som konstnär. Jag blir ofta inbjuden att delta i olika gruppuställningar på konsthallar runt om i landet, ofta på tema som Motor och Idrott. Jag har aldrig fäst mig vid något särskilt medium utan jobbar med allt från video, performance och foto till teckning, måleri och skulptur.

Daniel Andersson konstnär
www.danielandersson.org

Anna TedestamAnnaTedestam

Behovet av att uttrycka mig konstnärligt har alltid funnits för mig och det var också vad som ledde mig hit. Det här är platsen där mina händernas lust och kraft att vilja skapa har fått utrymme och möjlighet till det.

Läs mer

Jag kom hit som ett frö, med en glöd om att vilja något. Här fick jag under två år växa och frodas och jag har insett att min tid på Kronobergs Konstskola har kommit att bli oersättlig för mig. Det är något väldigt speciellt att vistas i en rofylld miljö med människor med liknande intressen och behov som en själv. Att tillsammans få upp ögonen för nya saker, att utforska, utvecklas och lära av såväl oerhört entusiastiska lärare, som av varandra. Det var skönt att för första gången under livet att sätta foten i en skola där det inte fanns utstakat rätt och fel. Inte heller på vad som är duktigt eller ej.

Jag upplever att personalen på skolan har stor erfarenhet och glöd för handledning av sina elever, och är skickliga med att vägleda och tillgodose oss som särskilda individer. Jag kom också hit nyfiken och med hopp om att bli bättre på något. Det blev jag också, inom måleri, skulptur, videoteknik, teckning och mer än så. Det var mycket som hände för mig under den här tiden. Dels blev jag bättre i skapandet med mina händer- men det var också mycket som hände i mitt huvud. På sätt och vis förändrade vistelsen här hela mitt synsätt på min omvärld, kanske blev omvärlden sedd i andra färger hädanefter. Det har givit mig en granskande blick, ett undrande, ett utforskande och ifrågasättande.

Det var från början mitt intresse som ledde mig hit, men det var faktiskt här jag insåg att mitt intresse blev på riktigt. Glöden och drivet, och hjälpen av konstlärarna gjorde att jag kunde ta ett stort kliv vidare till Konstfack i Stockholm med inriktning på Keramik & Glas. Nu efter en tid på Konstfack kan jag känna att jag klev dit med mycket kunskap i bagaget och mycket konstnärlig frihet som har hjälpt mig i min egna fortsatta utveckling. Medskickat av lärarna följde dessutom en enorm kraft och tro på mig själv.

Anna

annatedestam.tumblr.com

Anna Tedestams examensutställning 2019 på Konstfack, Stockholm

 

Anna Tedestams bidrag på Konstfacks examensutställning 2019 hette “The last party”. Dagens Nyheter uppmärksammade fem konstnärsstudenter och Anna Tedestam var en av dem. I recensionen omnämns även Jesper Thours, som också varit elev på S:t Sigfrids folkhögskola.

Läs recensionen här>>

Konst år 1

Du utvecklar ditt seende, tekniska förmåga och konstnärliga uttryck.

Varje vecka innehåller 30 lärarledda lektionstimmar, huvudsakligen i projektform med både gemensamma och individuella övningar. Under arbetsprocessen får du enskild handledning av lärare och efter avslutad projektperiod har vi en genomgång av vad som hänt med din konstnärlig utveckling.

Vi lägger stor vikt vid det öppna samtalet, att alla får komma till tals och att vi lär av varandra.

Ämnen: teckning, kroki- modellteckning, måleri, skulptur, performance, livsåskådning

Teckning: Du får grundläggande kunskaper i komposition, skissteknik, perspektiv, att disponera bildytan och linjens betydelse, materialkunskaper i papper, kol, tusch, kritor och blyerts.

Kroki- modellteckning: Du övar upp kommunikationen mellan öga och hand, att återge det ögat ser, volymer, rörelse, tyngdpunkter och skuggning. Kroki- modellstudier har vi varje vecka med tyngdpunkt på teckning, men även måleri och skulptur vissa perioder.

Måleri: Vi har klassiska studier i stilleben och porträttmåleri där du får materialkännedom och kunskaper om komposition och färglära. Du får möjlighet genom mer experimentella uppgifter att utforska måleriets möjligheter, material och ditt egna uttryck.

Skulptur: Vi tränar kommunikationer mellan öga och hand, främst genom att modellera i lera, men även i andra materia som t ex tråd och papper. Du får grundläggande kunskaper i olika formtagningstekniker och materialkännedom om gips, lera, betong, syskon, alginat m.m. Vi har övningar som på olika sätt belyser rummet och rummets betydelse, samt grundläggande formlära.

Performance: Du får kunskaper om hur olika konstnärer både historiskt och inom den samtida konsten använt sig av performance som uttrycksmedel. Du får möjlighet att runt olika frågeställningar prova på var performance kan vara, både individuellt och i grupp.

Livsåskådning: Du får diskutera och uttrycka dig i olika frågeställningar om livet och tillvaron, t ex miljön och genus.

Konsthistoria: Ger dig en översikt över konsthistorien med tyngdpunkt på den samtida konsten. Även work shop med land art.

Under vårterminen från och med mars månad arbetar vi med olika experimentella projekt där du får tillämpa dina baskunskaper och djupare undersöka ditt egna uttryck och idévärld.

Elevbilder år 1 och år 2

Klicka på bilderna för större format.

Konst år 2

Under det andra året bygger du vidare på de både teoretiska och praktiska grundkunskaperna du fick under första året (alternativt från någon annan utbildning).

Du fortsätter att utveckla din kreativa förmåga, hitta dig själv och ditt individuella språk med målsättning att förbereda dig för högre konstnärliga studier eller eget självständigt arbete.

Året syftar till att ge dig redskap att driva egna idén framåt och präglas i stora drag av vad du själv väljer att arbeta med i form av egna personliga projekt. De är ofta formulerade som tre-veckorsprojekt och avslutas med en genomgång där vi på ett öppet och nyfiket sätt analyserar och talar om både våra egna och andras verk. Vissa kurser ingår, t ex video och kroki- modellteckning.

Projekten handleds individuellt där vi genom kontinuerliga samtal mellan lärare och elev försöker ringa in vad det är du vill uttrycka och vilka material och medier som kan passa. Hur du kan finna dig själv, ditt egna bildspråk och din kreativitet. Utöver samtalet mellan lärare och elev tycker vi att det är viktigt med ett öppet, tillåtande arbetsklimat där vi lär av varandra och gruppen.

På våren inför ansökningar till konsthögskolor lägger vi stor vikt vid att hjälpa dig att sammanställa en portfolio, uttrycka dig i text, hitta rätt bland konst-, design- och konsthantverksutbildningar både inom Sverige och utomlands.

I maj månad har vi en avgångsutställning i Växjö konsthall där eleverna visar det gångna årets arbeten.

Utställningar år 2

I maj månad har årskurs 2 sin årliga avgångsutställning i Växjö Konsthall. Där visar eleverna det gångna årets arbeten som måleri, teckning, grafik, video, skulptur.

Växelverkan 2

Utställningen Växelverkan 2 presenterar 15 konstnärer med anknytning till Kronobergs konstskola – en utbildning med inriktning på konst på S:t Sigfrids folkhögskola, strax norr om Växjö.

Elevprojekt rumslighet

Ett projekt kring rumslighet. Tanken var att återskapa en miljö där människor kunde flyga bort och uppleva en lugn och harmonisk känsla. En slags fristad. Rummet byggdes med strukturer som fyllde rummet med skuggor och en varm glittrande ljus som vandrade runt hela rummet. Musik blev en del av installationen installation och skapade en speciell stämning. Material som användes var hönsnät, cd skivor och svarta sopsäckar.

Ansökan

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning. Följebrev och arbetsprover kan du bifoga som filer (pdf, jpg, word).

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver dina avsikter med att söka kursen. Vidare ska du i brevet skriva om ditt bildskapande.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (betygsdokument, ev. arbetsgivarintyg)

Ansökan till första året: Tre arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg). Ett av arbetsproven ska vara ett självporträtt. Du väljer själv vad du vill göra med de övriga två arbetsproven (målning, skulptur, installation etc).

Ansökan till andra året: 10 valfria arbetsprover ska bifogas din ansökan (pdf eller jpg).

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Måltider

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider läsåret 2019/2020

Höstterminen varar från 19 augusti till 20 december.

Höstlov v. 44

Vårterminen varar från 7 januari till 9 juni

Sportlov v. 8

Påsklov v. 15

Lovdagar: 1 maj, 21- 22 maj

Studiekostnader 2019

Kost

Externatelever betalar 1 730 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3 370 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch, samt vissa måltider under helgerna. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2 215 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum med god standard. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 440 kr/termin för konstelever.

Kopieringsavgift – Kopieringsavgiften för konstelever är 240 kr/termin.

Materialavgift för visst grundmaterial 500 kr/ termin.

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.