Kyrkans grundkurs 2017-2018

Kyrkans grundkurs är en specialkurs som vänder sig till dig som utbildar dig till präst, diakon, pedagog eller musiker, dig som är anställd i en församling, dig som är förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans tro och liv samt reflektera över din egen tro.

Kyrkans grundkurs har som syfte att ge den studerande:

  • en grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv
  • möjlighet till fördjupning och reflektion över sin och kyrkans tro
  • möjlighet att pröva sitt utbildnings- och yrkesval.

Kyrkans grundkurs hette tidigare Svenska kyrkans grundkurs.

 

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en ettårig distanskurs på kvartsfart. Det innebär att kursen går att kombinera med arbete eller andra studier. Studierna sker i huvudsak på hemorten. Genom folkbildningsnätet har du kontakt med handledaren och övriga kursdeltagare.

Den grundläggande undervisningen sker vid gemensamma samlingar på skolan vid fem tillfällen per termin (två dagar per gång). Denna del av undervisningen är gemensam för alla. Mellan samlingarna arbetar de studerande med olika förberedelse- och inlämningsuppgifter. Mellan samlingarna har deltagaren kontakt med handledarna och lärarna genom folkbildningsnätet. I kursen ingår också att genomföra fältarbete i en församling. Detta resulterar i en rapport som presenteras för de andra deltagarna vid sista samlingen

 

Preliminärt schema för träffarna på skolan finns nedan. Dessa äger rum torsdag – fredag (om inget annat anges). Rum för övernattning finns för den som önskar.

Torsdagens undervisning pågår 10-19. Kl 17 är det kvällsmat och kl 19.00 är det mässa i kapellet med efterföljande fika. Fredagens undervisning pågår 8.30-15. Morgonbön kl 8.15.

Tider för läsåret 2017-2018

HT
Kursstart: 31/8- 1/9 2017
28- 29/9
26- 27/10
23- 24/11
14-15/12

VT
18- 19/1 2018
15- 16/2
22- 23/3
12- 13/4
17- 18/5

Röster från kursdeltagarna

Agneta O Enocsson

 Agneta Olsson Enochsson ger KG fem av fem stjärnor

”Här på S:t Sigfrids folkhögskola har jag fått växa. De människor som jobbar här är fantastiska! Det har funnits en glädje och längtan efter att komma hit. Det har funnits ett stort förtroende för de som har varit mig nära. Hela gruppen har kommit varandra nära, vilket jag tror är ovanligt i andra sammanhang.”

 

Tryck här för att läsa mer!

Jag bara kom hit av en händelse. Jag visste egentligen inte riktigt varför jag skulle börja här men kände att det vore jättespännande. Då jag ännu inte gått någon församlingspedagog-utbildning tänkte jag att denna grundkurs kunde bli en bra början. Jag letade efter en grundkurs i kyrkan men det fanns ingen hemmavid. Jag fick sedan kontakt med kursledare Magnus och då hade kursen precis börjat, men jag hade tur och fick komma in redan nästa dag.

För mig har kyrkans grundkurs varit en otrolig plattform. Jag har fått med mig mycket ny kunskap. Jag har fått alla benen med mig härifrån. Både ny syn på tron och så har jag förankrats lite mer i mig själv. Jag har fått bibelkunskap som jag inte haft på samma sätt tidigare. Vi har haft samtal och gemenskap där vi tillsammans kunnat lyfta varandra på olika sätt. Vi har alla haft unika erfarenheter.

Vi har bland annat läst psykologi, vilket var väldigt intressant då vi lärt oss mer om hur vi människor reagerar på saker och ting. Jag har tidigare arbetat som lärare men jag känner att den pedagogiska biten har förstärkts på grund av att den psykologibakgrund vi fått här har varit lite annorlunda jämfört med det jag lärde mig på 1980-talet, då jag studerade. Jag känner att jag har mer på fötterna för att delta i teologiska diskussioner, jämfört med tidigare. Det är något jag uppskattar.

En fördel med kursen är att vi inte bara fått ta emot utan att vi också har haft krav på oss som vi ska leverera. Hade inte det kravet funnits så hade kursen inte fått samma mening. Det kräver att du arbetar med dina uppgifter. På våra möten har vi chans att ställa de frågor vi har burit på. Det tycker jag har varit jätteviktigt. Hur mycket svett det än har varit, och speciellt på slutet, så har det varit ovärderligt. Det känns som en prestation samtidigt och det tror jag att vi behöver.

Att det varit enkelt och avskalat i miljön har varit skönt. Det har varit som en retreat. Man har kommit in på sitt rum på kvällen, lagt sig i nymanglade lakan. Det enkla har passat väldigt bra när man har fyllt på med så mycket nya intryck. Man får inte glömma kapellet, som är en välsignelse här. När man haft en lång dag och får gå in i kapellet och känner gemenskapen som finns där. Det blir som en gloria på hela kursen. Och maten!  Den passar bra in i helheten. Det finns en genuin känsla i det också.

Jag önskar att alla människor skulle få denna möjlighet. Jag har utvecklats som person. Jag känner mig mer stabil och glad, på ett annorlunda sätt. Det kommer vara en fördjupningskurs i kyrkans grundkurs i höst. Det är väldigt viktigt för mig att få gå den.

Vårt vackra kapell där gruppen spenderar många fina stunder tillsammans.

Ämnen

Följande ämnen ingår i kursen.

Bibelkunskap
en övergripande kunskap om Bibeln och dess innehåll
en djupare bearbetning av vissa centrala texter
en inlevelse i att använda bibeltexter i kyrkans undervisning och gudstjänstliv
en introduktion i kyrkans huvudsakliga bibelsyn och bibelbruk

Troslära/etik
introduktion i den kristna tron
utmärkande drag för en evangelisk-luthersk kyrka
hur tron uttrycks i Kyrkoordningen
fördjupning i centrala moment t ex dop och nattvard
fördjupning i någon aktuell inomkyrklig diskussion

Introduktion i etik
en introduktion till hur Svenska kyrkan arbetar med värderingsfrågorövning i att kunna problematisera en aktuell frågeställning
förståelse för hur olika åsiktsgrupperingar resonerar

Kyrkokunskap
en introduktion till Svenska kyrkans organisation och historia
de församlingsvårdande tjänsternas innehåll och uppgifter
församlingsutveckling

Psykologi
en introduktion i utvecklingspsykologi
en introduktion i själavård
möjlighet att reflektera över sin egen utveckling
grupputveckling, ledarskap och krishantering.

Gudstjänstliv
aktivt deltagande i skolans gudstjänstliv
andaktsmetodik: Att leda andakt

Projektarbete
genomföra ett projektarbete i något av kursens ämnen
genomföra församlingsbesök, kyrkobesök

Lärare

Magnus P Wåhlin, handledare
Skolpräst, lärare och ekoteolog

Stiftsadjunkt och skolpräst. Tidigare miljöhandläggare och internationell sekreterare i Växjö stift.
Författare till boken ”En annan värld är möjlig. Teologi i klimatkrisens tid.”
Långvarigt engagemang i scoutrörelsen, fredsrörelsen och miljöpolitik.

Kontakta Magnus
magnus.wahlin@svenskakyrkan.se
070-626 00 97

Åse Aronsson, lärare
Undervisar i troslära och etik

Kontakta Åse
sara@mail.se
0703-123 456

Mimmi Lind, lärare
Diakon och lärare i diakoni

Kontakta Mimmi
syo@sigfrid.se
0470- 72 40 80

Carina Samuelsson, domkyrkokomminister
Undervisar i troslära.

Kontakta Carina

Ansök till Kyrkans grundkurs

Ansökan görs senast den 15 maj. Därefter kan man söka till eventuella återbudsplatser. Alla sökande kommer att kallas till intervju på skolan. Den som inte kan närvara då kommer att intervjuas via telefon.

Gemensamt för Sveriges folkhögskolor är att man numera ansöker till kurser och utbildningar via Schoolsoft. Klicka på länken nedan.

Ansökan görs genom att skicka in ansökningsblanketten, personbevis och ett personligt brev där du:

  • Berättar om din kyrkliga erfarenhet och varför du vill gå kursen

Intervjudag
Alla som söker kursen blir kallade till en intervjudag måndag 29 maj kl 9-15 på folkhögskolan. Skolan bjuder på lunch. Den som inte kan medverka denna dag erbjuds intervju via telefon.

Antagning
För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studiekostnader Kyrkans grundkurs

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost, logi, läromedel samt en bekräftelseavgift.

Kostnad* för mat och logi läsåret 2017-2018
Alla kursdeltagare betalar för kost 2280 kr/termin (förmiddagskaffe dag 1 till eftermiddagskaffe dag 2).
För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer kostnad för logi och frukost på 250 kr/natt (inkl. sänglinne och handdukar).

Alla samlingar är obligatoriska. Kostnaden för kost är en terminsavgift. Eventuell återbetalning görs endast vid sjukdom och då krävs det läkarintyg.

Därför har vi obligatoriska måltider

Övriga kostnader
Registreringsavgift – du betalar en avgift på 300 kr/termin för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten: Den betalas i förskott men återbetalas ej vid återbud eller avbrott.
Serviceavgift 240 kr/termin, i serviceavgiften ingår försäkring, IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.
Kopieringsavgift 110 kr/termin.

Läroböcker
Kostnaderna uppskattas till mellan 500 och 1 500 kr.

*Med reservation för ändringar.

Studiemedel/CSN
Endast studier på minst halvfart (50 % studietakt) berättigar till studiemedel. Kyrkans grundkurs är på kvartsfart (25 % studietakt) och berättigar inte till studiemedel om detta är den enda kurs som studeras. I kombination med andra kurser kan den berättiga till studiemedel om den sammanlagda studieomfattningen är minst halvfart (50 % studietakt).