Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs är en specialkurs som vänder sig till dig som utbildar dig till präst, diakon, pedagog eller musiker, dig som är anställd i en församling, dig som är förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans tro och liv samt reflektera över din egen tro.

Kyrkans grundkurs har som syfte att ge den studerande:

  • en grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv
  • möjlighet till fördjupning och reflektion över sin och kyrkans tro
  • möjlighet att pröva sitt utbildnings- och yrkesval.

Kyrkans grundkurs hette tidigare Svenska kyrkans grundkurs.

 

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en ettårig distanskurs på deltid. Det innebär att kursen går att kombinera med arbete eller andra studier. Studierna sker i huvudsak på hemorten. Du kontakt med handledaren och övriga kursdeltagare vi e- post.

Den grundläggande undervisningen sker vid gemensamma samlingar på skolan vid fem tillfällen per termin (två dagar per gång). Denna del av undervisningen är gemensam för alla. Mellan samlingarna arbetar de studerande med olika förberedelse- och inlämningsuppgifter. Mellan samlingarna har deltagaren kontakt med handledarna och lärarna via e-post. I kursen ingår också att genomföra ett fördjupningsarbete i en församling. Detta resulterar i en rapport som presenteras för de andra deltagarna vid sista samlingen

 

Preliminärt schema för träffarna på skolan finns nedan. Dessa äger rum torsdag – fredag (om inget annat anges). Rum för övernattning finns för den som önskar.

Torsdagens undervisning pågår 10-19. Kl 17 är det kvällsmat, sedan samtalsgrupp och kl 19.00 är det mässa i kapellet med efterföljande fika. Fredagens undervisning pågår 8.30-15. Morgonbön kl 8.15.

Informationsdag

Informationsdag och intervjuer tisdagen den 4 juni. Kl. 9.30- 10-00 kaffe i matsalen. Kl. 10.00 information i sal 11 och därefter intervjuer.

 

Tider för läsåret 2019-2020

HT
29-30 aug
3-4 okt
24-25 okt
21-22 nov
5-6 dec

VT
23-24 jan
27-28 feb
12-13 mar
23-24 april
14-15 maj

Röster från kursdeltagarna

Agneta O Enocsson

 Agneta Olsson Enochsson ger KG fem av fem stjärnor

”Här på S:t Sigfrids folkhögskola har jag fått växa. De människor som jobbar här är fantastiska! Det har funnits en glädje och längtan efter att komma hit. Det har funnits ett stort förtroende för de som har varit mig nära. Hela gruppen har kommit varandra nära, vilket jag tror är ovanligt i andra sammanhang.”

 

Tryck här för att läsa mer!

Jag bara kom hit av en händelse. Jag visste egentligen inte riktigt varför jag skulle börja här men kände att det vore jättespännande. Då jag ännu inte gått någon församlingspedagog-utbildning tänkte jag att denna grundkurs kunde bli en bra början. Jag letade efter en grundkurs i kyrkan men det fanns ingen hemmavid. Jag fick sedan kontakt med kursledare Magnus och då hade kursen precis börjat, men jag hade tur och fick komma in redan nästa dag.

För mig har kyrkans grundkurs varit en otrolig plattform. Jag har fått med mig mycket ny kunskap. Jag har fått alla benen med mig härifrån. Både ny syn på tron och så har jag förankrats lite mer i mig själv. Jag har fått bibelkunskap som jag inte haft på samma sätt tidigare. Vi har haft samtal och gemenskap där vi tillsammans kunnat lyfta varandra på olika sätt. Vi har alla haft unika erfarenheter.

Vi har bland annat läst psykologi, vilket var väldigt intressant då vi lärt oss mer om hur vi människor reagerar på saker och ting. Jag har tidigare arbetat som lärare men jag känner att den pedagogiska biten har förstärkts på grund av att den psykologibakgrund vi fått här har varit lite annorlunda jämfört med det jag lärde mig på 1980-talet, då jag studerade. Jag känner att jag har mer på fötterna för att delta i teologiska diskussioner, jämfört med tidigare. Det är något jag uppskattar.

En fördel med kursen är att vi inte bara fått ta emot utan att vi också har haft krav på oss som vi ska leverera. Hade inte det kravet funnits så hade kursen inte fått samma mening. Det kräver att du arbetar med dina uppgifter. På våra möten har vi chans att ställa de frågor vi har burit på. Det tycker jag har varit jätteviktigt. Hur mycket svett det än har varit, och speciellt på slutet, så har det varit ovärderligt. Det känns som en prestation samtidigt och det tror jag att vi behöver.

Att det varit enkelt och avskalat i miljön har varit skönt. Det har varit som en retreat. Man har kommit in på sitt rum på kvällen, lagt sig i nymanglade lakan. Det enkla har passat väldigt bra när man har fyllt på med så mycket nya intryck. Man får inte glömma kapellet, som är en välsignelse här. När man haft en lång dag och får gå in i kapellet och känner gemenskapen som finns där. Det blir som en gloria på hela kursen. Och maten!  Den passar bra in i helheten. Det finns en genuin känsla i det också.

Jag önskar att alla människor skulle få denna möjlighet. Jag har utvecklats som person. Jag känner mig mer stabil och glad, på ett annorlunda sätt. Det kommer vara en fördjupningskurs i kyrkans grundkurs i höst. Det är väldigt viktigt för mig att få gå den.

Vårt vackra kapell där gruppen spenderar många fina stunder tillsammans.

Ämnen

Följande ämnen ingår i kursen.

Bibelkunskap
en övergripande kunskap om Bibeln och dess innehåll
en djupare bearbetning av vissa centrala texter
en inlevelse i att använda bibeltexter i kyrkans undervisning och gudstjänstliv
en introduktion i kyrkans huvudsakliga bibelsyn och bibelbruk

Diakoni
Vad är diakoni? Vi går igenom diakonal teologi, praktik och historia samt diakonal analys. introduktion i själavård.

Troslära/etik
introduktion i den kristna tron
utmärkande drag för en evangelisk-luthersk kyrka
hur tron uttrycks i Kyrkoordningen
fördjupning i centrala moment t ex dop och nattvard
fördjupning i någon aktuell inomkyrklig diskussion

Introduktion i etik
en introduktion till hur Svenska kyrkan arbetar med värderingsfrågorövning i att kunna problematisera en aktuell frågeställning
förståelse för hur olika åsiktsgrupperingar resonerar

Kyrkokunskap
en introduktion till Svenska kyrkans organisation och historia
de församlingsvårdande tjänsternas innehåll och uppgifter
församlingsutveckling

Gudstjänstliv
aktivt deltagande i skolans gudstjänstliv
andaktsmetodik: Att leda andakt

Projektarbete
genomföra ett projektarbete i något av kursens ämnen
genomföra församlingsbesök, kyrkobesök

 

Kyrkans Grundkurs kombinerat med jobb i kyrkan

Lärare

Jacob Hartman, handledare
Skolpräst

Stiftsadjunkt med fokus på rekrytering av ungdomar.

 

 

 

 

 

 

Kontakta Jacob
jacob.hartman@svenskakyrkan.se

 

Åse Aronsson, lärare
Undervisar i troslära och etik

Kontakta Åse
sara@mail.se
0703-123 456

Mimmi Lind, lärare
Diakon och lärare i diakoni

Kontakta Mimmi
syo@sigfrid.se
0470- 72 40 80

Carina Samuelsson, domkyrkokomminister
Undervisar i troslära.

Kontakta Carina

Ansök till Kyrkans grundkurs

Ansökan senast 3 juni 2019.I mån av plats sker även antagning efter detta datum

 

Gemensamt för Sveriges folkhögskolor är att man numera ansöker till kurser och utbildningar via Schoolsoft. Klicka på länken nedan.

Ansökan görs genom att fylla i ansökan och bifoga ett personligt brev där du:

  • Berättar om din kyrkliga erfarenhet och varför du vill gå kursen

Informationsdag
Alla sökande kommer att kallas till informationsdag på skolan, tisdagen den 4 juni. Dagen börjar med kaffe i matsalen kl 9.30-10.00. Information i sal 11 kl 10.00 och därefter intervjusamtal. Skolan bjuder på lunch. Den som inte kan närvara kommer att erbjudas samtal per telefon.

Antagning
För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studiekostnader Kyrkans grundkurs

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost, logi, läromedel samt en bekräftelseavgift.

Kostnad* för mat och logi läsåret 2019-2020
Alla kursdeltagare betalar för kost 2350 kr/termin (förmiddagskaffe dag 1 till eftermiddagskaffe dag 2).
För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer kostnad för logi och frukost på 260 kr/natt (inkl. sänglinne och handdukar).

Alla samlingar är obligatoriska. Kostnaden för kost är en terminsavgift. Eventuell återbetalning görs endast vid sjukdom och då krävs det läkarintyg.

Därför har vi obligatoriska måltider

Övriga kostnader
Registreringsavgift – du betalar en avgift på 300 kr/termin för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten: Den betalas i förskott men återbetalas ej vid återbud eller avbrott.
Serviceavgift 250 kr/termin, i serviceavgiften ingår försäkring, IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.
Kopieringsavgift 160 kr/termin.

 
Läroböcker

Kostnaderna uppskattas till 2 000 kr.

*Med reservation för ändringar.

Studiemedel/CSN
Kyrkans grundkurs ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.