Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs är en kurs som vänder sig till dig som utbildar dig till präst, diakon, pedagog eller musiker, är medarbetare, förtroendevald, ideell i en församling eller allmänt intresserad och som vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans tro och liv samt reflektera över din egen tro.

Kyrkans grundkurs har som syfte att ge den studerande:

  • en grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv
  • möjlighet till fördjupning och reflektion över sin och kyrkans tro
  • möjlighet att pröva sitt utbildnings- och yrkesval.

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en ettårig distanskurs på deltid. Det innebär att kursen går att kombinera med arbete eller andra studier. Studierna sker i huvudsak på hemorten. Du har kontakt med handledaren och övriga kursdeltagare via Google Classroom.

Den grundläggande undervisningen sker vid gemensamma samlingar på skolan vid fem tillfällen per termin (två dagar per gång). Deltagarna delas in i basgrupper, som även möts digitalt 1 gång/månad, företrädesvis torsdagar kl. 16-17.30. Denna del av undervisningen är gemensam för alla. Mellan samlingarna arbetar de studerande med olika förberedelse- och inlämningsuppgifter. Mellan samlingarna har deltagaren kontakt med handledarna och lärarna via Google Classroom. I kursen ingår också att genomföra ett fördjupningsarbete i en församling. Detta resulterar i en rapport som presenteras för de andra deltagarna vid sista samlingen.

Preliminärt schema för träffarna på skolan finns nedan. Dessa äger rum torsdag – fredag (om inget annat anges). Rum för övernattning finns eventuellt för den som önskar.

Torsdagens undervisning pågår 10-19. Kl 17 är det kvällsmat, sedan samtalsgrupp och kl 19.00 är det mässa i kapellet med efterföljande fika. Fredagens undervisning pågår 8.30-15. Morgonbön kl 8.15.

Kursplan

Kursplan Kyrkans grundkurs 2024 – 2025

Antagning

Se nedan för information om antagning.

Tider för läsåret 2023-24

HT 2023
31 augusti – 1 september
21-22 september
19-20 oktober
23-24 november
14-15 december

VT 2024
25-26 januari
29 februari – 1 mars
21-22 mars
25-26 april
23-24 maj

Tider för läsåret 2024-25

HT 2024
5-6 september
26-27 september
17-18 oktober
14-15 november
5-6 december

VT 2025
23-24 januari
27-28 februari
20-21 mars
24-25 april
22-23 maj

Röster från kursdeltagarna

Agneta O Enocsson

 Agneta Olsson Enochsson ger KG fem av fem stjärnor

”Här på S:t Sigfrids folkhögskola har jag fått växa. De människor som jobbar här är fantastiska! Det har funnits en glädje och längtan efter att komma hit. Det har funnits ett stort förtroende för de som har varit mig nära. Hela gruppen har kommit varandra nära, vilket jag tror är ovanligt i andra sammanhang.”

 

Tryck här för att läsa mer!

Jag bara kom hit av en händelse. Jag visste egentligen inte riktigt varför jag skulle börja här men kände att det vore jättespännande. Då jag ännu inte gått någon församlingspedagog-utbildning tänkte jag att denna grundkurs kunde bli en bra början. Jag letade efter en grundkurs i kyrkan men det fanns ingen hemmavid. Jag fick sedan kontakt med kursledare Magnus och då hade kursen precis börjat, men jag hade tur och fick komma in redan nästa dag.

För mig har kyrkans grundkurs varit en otrolig plattform. Jag har fått med mig mycket ny kunskap. Jag har fått alla benen med mig härifrån. Både ny syn på tron och så har jag förankrats lite mer i mig själv. Jag har fått bibelkunskap som jag inte haft på samma sätt tidigare. Vi har haft samtal och gemenskap där vi tillsammans kunnat lyfta varandra på olika sätt. Vi har alla haft unika erfarenheter.

Vi har bland annat läst psykologi, vilket var väldigt intressant då vi lärt oss mer om hur vi människor reagerar på saker och ting. Jag har tidigare arbetat som lärare men jag känner att den pedagogiska biten har förstärkts på grund av att den psykologibakgrund vi fått här har varit lite annorlunda jämfört med det jag lärde mig på 1980-talet, då jag studerade. Jag känner att jag har mer på fötterna för att delta i teologiska diskussioner, jämfört med tidigare. Det är något jag uppskattar.

En fördel med kursen är att vi inte bara fått ta emot utan att vi också har haft krav på oss som vi ska leverera. Hade inte det kravet funnits så hade kursen inte fått samma mening. Det kräver att du arbetar med dina uppgifter. På våra möten har vi chans att ställa de frågor vi har burit på. Det tycker jag har varit jätteviktigt. Hur mycket svett det än har varit, och speciellt på slutet, så har det varit ovärderligt. Det känns som en prestation samtidigt och det tror jag att vi behöver.

Att det varit enkelt och avskalat i miljön har varit skönt. Det har varit som en retreat. Man har kommit in på sitt rum på kvällen, lagt sig i nymanglade lakan. Det enkla har passat väldigt bra när man har fyllt på med så mycket nya intryck. Man får inte glömma kapellet, som är en välsignelse här. När man haft en lång dag och får gå in i kapellet och känner gemenskapen som finns där. Det blir som en gloria på hela kursen. Och maten!  Den passar bra in i helheten. Det finns en genuin känsla i det också.

Jag önskar att alla människor skulle få denna möjlighet. Jag har utvecklats som person. Jag känner mig mer stabil och glad, på ett annorlunda sätt. Det kommer vara en fördjupningskurs i kyrkans grundkurs i höst. Det är väldigt viktigt för mig att få gå den.

Vårt vackra kapell där gruppen spenderar många fina stunder tillsammans.

Ämnen

Följande ämnen ingår i kursen:

Bibelkunskap
– en övergripande kunskap om Bibeln och dess innehåll
– en djupare bearbetning av vissa centrala texter
– en inlevelse i att använda bibeltexter i kyrkans undervisning och gudstjänstliv
– en introduktion i Svenska kyrkans huvudsakliga bibelsyn och bibelbruk

Diakoni
Vad är diakoni? Vi går igenom diakonal teologi, praktik och historia samt diakonal analys.

Troslära
– introduktion i den kristna tron
– utmärkande drag för en evangelisk-luthersk kyrka
– fördjupning i centrala moment t ex dop och nattvard

Introduktion i etik
– en introduktion till hur Svenska kyrkan arbetar med värderingsfrågor
– övning i att kunna problematisera en aktuell frågeställning
– förståelse för hur olika åsiktsgrupperingar resonerar

Kyrkokunskap
– en introduktion till Svenska kyrkans organisation och historia
– de församlingsvårdande tjänsternas innehåll och uppgifter
– församlingsutveckling

Gudstjänstliv
– aktivt deltagande i skolans gudstjänstliv
– andaktsmetodik: Att leda andakt

Projektarbete
– genomföra ett projektarbete i något av kursens ämnen
– genomföra församlingsbesök, kyrkobesök

 

Kyrkans Grundkurs kombinerat med jobb i kyrkan

Lärare

Carina Samuelsson, skolpräst
carina.samuelsson@svenskakyrkan.se
Undervisar i troslära.

Åse Aronsson, lärare
Undervisar i troslära och etik

Mimmi Lind, lärare
Diakon och lärare i diakoni

Ansök till Kyrkans grundkurs

Ansökan till hösten 2024 är öppen endast för traineer fram till 15 maj.

Gemensamt för Sveriges folkhögskolor är att man numera ansöker till kurser och utbildningar via Schoolsoft. Klicka på länken nedan.

Ansökan görs genom att fylla i ansökan och bifoga ett personligt brev där du:

  • Berättar om din kyrkliga erfarenhet och varför du vill gå kursen

Du kommer sedan att bli kallad för en intervju. Den sker digitalt eller via telefon.

Annat
För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studiekostnader Kyrkans grundkurs

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost, logi, läromedel samt en bekräftelseavgift.

Kostnad* för mat och logi läsåret 2024 – 2025.
Alla kursdeltagare betalar för kost 2 400 kr/termin (förmiddagskaffe dag 1 till eftermiddagskaffe dag 2).

Alla samlingar är obligatoriska. Kostnaden för kost är en terminsavgift. Eventuell återbetalning görs endast vid sjukdom och då krävs det läkarintyg.

Information om logi
För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer kostnad för logi och frukost på 475 kr/natt. Ni behöver ta med er egna lakan och handduk. Begränsat antal rum.

Därför har vi obligatoriska måltider

Övriga kostnader
Materialavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, visst undervisningsmaterial, kopior, licensavgifter och vissa gemensamma aktiviteter.  Materialavgiften är 500 kr/termin för Kyrkans grundkurs.

Läroböcker

Kostnaderna för vissa läromedel kan tillkomma.

*Med reservation för ändringar.

Studiemedel/CSN
Kyrkans grundkurs ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.