Kyrkans grundkurs

Viktig information kring boendet (uppdaterat 18 augusti 2020)

Internatboende är fullt läsåret 2020-2021 så därför finns det inga lediga rum på folkhögskolan i samband med träffar för Kyrkans grundkurs. Så för dig som har behov av boende så får vi hänvisa till vandrarhem, hotell eller annat boende. Vi kan rekommendera Everdals vandrarhem som inte ligger så lång från folkhögskolan. Eftersom de flesta boenden kostar mer än vad boendet på folkhögskolan hade gjort kommer Växjö stift att subventionera en del av kostnaden för boendet (gäller för er som bor minst 50 km från folkhögskolan). Ni ansvarar själva för bokning av boende.

Ni som är antagna kommer att få mer information om detta i god tid, även nivån på subventioneringen och tips på boende.

Angående Covid-19

Om det finns behov under 2021 kommer det vara möjligt för deltagare att delta i undervisningen helt på distans under en period.

Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs är en kurs som vänder sig till dig som utbildar dig till präst, diakon, pedagog eller musiker, dig som är anställd i en församling, dig som är förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans tro och liv samt reflektera över din egen tro.

Kyrkans grundkurs har som syfte att ge den studerande:

  • en grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv
  • möjlighet till fördjupning och reflektion över sin och kyrkans tro
  • möjlighet att pröva sitt utbildnings- och yrkesval.

Kyrkans grundkurs hette tidigare Svenska kyrkans grundkurs.

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en ettårig distanskurs på deltid. Det innebär att kursen går att kombinera med arbete eller andra studier. Studierna sker i huvudsak på hemorten. Du har kontakt med handledaren och övriga kursdeltagare via Google Classroom.

Den grundläggande undervisningen sker vid gemensamma samlingar på skolan vid fem tillfällen per termin (två dagar per gång). Denna del av undervisningen är gemensam för alla. Mellan samlingarna arbetar de studerande med olika förberedelse- och inlämningsuppgifter. Mellan samlingarna har deltagaren kontakt med handledarna och lärarna via Google Classroom. I kursen ingår också att genomföra ett fördjupningsarbete i en församling. Detta resulterar i en rapport som presenteras för de andra deltagarna vid sista samlingen.

Preliminärt schema för träffarna på skolan finns nedan. Dessa äger rum torsdag – fredag (om inget annat anges). Rum för övernattning finns eventuellt för den som önskar.

Torsdagens undervisning pågår 10-19. Kl 17 är det kvällsmat, sedan samtalsgrupp och kl 18.00 är det mässa i kapellet med efterföljande fika. Fredagens undervisning pågår 8.30-15. Morgonbön kl 8.15.

Antagning

Du som söker kursen kommer få en länk till en informationsfilm som beskriver Kyrkans grundkurs. Det kommer sedan ske en intervju digitalt eller via telefon.

Tider för läsåret 2021 – 2022

HT 2021
2 – 3 september
23- 24 september
21- 22 oktober
18- 19 november
9- 10 december

VT 2022
20 – 21 januari
10 – 11 februari
10 – 11 mars
7 – 8 april
12 – 13 maj

Tider för läsåret 2020/2021

HT
3- 4 september
24- 25 september
22- 23 oktober
12- 13 november
10- 11 december

VT
21-22 januari
11-12 februari
11- 12 mars
22- 23 april
20- 21maj

Om det blir många sökande så har vi möjlighet att erbjuda ytterligare en kurs, dock med andra datum.

Röster från kursdeltagarna

Agneta O Enocsson

 Agneta Olsson Enochsson ger KG fem av fem stjärnor

”Här på S:t Sigfrids folkhögskola har jag fått växa. De människor som jobbar här är fantastiska! Det har funnits en glädje och längtan efter att komma hit. Det har funnits ett stort förtroende för de som har varit mig nära. Hela gruppen har kommit varandra nära, vilket jag tror är ovanligt i andra sammanhang.”

 

Tryck här för att läsa mer!

Jag bara kom hit av en händelse. Jag visste egentligen inte riktigt varför jag skulle börja här men kände att det vore jättespännande. Då jag ännu inte gått någon församlingspedagog-utbildning tänkte jag att denna grundkurs kunde bli en bra början. Jag letade efter en grundkurs i kyrkan men det fanns ingen hemmavid. Jag fick sedan kontakt med kursledare Magnus och då hade kursen precis börjat, men jag hade tur och fick komma in redan nästa dag.

För mig har kyrkans grundkurs varit en otrolig plattform. Jag har fått med mig mycket ny kunskap. Jag har fått alla benen med mig härifrån. Både ny syn på tron och så har jag förankrats lite mer i mig själv. Jag har fått bibelkunskap som jag inte haft på samma sätt tidigare. Vi har haft samtal och gemenskap där vi tillsammans kunnat lyfta varandra på olika sätt. Vi har alla haft unika erfarenheter.

Vi har bland annat läst psykologi, vilket var väldigt intressant då vi lärt oss mer om hur vi människor reagerar på saker och ting. Jag har tidigare arbetat som lärare men jag känner att den pedagogiska biten har förstärkts på grund av att den psykologibakgrund vi fått här har varit lite annorlunda jämfört med det jag lärde mig på 1980-talet, då jag studerade. Jag känner att jag har mer på fötterna för att delta i teologiska diskussioner, jämfört med tidigare. Det är något jag uppskattar.

En fördel med kursen är att vi inte bara fått ta emot utan att vi också har haft krav på oss som vi ska leverera. Hade inte det kravet funnits så hade kursen inte fått samma mening. Det kräver att du arbetar med dina uppgifter. På våra möten har vi chans att ställa de frågor vi har burit på. Det tycker jag har varit jätteviktigt. Hur mycket svett det än har varit, och speciellt på slutet, så har det varit ovärderligt. Det känns som en prestation samtidigt och det tror jag att vi behöver.

Att det varit enkelt och avskalat i miljön har varit skönt. Det har varit som en retreat. Man har kommit in på sitt rum på kvällen, lagt sig i nymanglade lakan. Det enkla har passat väldigt bra när man har fyllt på med så mycket nya intryck. Man får inte glömma kapellet, som är en välsignelse här. När man haft en lång dag och får gå in i kapellet och känner gemenskapen som finns där. Det blir som en gloria på hela kursen. Och maten!  Den passar bra in i helheten. Det finns en genuin känsla i det också.

Jag önskar att alla människor skulle få denna möjlighet. Jag har utvecklats som person. Jag känner mig mer stabil och glad, på ett annorlunda sätt. Det kommer vara en fördjupningskurs i kyrkans grundkurs i höst. Det är väldigt viktigt för mig att få gå den.

Vårt vackra kapell där gruppen spenderar många fina stunder tillsammans.

Ämnen

Följande ämnen ingår i kursen.

Bibelkunskap
en övergripande kunskap om Bibeln och dess innehåll
en djupare bearbetning av vissa centrala texter
en inlevelse i att använda bibeltexter i kyrkans undervisning och gudstjänstliv
en introduktion i kyrkans huvudsakliga bibelsyn och bibelbruk

Diakoni
Vad är diakoni? Vi går igenom diakonal teologi, praktik och historia samt diakonal analys. introduktion i själavård.

Troslära
introduktion i den kristna tron
utmärkande drag för en evangelisk-luthersk kyrka
hur tron uttrycks i Kyrkoordningen
fördjupning i centrala moment t ex dop och nattvard
fördjupning i någon aktuell inomkyrklig diskussion

Introduktion i etik
en introduktion till hur Svenska kyrkan arbetar med värderingsfrågorövning i att kunna problematisera en aktuell frågeställning
förståelse för hur olika åsiktsgrupperingar resonerar

Kyrkokunskap
en introduktion till Svenska kyrkans organisation och historia
de församlingsvårdande tjänsternas innehåll och uppgifter
församlingsutveckling

Gudstjänstliv
aktivt deltagande i skolans gudstjänstliv
andaktsmetodik: Att leda andakt

Projektarbete
genomföra ett projektarbete i något av kursens ämnen
genomföra församlingsbesök, kyrkobesök

 

Kyrkans Grundkurs kombinerat med jobb i kyrkan

Lärare

Karin Sundmark, handledare
Stiftsadjunkt och skolpräst, börjar hos oss aug 2021.
karin.sundmark@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

Åse Aronsson, lärare
Undervisar i troslära och etik

Mimmi Lind, lärare
Diakon och lärare i diakoni

Carina Samuelsson, domkyrkokomminister
Undervisar i troslära.

Ansök till Kyrkans grundkurs

Kursen är nu fulltecknad men det går att anmäla sig till återbudsplatser.

Gemensamt för Sveriges folkhögskolor är att man numera ansöker till kurser och utbildningar via Schoolsoft. Klicka på länken nedan.

Ansökan görs genom att fylla i ansökan och bifoga ett personligt brev där du:

  • Berättar om din kyrkliga erfarenhet och varför du vill gå kursen

Antagning

Du som söker kursen kommer för en länk till en informationsfilm som beskriver Kyrkans grundkurs. Det kommer sedan ske en intervju digitalt eller via telefon.

Annat
För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studiekostnader Kyrkans grundkurs

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost, logi, läromedel samt en bekräftelseavgift.

Kostnad* för mat och logi läsåret 2020 – 2021
Alla kursdeltagare betalar för kost 2 200 kr/termin (förmiddagskaffe dag 1 till eftermiddagskaffe dag 2).

Information om logi
För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer kostnad för logi och frukost på 300 kr/natt (inkl. sänglinne och handdukar). Begränsat antal rum.

Alla samlingar är obligatoriska. Kostnaden för kost är en terminsavgift. Eventuell återbetalning görs endast vid sjukdom och då krävs det läkarintyg.

Därför har vi obligatoriska måltider

Övriga kostnader
Registreringsavgift – du betalar en avgift på 300 kr/termin för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten: Den betalas i förskott men återbetalas ej vid återbud eller avbrott.
Serviceavgift 250 kr/termin, i serviceavgiften ingår försäkring, IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.
Kopieringsavgift 160 kr/termin.

Läroböcker

Kostnaderna uppskattas till 2 000 kr.

*Med reservation för ändringar.

Studiemedel/CSN
Kyrkans grundkurs ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.