Konfirmationsläger

Vill du under tre veckor och en helg, träffa nya människor, fundera över livet och leka riktigt tramsiga lekar – då tycker vi att du ska anmäla dig till lägret hos oss. Ingen dag är den andra lik, med olika utflykter och samtal, lekar och aktiviteter. Hos oss är alla välkomna och vi ser konfirmation som en naturlig del av en människas liv.

Varför konfirmation?

Varför ska man konfirmeras hos oss? Vi funderar tillsammans på vår omvärld och vad som är viktigt för oss. När man konfirmeras här behöver man inte veta om eller vad man tror, det funderar vi över längs vägen. Vi pratar om de små och stora frågorna och lär oss av varandra. Hur är det att vara ungdom i Sverige idag? Finns Gud? Vad vill jag med livet? Hur hanterar man sorg?

Vad handlar konfirmation om? Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan betyder det att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp hos oss utan kan isåfall göra det under tiden.

Enklare förklarat handlar dopet om att Gud säger ja till dig och genom konfirmationen säger du ja till Gud.

Under konfirmationslägret har vi samtal om Gud och Jesus och hur hans lära kan finnas med oss idag. Vi pratar om hur Jesus kan lära oss mer om Gud och vilka de vill att vi ska vara. Ett viktigt begrepp vi tar med oss är “Följ med och se”.

Vårt läger

Under lägret lär vi känna varandra och oss själva. Genom lärande och lekar, bön och samtal funderar vi över livet kopplat till sin omvärld och tro. Under våra dagar har vi morgonböner, lärande, lekar och aktiviteter. Kvällarna fortsätter med aftonböner och hussamlingar, en viktig stund där vi fångar upp tankar från dagen innan läggdags.

Att vara på läger är roligt men kan också kännas intensivt, vi har varje dag ett andrum på en timme där det finns tid för att återhämta sig eller ringa till familjen. Varje vecka finns utsatta tider för ledighet då familj och vänner kan komma på besök.  På ditt rum finns; säng, handfat, skrivbord, fåtölj och garderob. På husen finns två toaletter och två duschar, samt ett kök där vi har hussamlingarna.

Trygghet

Hos oss på Kronoberg ska alla känna sig välkomna och trygga. Varje sommar är vi cirka 40 konfirmander och 20 ledare. Vi bor 7 konfirmander och 1 ledare på små hus där alla konfirmander har ett eget rum. Ledaren som bor med konfirmanden är över 18 år och har ett extra ansvar över sitt hus och säkerheten. Samtliga ledare på vårt läger har gått utbildningen “Trygga möten”. Vi har även en egen ledarutbildning och förbereder nya inför sommarens läger genom planeringsmöten och diskussioner om ledarskap. Under lägrets gång har vi ledarsamlingar där vi pratar om konfirmandgruppen och ser till att alla mår bra och känner sig inkluderade. Det finns också alltid möjlighet att komma till sin husledare, lägerchef, lägerdiakon eller lägerpräst för att prata. Lägerprästen har tystnadsplikt.

Hos oss kommer du att:
…få leka tramsiga lekar.
…lära dig lovsånger och psalmer.
…åka på hajk.
…gå på pilgrimsvandring och lära dig om frälsarkransen.
…lära dig mer om tro och bibeln.
…och förhoppningsvis ha riktigt kul och ta med dig minnen för livet.

Tider

Under våren är det en obligatorisk förhelg där vi lär känna varandra och börjar prata om tro och liv.
Lägret pågår under sommarens första 3 veckor. På hösten finns det möjlighet för återträff.

Se aktuella tider i kolumnen till höger på denna sida.

Ansök till konfirmationsläger

Du kan ansöka till konfirmationslägret genom Schoolsoft när du fyllt 13 år. 
I ansökan ska du ange:
– dina personuppgifter, mobilnummer och aktuell mailadress
– namn och kontaktuppgifter till dina vårdnadshavare
– vilken församling du tillhör och om du är döpt

Ansökan och antagning till konfirmationsläger sommaren 2023

Kommunikationen kring antagning sker via utskick (brev och mail) för er som redan ansökt. För nya ansökningar (från maj 2022) söker ni via Schoolsoft på följande länk: (publiceras i början på maj 2022).

Godkännande från vårdnadshavarna
Du ska också bifoga ett godkännande från dina vårdnadshavare, att de godkänner din ansökan och de kostnader som är förknippade med lägret. Godkännandet måste bifogas vid ansökningstillfället. Godkända filformat är jpeg och pdf. Godkännande vårdnadshavare (pdf formulär).

Ansöknings- och antagningsprocessen sker via Schoolsoft och via den mail som uppges vid ansökan. Den som ansöker ansvarar för att uppgifterna är korrekta och att ändringar av kontaktuppgifter görs via Schoolsoft.

Du ska gå i årskurs 8 under det året som konfirmationsundervisningen sker på vår folkhögskola. Om du börjat skolan ett år tidigare eller senare görs eventuellt undantag i dialog med Växjö stift.

Antagning

Antagning till konfirmationslägret görs i början på februari året innan konfirmationslägret äger rum.

Finns det fler sökande än platser sker utvalet genom lottning. Den som inte får en plats vid denna lottning kan välja att stå kvar på reservplats i händelse av återbud.

OBS Tidigare har det varit möjligt att ställa sig i kö men denna möjlighet finns inte längre. Ni som tidigare ställt er i kö kommer dock att ha förtur till det aktuella konfirmationslägret. För att du ska få denna förtur måste du ändå anmäla dig via Schoolsoft det året du fyller 13 år.

Lediga platser

Om det finns lediga platser efter antagningen kommer vi lägga ut information med detta på denna sida. Ansökan sker via Schoolsoft. Antagning till lediga platser görs i den ordning som ansökan kommer in.

Ansökan och antagning är möjlig fram till förträffen (som brukar äga rum i mars) det året som konfirmationslägret äger rum.

Kostnad 2023

Under våren är det en obligatorisk förhelg där vi lär känna varandra och börjar prata om tro och livet.

Lägret pågår under sommarlovets första 3 veckor.

På hösten finns det möjlighet för återträff.

Kostnaden för lägret är 17 140 kronor. I avgiften ingår både förträff, läger och återträff.

För konfirmand som är medlem i Svenska kyrkan och skriven i Sverige avgår 8 570 kr genom clearing med hemförsamlingen (under förutsättning att konfirmationen fullföljs). Lägerkostnaden blir då 8 570 kr.

Anmälningsavgiften är 700 kronor och resterande avgift faktureras i maj 2023.

Mer information

Skolpräst
Karin Sundmark
karin.sundmark@svenskakyrkan.se

Frågor om ansökan?

Kontakta vår skolexpedition

Helene Lindgren
skolexp@sigfrid.se
0470-72 40 82

Tider för konfirmationslägret 2022

Obligatorisk förhelg 1- 3 april 2022.
Lägret pågår under tiden söndag 12/6- lördag 2/7 2022

Konfirmation lördagen den 2/7 2022 kl 10.30

Tider för konfirmationslägret 2023

Inskrivning hösten 2022 – ej bestämt

Obligatorisk förhelg – ej bestämt
Lägret pågår under tiden söndag 18/6- lördag 7/7 2023

Konfirmation lördagen den 8/7 2023 kl 10.30

Ansökan till konfirmationsläger 2024 och 2025

Ansökan till konfirmationsläger sommaren 2024

Du som är född 2009 kan ansöka till 2024 års läger. Länk publiceras under våren 2023.

Ansökan till konfirmationsläger sommaren 2025

Du som är född 2010 kan ansöka till 2025 års läger. Länk publiceras i början av 2024.