Själavård för unga

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige ökar. Framför allt unga tjejer uppger att de lider av sömnsvårigheter, ont i magen och nedstämdhet. En undersökning från Folkhälsomyndigheten från 2016 visar att 57 procent av de 15-åriga flickorna anger den typen av symptom. Samtidigt mår också många pojkar dåligt och bland dem är andelen som begår självmord påfallande hög. Föreningen Bris lyfter återkommande problem med att alltför många barn och unga saknar en vuxen att anförtro sig åt. Att det finns trygga tillgängliga vuxna är därför ett viktigt motdrag, för att visa att vuxenvärlden finns, ser och bryr sig. Därför erbjuder nu Växjö stift och S:t Sigfrids folkhögskola en utbildning i Själavård/stöttande samtal för dig som möter unga i t ex konfirmandgrupper.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola i samverkan med Växjö stift. Kursen är upplagd som en distanskurs under ett år med obligatoriska träffar, se tider under rubriken kursupplägg.

Kursen omfattar 5 kurstillfällen under två terminer. Mellan kurstillfällena bearbetas det i grupp eller individuellt med uppgifter i dialog med lärare och andra kursdeltagare.
Kursen innehåller föreläsningar, omvärldsanalysträning, samtalsmetodik, samtalsövningar, handledningsmetodik mm.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha:

– identifierat ungdomarnas mötesplatser i församlingen, omvärlden och på nätet.

– identifierat vilka resurser som finns i församlingen och vad som behöver förstärkas.

– fått fördjupad kunskap inom samtalsmetodik och själavård.

– fått fördjupad kunskap om ungdomars situationer idag, med särskilt fokus kring psykisk ohälsa, funktionsvariationer och hbtq.

 

Kursupplägg

Kursen omfattar fem kurstillfällen under två terminer med start höstterminen 2021. Mellan kurstillfällena arbetar du i grupp eller individuellt med olika uppgifter. Följande datum är planerade:

HÖSTEN 2021

7-8 oktober Själavård idag, samtalsmetodik, omvärldsspaning

25-26 november Psykisk ohälsa, suicidprevention, självskadebeteende

VÅREN 2022

3-4 februari Kyrka på nätet, sociala medier, samtalsmetodik

17-18 mars Funktionsvariationer, sexuella övergrepp, porr

5-6 maj Tystnadsplikt, etik, orosanmälningar, identitet och normer

TIDER

Torsdagar: kl. 9.45-18.45

Fredagar: kl. 8.15-15.00

Drop-in kaffe på torsdagen från kl. 9.15.

Dagarna innehåller förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe samt kvällsmat på torsdagen.

 

Kursansvariga

Från folkhögskolan
Mimmi Lind, skoldiakon (diakon@sigfrid.se)

Från Växjö stift
Jakob Wikström, stiftspedagog (jakob.wikstrom@svenskakyrkan.se)
Monica Sölvesdotter- Olsson (monica.solvesdotterolsson@svenskakyrkan.se)

Kursens folder (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 september 2021

Kostnader för kursen

Undervisningen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Kost, läromedel samt en serviceavgift

Kost
Kostnaden för kost är 880 kr för höstterminen och 1 320 kr för vårterminen.

Logi
För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer 300 kronor/natt för logi och frukost, inklusive sänglinne och handduk. Begränsat antal platser.

Serviceavgift 100 kr/termin, i serviceavgiften ingår försäkring, IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.

Därför har vi obligatoriska måltider