Själavård för unga

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige ökar. Framför allt unga tjejer uppger att de lider av sömnsvårigheter, ont i magen och nedstämdhet. En undersökning från Folkhälsomyndigheten från 2016 visar att 57 procent av de 15-åriga flickorna anger den typen av symptom. Samtidigt mår också många pojkar dåligt och bland dem är andelen som dör i självmord påfallande hög. Föreningen Bris lyfter återkommande problemet att alltför många barn och unga saknar en vuxen att anförtro sig åt. Att det finns trygga tillgängliga vuxna är därför ett viktigt motdrag, för att visa att vuxenvärlden finns, ser och bryr sig. Därför erbjuder nu Växjö stift och S:t Sigfrids folkhögskola en utbildning i Själavård/stöttande samtal för dig som möter unga i t ex konfirmandgrupper.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola i samverkan med Växjö stift. Kursen är upplagd som en distanskurs under ett år med obligatoriska träffar, se tider under rubriken kursupplägg.

Kursen omfattar 5 kurstillfällen under två terminer med start vårterminen 2019. Mellan kurstillfällena bearbetas det i grupp eller individuellt med uppgifter i dialog med lärare och andra kursdeltagare.
Kursen innehåller föreläsningar, omvärldsanalysträning, samtalsmetodik, samtalsövningar, handledningsmetodik mm.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha:

– Identifierat ungdomarnas mötesplatser i församlingen, omvärlden och på nätet

– Identifierat vilka resurser som finns i församlingen och vad som behöver förstärkas

– Fått fördjupad kunskap inom samtalsmetodik och själavård

– Fått fördjupad kunskap om ungdomars situationer idag, med särskilt fokus kring psykisk ohälsa, funktionsvariationer och hbtq

Kursupplägg

Kursen omfattar fem kurstillfällen under två terminer med start vårterminen 2019.Mellan kurstillfällena arbetar du i grupp eller individuellt med olika uppgifter.

24- 25 januari: Omvärldsspaning, själavård idag, samtalsmetodik.

7- 8 mars: Psykisk ohälsa, suicidprevention, självskadebeteende.

16- 17 maj: Sociala medier, samtalsmetodik.

26- 27 september: funktionsvariationer, arbete för att motverka sexuella övergrepp, ungas nätvanor, samtal kring porrkonsumtion.

7- 8 november: tystnadsplikt, etiska förhållningssätt, rutiner för orosanmälningar, hbtq och normer.

Sista tillfället avslutas med en diplomering.

Kursansvariga

Från folkhögskolan: Mimmi Lind, skoldiakon (diakon@sigfrid.se)

Från Växjö stift: Karin Ahlqvist, stiftsdiakon (Karin.ahlqvist@svenskakyrkan.se)

Monica Sölvesdotter- Olsson (monica.solvesdotterolsson@svenskakyrkan.se)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela programmet här: Sjalavard 

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 december 2018

Kostnader för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Kost, läromedel samt en serviceavgift.

Kostnaden för kost under hela kursen är 2300 kronor. Serviceavgiften är 250 kronor.

För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer 260 kronor/natt för logi och frukost, inklusive sänglinne och handduk.

Därför har vi obligatoriska måltider