2018

”Att vara ideell kursvärd i Svenska kyrkan”

Att vara ideell kursvärd i Svenska kyrkan (pdf-inbjudan)

”Att vara ideell kursvärd i Svenska kyrkan” är en kurs som riktar sig till dig som vill vara värd när Svenska kyrkan anordnar kurser och andra arrangemang, främst i din församling.

Som kursvärd är du med under kursens genomförande och arbetar med service och det praktiska för att skapa goda förutsättningar för att ge deltagarna en positiv upplevelse. Du ger ett gott bemötande, är noggrann och tydlig. I din uppgift är du tillgänglig för kursdeltagarnas och kursledarens behov.

Målet med denna utbildning är att rusta dig för din roll. Efter kursens gång kommer du att tillhöra ett nätverk för ideella kursvärdar som kan erbjuda sina tjänster inom hela stiftet.

Datum och plats
10/2 kl. 10.00-14.00 Växjö
17/3 kl. 10.00-14.00 Oskarshamn

Anmälan
För att anmäla dig till kursen går du in på Sensus hemsida och söker på kursens namn. Välj kursen du vill gå och klicka sedan på ”Anmäl dig här”. Var noga med att ange vilken församling du tillhör. Anmäl sig senast 10/1-18

Kostnad
700 kr för hela kursen. Fakturan går till din församling. Kostnaden inkluderar lunch.
Vi behöver veta om du önskar någon specialkost!

Frågor?
Kontakta Petra Rydgren. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

 

KOMMANDE KURSER 2018

 

“Det heliga rummets dolda hemligheter”

Det heliga rummets dolda hemligheter – (pdf-fil)

“Det heliga rummets hemligheter”är en kurs som riktar sig till dig som vill få tillgång till kyrkorummets mångfacetterade symbolvärld.

Symboler, tecken, konstverk och liturgiska ritualer visar vägen rakt ner genom den kristna historien ända ner till de första kristna källorna och dess samtid.

Vi öppnar upp det heliga rummets symboliska hemligheter och berättar om kyrkorummets unika historia för dig. Berättelser som synliggör människor som levt och lever och om tro och liv. Du kommer att få möjlighet att få se synliga ytor som gömmer ett intrikat symbolspråk som få har tillgång till idag.

Kursledare

Arne Wiig, författare, föreläsare och teologie doktor i religionshistoria och specialiserad på religiös symbolik och metaforik.

Teresa Clifford, stiftsadjunkt med bland annat uppdrag kring kyrkomiljöpedagogik, Växjö stift.

Datum och plats

17/3 kl 9.30- 15.30 Oskarshamns folkhögskola

Anmälan

För att anmäla dig till kursen går du in på Sensus hemsida och söker på kursens namn. Välj kursen du vill gå och klicka sedan på ”Anmäl dig här”. Var noga med att ange vilken församling du tillhör. Anmäl sig senast 10/1-18

Kostnad

350 kronor för hela kursen. Fakturan går till din församling. Kostnaden inkluderar lunch. Vi behöver veta om du önskar någon specialkost.

Frågor?

Kontakta Petra Rydgren. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

“Kommunicera Bibelns texter på ett sätt som bär”

Kommunicera Bibelns texter på ett sätt som bär – pdf-fil

“Kommunicera Bibelns texter på ett sätt som bär” är en kurs som riktar sig till dig som är intresserad av textläsning i gudstjänsten.

Det blir en vandring genom Bibelns tillkomst och historia. Dina frågor kommer att forma dagen och avgöra vilka stopp som kommer att göras. Allt för att få en fördjupad kunskap om några avsnitt.

Fokus ligger på att få en förståelse för Bibelns ord och de texter som används i gudstjänsten och att Guds heliga ande arbetar när du läser orden.

Dina medvandrare är

Peter Storm, skådespelare, teaterlärare och kyrkvärd i Växjö domkyrka i 19 år.

Jonas Johansson, skolpräst på Oskarshamns folkhögskola och utbildare på flera av Växjö stifts utbildningar bl a den nya predikoutbildningen.

Datum och plats

17/3 kl 9.00- 15.30 Oskarshamns folkhögskola

Anmälan

För att anmäla dig till kursen går du in på Sensus hemsida och söker på kursens namn. Välj kursen du vill gå och klicka sedan på ”Anmäl dig här”. Var noga med att ange vilken församling du tillhör. Anmäl sig senast 10/1-18

Kostnad

350 kronor för hela kursen. Fakturan går till din församling. Kostnaden inkluderar lunch. Vi behöver veta om du önskar någon specialkost!

Frågor?

Kontakta Petra Rydgren. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

 

Tallnäs

25/8 Andaktsmetodik m.m. med Åse Aronsson

25/8 Lägermetodik m.m. med Torsten Thorvaldsson & Oskar Brodin

25/8 Likheter och skillnader mellan abrahamitiska religioner m.m. med Magnus Lind

 

Växjö

6/10 Grönyteskötsel med miljötänk med Per Morin & Lars Kjellström

6/10 Vad innebär det att vara en världsvid kyrka?Med Åsa Hedman

6/10 Luthersk kyrka med Erik Sidenvall

Uppdateringar om kurser för ideella medarbetare

Ange din e-postadress nedan om du vill bli uppdaterad med vad vi anordnar för kurser.

Din e-postadress:

Kontaktpersoner

Petra Rydgren
Projektledare

Petra R

 

 

 

Kontakta Petra
petra.rydgren@svenskakyrkan.se

0470 77 38 81

Anmälan

För att anmäla dig till kursen går du in på Sensus hemsida och söker på kursens namn. Välj kursen du vill gå och klicka sedan på ”Anmäl dig här”. Var noga med att ange vilken församling du tillhör.

Frågor?

Kontakta Petra Rydgren på Växjö stiftskansli:

0470 – 77 38 81
petra.rydgren@svenskakyrkan.se