Kronobergs kapell

På S:t Sigfrids folkhögskola i natursköna omgivningar ligger vårt kapell. Här får vi under terminstid ägna oss åt livets insida.

Varje morgon under terminstid har vi morgonbön kl. 08.15.

På torsdagskvällarna klockan 19.00 firas mässa med en särskild ton av lovsång och lugn. Kapellet inbjuder till andakt och meditation, eftertanke och till gudstjänstens festkänsla. Det som sker i vårt kapell vill vi ska präglas av delaktighet och dialog.

Den 18 december 1948 invigdes folkhögskolans klockstapel, byggd av elever. Samma datum, 18 december, 1955 invigs själva kapellet som från början är ett sädesmagasin från 1700-talet. Ibland kallar vi det brödhuset eller Betlehem som ju betyder just brödhuset, för här firar vi mässa ofta. I brödet och vinet får vi möta Gud i ett unikt kapell.

Vårt kapell är ett heligt centrum där frågor om den Oändlige kan ställas och sökandet efter Jesus Kristus får plats. Här möts vi i öppenhet för dem vi är, där ingen är utanför utan alla inkluderas. Ingen aspekt av livet är främmande för Kristus, allt utgår från honom och vilar i hans hand. Vi vill att kapellet ska vara en mötesplats där tankar får brytas mot varandra i ett samtal om det som är riktigt viktigt.

Här vill vi välkomna alla att komma samman i bön. Kapellet används också av många för dop eller vigsel i det lite mindre formatet med närhet och värme.
Vårt kapell är alltid öppet, här har elever och andra möjlighet att när som helst komma in och tända ett ljus, be en bön eller bara sitta i stillhet.

Välkommen!

Vårt vackra kapell

Bokning

S:t Sigfrids kapell står öppet för dop och vigslar och bokas genom skolans reception på telefon 0470-72 40 80.
Präst och kyrkomusiker bokar du via din hemförsamling.