Spelningar och konserterkollage2

Musiklinjen är flitigt anlitade som musiker i hela Växjöregionen och börjar tidigt bygga sina kontaktnät.Ett av utbildningens signum är just den stora konsertverksamhet som vi bedriver.

Jazzinriktningen

Jazzinriktningen spelar förband på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta regelbundet och spelningar på flera olika scener i Växjö förkommer också, samt en återkommande turné i januari som sträcker sig över hela landet.

Klassisk inriktning

Klassisk inriktning spelar lunchkonsert i Domkyrkan en gång i månaden samt agerar förband till Växjö konsertförening. Den återkommande turnén i januari som sträcker sig över hela landet är också ett viktigt konsertinslag.

Kompositionsinriktning

Jazzinriktningen spelar förband på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta regelbundet och spelningar på flera olika scener i Växjö förkommer också, samt en återkommande turné i januari som sträcker sig över hela landet. Klassisk inriktning spelar lunchkonsert i Domkyrkan en gång i månaden samt agerar förband till Växjö konsertförening.

Rytmikinriktning

Jazzinriktningen spelar förband på jazzklubbarna i Växjö och Alvesta regelbundet och spelningar på flera olika scener i Växjö förkommer också, samt en återkommande turné i januari som sträcker sig över hela landet.

Här kan du hitta våra spelningar>>