Kulturhistoria

Tänk dig att du skulle få möjligheten att träffa någon som levde för över 150 år sedan – vad skulle du fråga den personen

Genom sjuttonhundra- och artonhundratalets dramatiska samhällsförändringar kom den stora världens nyheter att påverka vardagen för den vanliga människan. Ingenting blev sig likt. Gamla föreställningar och rutiner utmanades och i det nya låg förhoppningar om en ny och bättre tid. Förhoppningar inte bara för ett fåtal välsituerade, utan även den fattiga lantarbeterskan eller hårt prövade torparen.

Förändringarnas vindar placerade människorna mitt i brytningstiden mellan den gamla och nya världen. Nyheter som ångkraft och sedan mera elektricitet kom att lysa upp tillvaron på flera sätt, men kvar bakom knuten lurade tomtar och troll när mörkret sänkte sig.

I kursen Kulturhistoria undersöker vi med nyfiken blick hur det kan ha varit att vara människa förr i tiden. Hur levde, kände och tänkte man? Vad visste man om den ”stora världen”? Vad pratades det om i fotogenlampans sken och vad drömdes det om när ljuset var släckt?

Utifrån ett antal olika teman kommer vi tillsammans att studera vad som förr formade människors liv, men också reflektera över vad dessa lärdomar säger om oss idag.

Kursupplägget består av föreläsningar, läsning på egen hand, diskussioner, grupparbeten och exkursioner. Kursdeltagarna förväntas delta aktivt och bidra till kursen med sina kunskaper och reflektioner.

Kursupplägg

Vi läser en dag i veckan under våren 2022, tisdagar 8.30-15.

Kursen startar 25 januari och avslutas 8  juni 2022.

Sportlov v. 8 och påsklov v.15

Kursansvarig och lärare

Viktor Almqvist,

Har du frågor om kursen, kontakta Viktor som är kursansvarig.

viktor.almqvist@sigfrid.se

Lärare

Petra Vieweg, Linda Dahlgren, Viktor Almqvist

Ansökan

Sista ansökningsdag är 21 november 2021.

Om det finns fler sökande än platser görs antagningen i följande ordning.

  1. De som deltog i kursen Kulturhistoria våren 2020, som fick avbrytas pga pandemin, och önskar gå om hela kursen.
  2. Resten av platserna lottas i två lika stora grupper:
    1. de som inte gått en seniorkurs hos oss hösten 2021
    2. de som gått en seniorkurs hos oss hösten 2021

Ansökan stängd

Kostnader för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Lunch och kaffe under skoldagarna 2 300 kr.

Därför har vi obligatoriska måltider

En serviceavgift på 250 kr och en kostnad för den studieresa som vi planerar genomföra tillkommer också.

Du betalar en avgift på 300 kr inför kursstart för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud).