Kronobergskören är tyvärr pausad tills vidare. Ingen kursstart hösten 2020.

Beslut om vilka seniorkurser som ges 2021 kommer under senhösten.

 

 

Kulturhistoria

Tänk dig att du skulle få möjligheten att träffa någon som levde för över 150 år sedan – vad skulle du fråga den personen

Genom sjuttonhundra- och artonhundratalets dramatiska samhällsförändringar kom den stora världens nyheter att påverka vardagen för den vanliga människan. Ingenting blev sig likt. Gamla föreställningar och rutiner utmanades och i det nya låg förhoppningar om en ny och bättre tid. Förhoppningar inte bara för ett fåtal välsituerade, utan även den fattiga lantarbeterskan eller hårt prövade torparen.

Förändringarnas vindar placerade människorna mitt i brytningstiden mellan den gamla och nya världen. Nyheter som ångkraft och sedan mera elektricitet kom att lysa upp tillvaron på flera sätt, men kvar bakom knuten lurade tomtar och troll när mörkret sänkte sig.

I kursen Kulturhistoria undersöker vi med nyfiken blick hur det kan ha varit att vara människa förr i tiden. Hur levde, kände och tänkte man? Vad visste man om den ”stora världen”? Vad pratades det om i fotogenlampans sken och vad drömdes det om när ljuset var släckt?

Utifrån ett antal olika teman kommer vi tillsammans att studera vad som förr formade människors liv, men också reflektera över vad dessa lärdomar säger om oss idag.

Kursupplägget består av föreläsningar, läsning på egen hand, diskussioner, grupparbeten och exkursioner. Kursdeltagarna förväntas delta aktivt och bidra till kursen med sina kunskaper och reflektioner.

Kursupplägg

Vi läser en dag i veckan under våren 2020, tisdagar 8.30-15.

Kursen startar 14 januari och avslutas den 9 juni 2020.

Sportlov v. 8 och påsklov v.15

Kursansvarig och lärare

Viktor Almqvist,

Har du frågor om kursen, kontakta Viktor: viktor.almqvist@sigfrid.se

Lärare

Monica Grügiel

Mats Nilsson

Ansökan

Sista ansökningsdag är 20 november 2019.

Finns det fler sökanden än antalet platser görs urvalet genom lottning.

Kostnader för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Lunch och kaffe under skoldagarna 2 450 kr, samt vissa festmåltider.

Därför har vi obligatoriska måltider

En serviceavgift på 250 kr och kostnad för eventuella kursmaterial och resor tillkommer.

Du betalar en avgift på 300 kr inför kursstart för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud).