”Vad är det ni går här och talar med varandra om?”

Befriande bibelläsning – för egen fördjupning och redskap att leda andra

På vilket sätt kan bibeltexterna hjälpa oss att tolka våra liv och vårt samhälle idag? Hur kan Bibeln bli ett redskap i ett förändringsarbete, både vad gäller våra egna liv och i arbetet för en rättvisare värld? Vad händer när vi låter våra frågor och våra livssituationer gå i dialog med tusenåriga texter? Hur kan vi knyta samman liv, värld och tro?

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i Bibelns olika texter på ett befriande sätt, men som också vill ge dig inspiration till att på egen hand driva en studiegrupp i din församling. Kursen har ett dubbelt syfte, både egen fördjupning i befriande bibelläsning men också som en metod för att i den egna församlingen starta och bedriva en befriande bibelläsningsgrupp.

En kurs för dig som längtar efter fördjupning och förändring. Vi träffas en torsdag i månaden mellan kl 10 och 16, med start i augusti. Skolan har under studieåret 2018/2019 bedrivit en kurs i befriande bibelläsning och nu efterfrågas en fortsättning. Kursen riktar sig både till dig som redan har arbetat med befriande bibelläsning och till dig som är ny i sammanhanget.

 

 

Kurstider för VT 2020

23 jan

13 feb

26 mar

7 maj

 

Kostnad

660:- per termin för kost (fm- kaffe, lunch, em- kaffe) serviceavgift 230:- samt kopieringsavgift 120:-.

Möjlighet att sova över finns till en kostnad av 260:- per natt. Frukost ingår.

Kursledare

Katarina Hedqvist, stiftsadjunkt

Arne Johansson, katekumenatsutbildare

Åse Aronsson, lärare på S:t Sigfrids folkhögskola

Frågor? kontakta ase.aronsson@sigfrid.se

Välkommen!