“Vad är det ni går här och talar med varandra om?”

Befriande bibelläsning – för fördjupning och förändring

På vilket sätt kan bibeltexterna hjälpa oss att tolka våra liv och vårt samhälle idag? Hur kan Bibeln bli ett redskap i ett förändringsarbete, både vad gäller våra egna liv och i arbetet för en rättvisare värld? Vad händer när vi låter våra frågor och våra livssituationer gå i dialog med tusenåriga texter? Hur kan vi knyta samman liv, värld och tro?

En kurs för dig som längtar efter fördjupning och förändring. Vi träffas en torsdag i månaden mellan kl 10 och 16, med start i september.

Kurstider för läsåret 2018-2019

Kursstart 6 september 2018

HT                                    VT

6/9                                   24/1

4/10                                14/2

8/11                                 11/4

6/12                                 16/5

 

Kostnad

660:- per termin för kost (fm- kaffe, lunch, em- kaffe) serviceavgift 230:- samt kopieringsavgift 120:-.

Möjlighet att sova över finns till en kostnad av 260:- per natt. Frukost ingår.

Kursledare

Katarina Hedqvist, stiftsadjunkt

Arne Johansson, katekumenatsutbildare

Åse Aronsson, lärare på S:t Sigfrids folkhögskola

Frågor? kontakta ase.aronsson@sigfrid.se

Välkommen!

Det finns platser kvar och du kan påbörja kursen vid tillfälle 2 eller 3. (4/10, 8/11)