Jordskepp

Väggarna är byggda av bildäck som fylls med sand. Väggarna armeras med nät och putsats därefter med en blandning av halm och lera. Under dagen värmer solen luften i huset, och luften värmer i sin tur upp de sandfyllda däcken. Under natten strålas värmen tillbaka ut i huset. För svenska förhållanden med liten solinstrålning vintertid finns en konstruktion med två sk ”buffertzoner för att ta tillvara på värmen och minska värmeförlusterna.

Halmhus

Halm och lerhus är en byggmetod där man använder sig av halmbalar som isolering och lerputs som fasad. Halm har goda isoleringsvärden och är förnybar naturlig produkt, billig och lätt att få fatt på. Det är också en demokratisk byggmetod som gör det möjligt att bygga utan stora byggkunskaper. Det finns både versioner med bärande halmväggar och med en träkonstruktion som håller upp väggar och tak. Denna byggteknik har oändliga möjligheter när de gäller formgivning, ex. med cirkelformade konstruktioner och runda former mm.

Trähus

Timbrade, hus med träfiber isolering eller cellulosa som består av tidningspapper.

Något relaterat

Kanske några länkar till något?