Folkbildning

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Att lära tillsammans – av och med varandra. Allmän kurs är kusen för dig som behöver läsa in grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier. Du läser utifrån dina egna behov av fortsatta studier.

Om allmän kurs

Allmän kurs kan du läsa 1-4 år beroende på dina förkunskaper och behov av fortsatta studier. Den som studerar på Allmän kurs får kunskaper motsvarande gymnasieskolans kursplaner, men undervisningen har delvis annan form och innehåll. Några saker som kännetecknar folkhögskolan som skolform är:

 • Samtalet och reflektionen i centrum
 • Mindre studiegrupper
 • Lärarledd undervisning hela skoldagen

Grundläggande behörighet

I begreppet grundläggande behörighet ingår krav på studietid och gymnasiegemensamma ämnen. Om du fullgör en allmän kurs under minst 1 år kan du också erhålla omdöme.

Studietid

För att få grundläggande behörighet till högskolestudier behöver du studera på gymnasienivå sammanlagt 3 år på heltid. Du studerar 1-3 år på folkhögskola beroende på tidigare folkhögskole-, gymnasie- eller komvuxstudier enlig något av följande fyra alternativ:

 • tre hela år på folkhögskolan
 • ett års gymnasiestudier eller vuxenstudier och därefter två år på folkhögskolan
 • ett års arbetslivserfarenhetefter grundskolan och däreftertvå år på folkhögskolan
 • två år på gymnasieskola eller vuxenstudier och därefter ett år på folkhögskolan

Ämnen

För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet måste du också uppnå motsvarande godkänd nivå i följande ämnen.

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1

För att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola måste du uppnå motsvarande godkänd nivå i följande ämnen.

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1