Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa.