Onsdag 9/6

Konferensgäster Växjö Stift – Storgården sal 41, 42, 43, 44 och Gäststugan Övrigt Skolavslutning

Tisdag 8/6

Konferensgäster Växjö Stift – Storgården sal 41, 42, 43, 44 och Gäststugan Övrigt

Torsdag 3/6

Konferensgäster Övrigt Mässa i Kapellet – livestreaming

Söndag 8/11

Konferensgäster Övrigt Inskrivning  2021 års konfirmander