TANZANIA

 

Tanzania är en kurs som vänder sig till dig som vill:

 • Veta mer om Afrika, med särskilt fokus på Tanzania.
 • Resa med fördjupning och kulturmöten.
 • Lära dig swahili, ett språk talat av 50 miljoner människor i Öst- och Centralafrika.
 • Praktisera, bidra med dina kunskaper i den tanzaniska verkligheten.
 • Förstå människors utsatthet i en global värld.
 • Lära känna globaliseringens samband, din egen roll i världen.
 • Förstå hur ett land som är så rikt på naturtillgångar ändå kan ha så låg levnadsstandard.

 

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en terminskurs på heltid. Studierna sker i huvudsak i Tanzania.

Under ett intensivt halvår:

 • De första tre veckorna är på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö och sedan sex veckor på konstskolan Tasuba i den lilla kuststaden Bagamoyo i Tanzania. Du kan besöka deras hemsida, där du också kan läsa om deras årliga festival på: www.tasubatheatre.weebly.com
 • Du lär dig swahili och översiktligt om Afrikas historia, geografi, religion och samhälle med särskilt fokus på Tanzania. Globaliseringsfrågor studeras ur ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv.
 • Praktikperioden är sex veckor i Tanzania. Under praktiktiden har du möjlighet att bo spartanskt hos en tanzanisk familj.
 • Du har möjligheten att lära känna Tanzanias flora och fauna och du har goda möjligheter att besöka Tanzanias fantastiska nationalparker.
 • Du gör ett projektarbete som antingen har ett rent journalistiskt upplägg, eller också görs i form av något kreativt och praktiskt med anknytning till praktiken. Arbetet är flexibelt. Du har stora möjligheter till eget val av fördjupning efter samråd med läraren. Projektarbetet väljs innan avresan till Afrika. Arbetet redovisas på S:t Sigfrids folkhögskola.
 • Tillsammans med gruppen gör du en gemensam redovisning för övriga elever på S:t Sigfrids folkhögskola.

S:t Sigfrids folkhögskola har haft samarbete med Nzega FDC i Tanzania 1998-2012. Skolorna har tillsammans drivit olika projekt såsom skogsplantering, brunnsgrävning, datorisering och hönsuppfödning. Folkhögskolan har också haft volontärer på Nzega FDC.

2010-2015 har S:t Sigfrids folkhögskola drivit kursen tillsammans med SEKOMU, ett universitet i Usambarabergen, Lushoto. Då samarbetet startade var Sebastian Kolowa Memorial University en högskola, men har under samarbetets gång blivit ett universitet.

024

Msafiri

Msafiri

Msafiri är 35 år och kommer från landsbygden utanför Morogoro. Under tre år studerade han vid Bagamoyo skulpturskola. Idag försörjer han sig som konstnär och är verksam i ett konstnärskollektiv. Han har sin ateljé i det gamla marknadshuset i stenstaden, förr i tiden såldes det grönsaker där. Idag är det en mycket populär konstmarknad. I skuggan av ett mango-träd håller han kurser i både måleri och musik. Hans dröm är att bli lärare på heltid och att få arbeta med gatubarn. Han vill få bort barnen från gatan och utbilda dem i konst och idrott. 

Några människor vi mött i Tanzania  »

Fakta om Tanzania

 • Tanzania i Östafrika är mer än dubbelt så stort som Sverige.
 • Landet har 43 miljoner invånare.
 • Tanzanias största stad Dar es Salaam har drygt tre miljoner invånare.
 • Tanzania är idag ett av världens mest biståndsberoende länder. Här finns mängder av både misslyckade och lyckade biståndsprojekt, inte minst från svensk sida.
 • Landets BNP uppgår bara till 546 US dollar. Samtidigt är Tanzania ett jämförelsevis lugnt land i Afrika.
 • Turismen är växande. Tanzania och Kenya tillhör det klassiska Afrika med stäpp och savann och med stora vilda djur så som lejon, elefant och giraff. Det officiella och mest talade språket är Swahili.

dorrochhus

Tanzaniafilm >>
Av: Johan Svedberg

Tanzania 2016-2017>>
Av: Julia Ahlström
Tanzaniafilm 2 2016- 2017>>
Av: Ulrika Stoor

festival

Lärare

Susanne Önder
Handledare och kursansvarig

Har du frågor kring kursen kontakta skolan 0470-72 40 82.

Kontakta Susanne
susanne.onder@sigfrid.se
0470-72 40 82

Hanna Michaëlsson
Handledare

Carl Wibert Holmén
Lärare

Ansökan

023Ansökan görs senast den 1 juni 2017. Därefter kan man söka till eventuella återbudsplatser.

Du ansöker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Tillsammans med ansökan bifogar du personbevis och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill söka kursen.

Alla antagna kommer att kallas till upptaktsdag onsdagen den 7 juni 2017 på skolan då vi ger mycket information kring kursen – viktigt att du är med på den! Om du absolut inte kan närvara då kommer du att informeras via telefon/mail.

Ansökan

Senast 1 juni 2017 (därefter går det att ansöka till
reservplats)

För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studentinformation

Kurstid

21/8 2017 –- 17/1 2018

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost och logi i Sverige och i Tanzania samt för vissa kringkostnader. Här nedan finner du vissa minimikostnader för kursen. I praktiken varierar kostnaden utifrån val av resor, safaribesök etc samt variationer på valutakursen.

Kostnad för mat och logi
Sverige – kursens introduktion och avslutning sker på S:t Sigfrids fhsk i Växjö (sammanlagt 3-4 veckor).

Du kan välja att bo på skolan och vara internatelev. Då betalar du 810 kr/vecka för kost och 525 kr/vecka för logi. Väljer du att inte bo på skolan är du externatelev och betalar 420 kr/elev för kost.

Därför har vi obligatoriska måltider

Tanzania – under tiden september-oktober bor man på konstskolan Tasuba.

Kostnaden för mat och boendet under denna tid är runt 170 USD/vecka (med reservation för ändringar beronde på valutakurser mm).

Resten av terminen är man ute på praktik och kostnaden för kost och logi betalas separat av eleverna. Den kostnaden brukar ligga på runt 25 USD/veckan.

Övriga kostnader för Tanzaniaelever
Bekräftelseavgift på 300 kr, återbetalas ej vid återbud.
Serviceavgift 240 kr.
Kopieringsavgiften är 110 kr/termin.
Kostnad för läromedel tillkommer också (runt 500 kr).

Flyg, visum, försäkring och vaccination
Flygbiljetten Tanzania t.o.r. (inkl transfer i Sverige och Tanzania) kostar under 10 000 kronor. Det finns möjlighet att söka medel för flygresan i form av merkostnadslån från CSN.
Vaccination – vänd dig till Vaccinationskliniken kring vaccinationsskydd och till ditt försäkringsbolag kring försäkrings- och sjukvårdsskydd. Du söker själv eventuella stipendier.
Visum – kostnaden för visum är runt 500kr.
Skolan har en utökad reseförsäkring som ingår i kursen. Var och en får själv ansvara för eventuell egen utökade reseförsäkring.

Studiemedel/CSN
Kursen berättigar till Studiehjälp (för den som är under 20 år) eller studiemedel för heltids studier, 1 termin. Läs mer om studieekonomi här.

Stipendier
Det kan finnas stipendier att söka för denna kurs. Leta gärna efter stipendier som finns att sök på din hemort.

Med reservation för ändringar

image003 (2)

 

 

 

 

 

 

image002 (2)

 

Skulptur1