Musikutbildning Sång – ny inriktning HT 2017

På S:t Sigfrids Fhs utanför Växjö kommer vi att starta en inriktning av musiklinjen som vi kallar ” sång med genrebredd” . Som studerande kommer du få möjlighet att jobba inom olika genrer för att få fördjupad kunskap och bredd som sångare.

Sångutbildning

Som studerande på musiklinjen fördjupar man sig inom en av dessa inriktningar samtidigt som man ingår i musiklinjen som helhet. Det innebär att man arbetar både på djupet med sin utveckling inom den inrikting man går samtidigt som man arbetar/studerar över genregränser. Musiklinjen hos oss är en hel och fristående utbildning på två år och kan också fungera som en mycket bra förberedelse för högre musikstudier. Som studerande kan man välja att gå ett eller två år beroende på förkunskaper och tidigare utbildning.

Musikhögskolan i Malmö har från Hösten 2017 ett program med denna inriktning så denna kurs är ett ypperligt tillfälle för Dig att förbereda Dig inför högre studier vid Högskola.

Vad ingår i undervisningen?

Huvudinstrument (sång)

Vokalensemble/Sångensemble

Gemensam sång

Projekt både inom din inriktning såväl som med övriga sångare/ musiker vid Musiklinjen.

Brukspiano

Teori/Gehör

Rytmik

Scenisk beredskap/Ensembleledning

Du kommer även få möjlighet att medverka vid en mängd konserter både på och utanför skolan.

 

Antagning

Antagning sker måndag 19/6 på S:t Sigfrids Folkhögskola (Kronobergs Folkhögskola).

Du ska ha förberett 2 sånger av olika genre. Medtag tydliga noter inför prov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Wåhlin, linjeföreståndare
Rytmik, scenisk beredskap, kör, musikalisk verkstad.

Utbildning
Utbildad på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Rytmik med fördjupningsstudier i jazzsång och musikteater.

Lite om
Arbetar även som sångerska och är verksam i duon ”Röster i Rörelse” samt kvartetten ”Spår”. Sjunger det mesta och har gjort allt från Operaroller till solist i storband. Har också medverkat i barnteateruppsättningar samt skrivit egna barnföreställningar som turnerat med länsmusiken. Vid olika tillfällen även undervisat på Musikhögskolan i Malmö, Linnéuniversitet, Oskarshamns folkhögskola.

Kontakta Sara
musiklinjen@sigfrid.se
070-252 84 49