OXFORD våren 2019

Vårens Oxfordskurs  bygger på en dialogbaserad undervisning där spännande samtal i grupp om livsfrågor, litteratur och olika teman med anknytning till Oxford står i centrum.

Om intresse finns kommer deltagarna under besöket i Oxford att kunna göra en mindre studie av något område inom brittisk kultur, historia eller religion.I resan ingår en kortare vandring och många promenader.

Tack vare folkhögskolans goda kontakter med vårt vänstift möjliggörs unika upplevelser av engelskt församlingsliv.

Resa till Oxford

Om intresse finns hos en stor majoritet av kursdeltagarna genomför vi en resa till Oxford under våren 2019. Tider och kostnad presenteras senare. 

Kursupplägg

Vi läser på deltid under våren 2019, tisdagar och vissa onsdagar med start kl. 8.30. Kursen startar 22 januari och avslutas den 10 juni 2019. Du är även välkommen att delta i folkhögskolans fester och högtider.

Foto: Jonas Hammarström

Resa till Oxford

Om intresse finns gör vi en gemensam studieresa till Oxford våren 2019.

Lärare

Åse Aronsson, handledare
Lärare i svenska, religion och livsåskådning.

Hugh White, präst och lärare
Oxfords stiftsrepresentant i samarbetet med Växjö stift. Oxford stift är Växjö stifts vänstift.

Viktor Almqvist
Lärare i historia, samhällskunskap och filosofi.

Paul Löfgren
Lärare i historia.

Ulrika Larsson
Lärare i idrott och friskvård.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 23 november 2018 (efter detta datum kan man söka till återbudsplatser).

Finns det fler sökanden än antalet platser görs urvalet genom lottning.

Kostnaden för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Som deltagare betalar du för kost 2400 kr, serviceavgift 250 kr, kopiering 160 kr.

Kostnader tillkommer för litteratur och resa

Lunch och kaffe under skoldagarna och vissa festmåltider.

Därför har vi obligatoriska måltider

Du betalar en avgift på 300 kr inför kursstart för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud)