Musikaliskt utvecklingsår

Individuellt utvecklingsår 50-100 %

S:t Sigfrids folkhögskola erbjuder ett konstnärligt utvecklingsår i musik. Utbildningen är på ett år och omfattningen är 50 –- 100%. Utbildningen vänder sig till dem som vill fördjupa sitt musikaliska/konstnärliga uttryck i en stimulerande och kreativ miljö. Studerande erbjuds en mycket stor roll i utformningen av utbildningen för att utbildningen i så hög grad som möjligt ska verka för att den studerande ska kunna uppnå sina satta mål.

Utbildningens innehåll

Som nämns ovan läggs stor vikt vid att den studerande ska ha förmåga att driva sin utveckling i projekt. Vid sidan av projektarbete så har man som studerande även instrumentallektioner, ensemble, livsåskådning och scenisk beredskap. Man deltar också i musiklinjens omfattande konsertverksamhet både internt och externt.

Utbildningens genomförande

Som studerande på utbildningen krävs det att man kan vara minst 2 dagar i veckan på skolan med övernattning mellan dessa dagar. Med anledning av konsertverksamheten tillkommer andra dagar med närvaroplikt, även helger. Dessa datum finns dock inlagda i kalendariet tidigt för att man skall kunna planera och disponera sin övriga tid.

Musikaliska projekt

Jazz på Svenska, Monica Z, Carla Bley, Charlie Haden, American songbook, Pat Metheny, Thelonious Monk, Jamiroquai och folkmusik är exempel på jazzlinjens projekt.
Kompositions- och arrangeringsprojekt: samarbeten med symfoniorkester, stråkkvartett, blåskvintett, kör och många andra ensembletyper både inom och utanför skolan.

Specifikt för vår utbildning är att du även får spela genreövergripande under ett ämne som kallas Musikalisk Verkstad. Förutom din spetskompetens får du möjlighet att arbeta över genregränser och med olika typer av musiker, kompositörer och arrangörer. Som musiker måste du kunna fungera i många olika miljöer. Här uppstår ny musik i nya möten. Som kompositionselev har du även tillgång till att få dina kompositioner/arrangemang framförda av musiker på utbildningen.

Gästande musiker

Peter Asplund, Shai Maestro trio, Isabella Lundgren, Lars Jansson Trio, Ewan Svensson, Karin Lundin, Elise Einarsdotter, Mathias Algotsson trio,Maggi Olin, Olle Steinholtz, Yun Kan 3, Per Thornberg, Double Standards, Krister Jonsson, Pärlor för Svin, Mats Bergström och Jonas Nydesjö.

Musiklinjen på facebook

Följ vad som händer på musiklinjen.

Musiklinjeansvarig

Sara Wåhlin, linjeföreståndare
Rytmik, scenisk beredskap, kör, musikalisk verkstad

Utbildning
Utbildad på Musikhögskolan i Malmö IE-utbildningen/Rytmik med fördjupningsstudier i jazzsång och musikteater.

Lite om
Arbetar även som sångerska och är verksam i duon ”Röster i Rörelse” samt kvartetten ”Spår”. Sjunger det mesta och har gjort allt från Operaroller till solist i storband. Har också medverkat i barnteateruppsättningar samt skrivit egna barnföreställningar som turnerat med länsmusiken. Vid olika tillfällen även undervisat på Musikhögskolan i Malmö, Linnéuniversitet, Oskarshamns folkhögskola.

Kontakta Sara
musiklinjen@sigfrid.se
070-252 84 49

”Mina studier på S:t Sigfrids folkhögskola lade den perfekta grunden för mitt musikaliska skapande. Mötet med musiker från vitt skilda genrer och möjligheten att arbeta med dem i mina projekt var en fantastisk möjlighet och en viktig grogrund för det som nu är mitt yrke.”

– Jonas Nydesjö – arrangör, kompositör, dirigent

Ansökan

Behörighet att söka kursen är den som har studerat eller studerar på högre musikutbildning – svensk musikhögskola eller likvärdig utbildning utomlands. Personlig lämplighet vägs också in vid antagningsförfarandet. Ansökan till kursen görs i form av ett personligt brev med referenser.

En del av antagningsförfarandet är att komma på intervju/samtal med musiklinjeföreståndare och huvudfackslärare. Under detta samtal skall man gemensamt kunna utforma utbildningen, som till stor del drivs i projektform, vilket innehåll och vilka resurser man kommer behöva. Vissa ämnen är obligatoriska samt viss konsertverksamhet.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (från och med höstterminen det år du fyller 20 år). Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

Läsårstider 2020/2021

Höstterminen 2020 varar från 17 augusti till 18 december 

Höstlov v. 44

Vårterminen 2021 varar från 11 januari till 9 juni

Sportlov v. 8
Påsklov v. 13
Lovdagar: 14 maj

Studiekostnader läsåret 2020/2021

Kost

Externatelever betalar 1755 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3420 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch, samt vissa måltider under helgerna. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2215 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum med god standard. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 750 kr/termin för musikelever.

Kopieringsavgift – 260 kr/termin för musikelever.

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan i stället för att, som tidigare, delas upp på alla fyra.

Reservation för ändringar.