LEVANDE HISTORIA

 

Historia är nu – det är vårt möte med det förflutna.

 

Frågan är vad vi gör med det?

Levande historia

Kursen “Levande historia” bygger på vårt möte med det förflutna.

Deltagarna kommer därför att möta såväl platser, människoöden som artefakter.

I kursen genomförs reflektioner över oss som historiska varelser och historiens roll i våra liv.

Under exkursioner studerar vi historiska platser och dess berättelser. Därutöver kommer vi att öva oss på att med kritisk blick studera historiska källor och reflektera över deras betydelser.

Kursupplägget består av föreläsningar, läsning på egen hand, diskussioner, grupparbeten och exkursioner. Kursdeltagarna förväntas delta aktivt och bidra till kursen med sina kunskaper och reflektioner.

Kurstider HT 2018

21 augusti – 21 december
Undervisning på folkhögskolan 1 dag i veckan (tisdagar), dessutom ett antal utflykter och studiebesök ( ca 6 tillfällen) under terminen som vi planerar tillsammans i början av kursen.
Kursdeltagarna har möjlighet att delta vid skolans högtider.

Kostnader

Som deltagare betalar du för kost 2400 kr, serviceavgift 250 kr, kopiering 160 kr.
Kostnader för kortare dagsresor/studiebesök/exkursioner tillkommer , samt kostnad för ev litteratur.
Kostnad för kost tillkommer på utflyktsdagarna.

Anmälan

Klicka på “Ansökan” här nedanför och fyll i alla uppgifter där. Sista anmälningsdag är 15 maj.

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta lärare Viktor Almqvist: viktor.almqvist@sigfrid.se

 

Lärare

Viktor Almkvist, Åse Aronsson

Gästlärare
Under terminen kommer ett flertal gästlärare medverka.