Efterföljelse

 

Gud- Helighet och äkthet

Jag och mina gåvor

Församlingens möjligheter
En kurs för dig som vill fördjupa dig i din tro och vad Svenska Kyrkan står för.
Genom samtal och reflektion, bibelstudium och litteraturstudium närmar vi oss tron, livet och kyrkans viktiga och ibland svåra frågor.
Kursens innehåll kan naturligtvis påverkas av dig som kursdeltagare. Visst litteraturstudium mellan träffarna ingår. Samtalet där vi lär av varandras erfarenheter står i centrum.
Kursen vänder sig till dig som kanske har gått Kyrkans grundkurs eller liknande kyrkliga kurser. Du är förtroendevald eller anställd, kanske frivillig medarbetare i församlingens verksamhet. Du söker ett sammanhang för fördjupning och en möjlighet att i ett öppet sammanhang pröva din egen tro och kyrkans.

Sista ansökningsdag: 11 september 2017

Kursstart 14 september 2017

VI träffas på S:t Sigfrids folkhögskola åtta torsdagar under läsåret 2017- 2018
10.15 har vi andakt i kapellet och innan dess finns fika i matsalen.
Vi äter lunch kl 12 och kvällsmat kl 17.
Dagarna avslutas med mässa i kapellet kl. 19- 20 med efterföljande fika.

Kostnad
1000:- per termin för kost(fm- kaffe, lunch, em- kaffe, kvällsmat), serviceavgift 220:- samt kopieringsavgift 100:-. Sammanlagt blir det 1320:- per termin.
Möjlighet att sova över finns till en kostnad av 250:- per natt. Frukost ingår.

Kursdagar 2017:
14/9
12/10
9/11
7/12
Kursdagar 2018:
1/2
8/3
26/4
24/5

Kursledare
Maria Lind, skoldiakon
Carina Samuelsson, domkyrkokomminister
Magnus P. Wåhlin, skolpräst.

Frågor? kontakta magnus.wahlin@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Anmälan