Om utbildningen

Utbildningen är ett samarbete med ILCO, Iglesia Luterana Costarricense, den lilla luterska kyrkan i Costa Rica, Latinamerika.

Kursen vänder sig till Dig som har ett stort musikintresse som Du vill utveckla. Du är beredd på ett äventyr och ett minne för livet som består av meningsfyllda möten med varma människor i en bedårande vacker men också utsatt miljö. En lustfylld men också krävande tid väntar Dig! Du kommer få verktyg att kunna inspirera, göra en insats som ledare i musikaliska sammanhang av olika slag. Till Din hjälp har Du mycket erfarna pedagoger som hjälper Dig att hitta sätt att kunna bidra med ett rikare och värdigt liv för invånarna i de många små församlingar som ILCO verkar i.

Under höstterminen studerar Du på S:t Sigfrids folkhögskola och i kursen ingår undervisning i gitarr, slagverk och flöjt. Dessutom ingår scenisk beredskap, rytmik, idrott och spanska. I Dina studier ingår även ämnet livsåskådning genom vilket Du lär Dig om Costa Rica och den kyrkliga musikaliska kontexten. Vi studerar befrielseteologi och bibelkunskap. I skolans kapell får Du möjlighet att praktisera och pröva olika musikaliska ingångar i bl.a gudtjänster och morgonsamlingar m.m. Den kyrkliga inriktningen på kursen är tydlig.

Under vårterminen är Du fyra månader i Costa Rica under ledning av ILCO:s musikaliskt ansvarige Julio Melara och verkar/praktiserar Dina kunskaper i några av ILCO:s församlingar. Uppgiften blir att lära ut musik som kan spelas av församlingsborna själva och som kan lyfta gudstjänstlivet inom ILCO. Vinsten är dubbel, Din utveckling som musikalisk ledare och människa och Ditt bidrag till självkänslan hos den lilla människan och den församling där hon befinner sig.

Erika och Sofias pod 2017:

Lyssna här>>

Amandas reseblogg 2016

www.ettananasliv.wordpress.com

Resebrev 1

Resebrev 2

Resebrev 3

Lärare

Mer information

Magnus P. Wåhlin, kursansvarig
070-6260097.
magnus.wahlin@svenskakyrkan.se

Erik Bratt, musikansvarig
0738-251202.

Ansökan

Sista ansökningsdag 15/5. Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Studentinformation

Praktisk information

Kursen är studiemedelsberättigad.
På skolan kan man välja att bo på internatet.

I Costa Rica ordnar ILCO med boende som deltagarna själva betalar för.
Ungefärlig levnadskostnad är cirka 3500 per månad för kost och logi.

Skolan står för intensivkurs i spanska och resor inom Costa Rica.
Resan till Costa Rica betalas av deltagaren.

Vi uppmuntrar till, och kan hjälpa till med, ansökningar hos församlingar och andra organisationer för att täcka delar eller hela resekostnaden.