MÅLERI FÖRDJUPNINGdistanskurs på halvfart våren 2020

 

Detta är en kurs som vänder sig till dig som redan har gått en konstutbildning eller arbetat som konstnär eller har motsvarande kunskaper, och som vill vidareutveckla dig och ditt måleri.

Kursen bygger på ditt eget arbete i din egen ateljé. Vi kommer utforska den måleriska världen och dess möjligheter både på materialnivå och tekniskt men också som teori i förhållande till konsthistorien. Vi kommer att lära oss att navigera i en till synes tät djungel av olika förhållningssätt, men också prova olika tekniker och material. Träffarna sker en gång i månaden där vi visar och diskuterar våra verk i grupp eller/och har en workshop. Vi kommer också att göra studiebesök på galleri/museum eller i en annans konstnärs ateljé för att få nya intryck och idéer. Under tiden mellan mötena kommer vi ha en digital plattform där texter, filmer, bilder och annat kommer att delas, dels som feedback till tidigare diskussioner vi haft vid våra möten men också som en plats för nytt material inför kommande möten och som inspiration till ert ateljéarbete. Kursen avslutas med en utställning.

Kursledare: Magni Moss

 

Obligatoriska samlingar

Kursen Måleri fördjupning är en distanskurs med ett antal obligatoriska samlingar. Kursen startar den 7 januari med en förberedelseuppgift som mailas ut.

Datumen till de gemensamma samlingarna är planerade till:

13 – 14 januari 2020

10 – 11 februari 2020

16 – 17 mars 2020

27 – 28 april 2020

22 – 23 maj 2020, fredag – lördag, slututställning.

 

Undervisningen är kostnadsfri, dvs vi tar inte ut några terminsavgifter. Du betalar för kost, material och eventuell logi.

Kursledare och lärare

Magni Moss, utbildad vid Umeå konsthögskola.

Efter utbildningen på Umeå Konsthögskola och Städelschule, Frankfurt am Main, 2009 har Magni Moss haft en internationellt men också en nationell karriär med utställningar på konsthallar, museer, gallerier och i projektrum. Han har även kurerat utställningar och konstnärssamtal vid sidan av undervisning vid folkhögskolor och konsthögskolor/universitet. Magni Moss grundade Sikås Art Center i norra Jämtland som har fungerat som ett Artist in Residence med utställningsprogram för unga internationella konstnärer mellan 2015 – 2019.

Läs mer om Magni Moss på hans hemsida

magnimoss.com

Lokaler

I februari 2015 flyttade vi in i Konsthuset, en 600 kvm byggnad med träverkstad, gipsverkstad, keramikverkstad, svets och datarum, ateljé åk 1, ateljé åk 2, gemensam ateljé och gemensamt rum med bibliotek, soffor, bildvisning, pentry. Varje elev har en egen ateljéplats, något större för åk 2, och vi har utöver det även fyra projektrum att nyttja. Som elev hos oss har du dessutom fri tillgång till konstlokalerna utöver din schemalagda tid. På skolan finns gemensamma sällskapsrum, bibliotek, matsal, gym, gymnastiksal och bastu.

Ansökan

Du söker via Schoolsoft, se länken nedan. Sista ansökningsdag är 9 december. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning. Följebrev och arbetsprover kan du bifoga som filer (pdf, jpg, word).

Utöver uppgifterna i samband med ansökan vill vi att du bifogar ett följebrev där du beskriver ditt konstnärskap och dina avsikter med att söka kursen.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (betygsdokument, ev. arbetsgivarintyg)

Arbetsprover: Ansökan ska innehålla 5-10 arbetsprover som bifogas som .pdf eller .jpg där titel, år och material finns i filnamnet.

Kurstid

Kursen pågår 7 jan – 9 juni 2020.

Kursen är en distanskurs med ett antal samlingar på folkhögskolan eller eventuell annan plats. Tiderna för dessa samlingar planeras i samråd med kursledaren i samband med antagningen. Syftet med detta är att kursen skall kunna kombineras med arbete eller andra studier.

Har du frågor om din ansökan eller problem med att ansöka hör av dig till skolexpeditionen på skolexp@sigfrid.se eller 0470-72 40 82.

Kostnader

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost de dagar du är på skolan, material och en serviceavgift.

Förmiddagskaffe och lunch kostar 85 kr/dag.

Serviceavgift 250 kr/termin, i serviceavgiften ingår försäkring, IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.

För kursdeltagare som önskar bo på skolan tillkommer kostnad för logi och frukost på 260 kr/natt (inkl. sänglinne och handdukar).

Studiemedel/CSN
Måleri distans ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss. Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (gymnasienivå) från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa. Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.