Baskurs – vad står kyrkan för?

2019 – 2020

För dig som är nyanställd, förtroendevald eller ideellt engagerad i stift eller församling och önskar en introduktion till kyrkans tro och liv erbjuder S:t Sigfrids folkhögskola en grundläggandeintroduktionskurs.

Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö.

Kursen pågår oktober – mars, 6 heldagar.

Tid: onsdagar, 9.30 – 15.30.

Datum:

2019                                   2020

2 oktober                             22 januari

6 november                         26 februari

4 December                         24-25 mars

Skillnad Baskurs – Kyrkans grundkurs?

Denna kurs är en grundläggande introduktionskurs. För det som senare vill fördjupa sina kunskaper och erfarenheter finns Kyrkans grundkurs, som är mer omfattande, innehåller mer litteraturstudium och har en större projektarbete.

 

Övernattning

Du som önskar övernatta på skolan i samband med kursträffarna bokar detta i vår reception på mail administration@sigfrid.se eller ringer 0470-72 40 80.

Kursen genomförs av S:t Sigfrids folkhögskola i samverkan med Växjö stift.

 

Kursansvarig

Kursansvarig för Baskursen är skolpräst Jacob Hartman.

Jacob Hartman är stiftsadjunkt med fokus på rekrytering av ungdomar.

Kontakta Jacob

jacob.hartman@svenskakyrkan.se

Lärare

Lärare från S:t Sigfrids folkhögskola, gästlärare och representanter från Växjö stift kommer att medverka i kursen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 september 2019

Kostnaden för kursen

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:

Som deltagare betalar du för kost 800 kr för hela kursen, serviceavgift 200 kr/termin.

Därför har vi obligatoriska måltider

Du betalar en avgift på 300 kr inför kursstart för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud).

 

Kostnaden faktureras terminsvis. Vi kan fakturera din arbetsgivare om dom betalar kursen.