Barn- och ungdomsledarutbildning

Viktig information kring boendet (uppdaterat 18 juni 2020)

Boendet är fullt läsåret 2020-2021 (åtminstone hösten 2020) så därför finns det inga lediga rum på folkhögskolan i samband med träffar för Barn- och ungdomsledarutbildningen. Så för dig som har behov av boende så får vi hänvisa till vandrarhem, hotell eller annat boende. Vi kan rekommendera Everdals vandrarhem som inte ligger så lång från folkhögskolan. Eftersom de flesta boenden kostar med än vad boendet på folkhögskolan hade gjort kommer Växjö stift att subventionera en del av boendet (gäller för er som bor minst 50 km från folkhögskolan). Ni ansvarar själva för bokning av boende och kostnaden för detta.

Ni som är antagna kommer att få mer information om detta i god tid, även nivån på subventioneringen och tips på boende.

Angående Covid-19

Om det finns behov under hösten 2020 och våren 2021 kommer det vara möjligt för deltagare att delta i undervisningen helt på distans under en period.

Barn- och ungdomsledarutbildning

Om kursen

Barn- och ungdomsledarutbildning, är en kurs för dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i församling. Kursen sker i samverkan med Växjö stift.

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av barn- och ungdomsarbete i församling, som anställd eller som ideell ledare. Om du saknar sådan erfarenhet kan kursen kombineras med Kyrkans grundkurs.

I kursen ingår att genomföra ett utvecklingsarbete i en församling, antingen en församling du redan är anställd eller engagerad i eller en församling som utses i början av kursen.

Kursen kan också inspirera till vidare studier, t ex församlingspedagog, diakon, kyrkomusiker, präst.

Kursupplägg

Kursen är upplagd som en ettårig distanskurs på deltid. Det innebär att kursen går att kombinera med arbete eller andra studier. Studierna sker i huvudsak på hemorten. Du har kontakt med handledaren och övriga kursdeltagare via e- post.

Den grundläggande undervisningen sker vid gemensamma samlingar på skolan vid fem tillfällen per termin (två dagar per gång). Denna del av undervisningen är gemensam för alla. Mellan samlingarna arbetar de studerande med olika förberedelse- och inlämningsuppgifter. Mellan samlingarna har deltagaren kontakt med handledarna och lärarna via e-post. I kursen ingår också att genomföra ett utvecklingsarbete i en församling. Detta resulterar i en rapport som presenteras för de andra deltagarna vid sista samlingen

Preliminärt schema för träffarna på skolan finns nedan. Dessa äger rum torsdag – fredag (om inget annat anges). Rum för övernattning finns för den som önskar.

Torsdagens undervisning pågår kl 10-19. Kl 17.00 är det kvällsmat, sedan samtalsgrupp och kl 19.00 är det mässa i kapellet med efterföljande fika. Fredagens undervisning pågår kl 8.30-15.00. Morgonbön kl 8.15.

Ämnen och innehåll

Undervisningen utgår från församlingens grundläggande uppgift undervisning – gudstjänst – diakoni och mission.

  • Undervisning – församlingspedagogik, olika pedagogiska metoder, termins- och lektionsplanering. Att arbeta med barn och ungdomar både i gruppverksamhet och i gudstjänster.
  • Bibel – grundläggande kunskap om bibelns berättelser, bibeltolkning och metoder för att läsa och förstå bibelns berättelser, läsa ett evangelium.
  • Ledarskap – att leda grupper, det egna ledarskapet och om ideellt medarbetarskap. Församlingsutveckling.
  • Gudstjänst – gudstjänstens delar, dop- och nattvardssyn, olika typer av gudstjänster och andakter, gudstjänstens utformning för olika åldrar.
  • Diakoni – att möta människor i utsatthet och med funktionsvariationer. Församlingens omvärld, tystnadsplikt och sekretess, anmälningsplikt.
  • Mission – kommunikation, ekumenik, skolkyrka.

Tider för läsåret 2020/2021

HT 2020
10-11 september
1- 2 oktober
5- 6 november
19- 20 november
3-4 december

VT 2021
14-15 januari
4-5 februari
25- 26 mars
29- 30 april
27- 28 maj

Lärare

Jacob Hartman, skolpräst 

Stiftsadjunkt med fokus på rekrytering av ungdomar.

 

 

 

 

 

 

Kontakta Jacob
jacob.hartman@svenskakyrkan.se

Åse Aronsson, lärare

Mimmi Lind, diakon

Christina Evertsson, stiftspedagog 

Gästlärare från stift och församlingar tillkommer.

Foto: Johannes Frandsen, Magnus Aronson, Alex Giacomini

Ansök till Barn- och ungdomsledarutbildning

Ansökan senast 30 augusti
Gemensamt för Sveriges folkhögskolor är att man numera ansöker till kurser och utbildningar via Schoolsoft. Klicka på länken nedan.

Ansökan görs genom att fylla i ansökan och bifoga ett personligt brev där du:

  • Berättar om din kyrkliga erfarenhet och varför du vill gå kursen.

Antagning
För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Studiekostnader Barn- och ungdomsledarutbildningen

Undervisningen
Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kost, läromedel samt en bekräftelseavgift.

Kostnad* för mat läsåret 2020/2021
Alla kursdeltagare betalar för kost 2 385 kr/termin (förmiddagskaffe dag 1 till eftermiddagskaffe dag 2).

Logi läsåret 2020/2021
Tyvärr är boende fullt läsåret 2020/21. Så för dig som har behov av boende så får vi hänvisa till vandrarhem, hotell eller annat boende. Du står själv för denna kostnad.

Alla samlingar är obligatoriska. Kostnaden för kost är en terminsavgift. Eventuell återbetalning görs endast vid sjukdom och då krävs det läkarintyg.

Därför har vi obligatoriska måltider

Övriga kostnader
Registreringsavgift – du betalar en avgift på 300 kr/termin för att bekräfta din plats när Du blivit antagen. Avgiften är en förskottsbetalning för kosten: Den betalas i förskott men återbetalas ej vid återbud eller avbrott.
Serviceavgift 250 kr/termin, i serviceavgiften ingår försäkring, IT-kostnader och vissa gemensamma aktiviteter.
Kopieringsavgift 160 kr/termin.

 
Läroböcker

Kostnaderna uppskattas till 2 000 kr.

*Med reservation för ändringar.

Studiemedel/CSN
Kursen ges på deltid/distans och kan berättiga till studiemedel, kontakta skolan för mer information.