Allmän kurs Bibel

Allmän kurs Bibel är en allmän kurs med särskild inriktning på Bibel. Tillsammans med dina tidigare gymnasiestudier och folkhögskolestudier på allmän kurs kan denna kurs leda till behörighet för högskole- och universitetsstudier.

Bibel och kristen tro

Kursens fokusämne är Bibel och kristen tro. Det innefattar bibelstudium, gruppdiskussioner, andaktsmetodik, olika metoder i fördjupning av kristen tro såsom pilgrimsvandring, frälsarkransen, tro som motstånd och personlig fördjupning.

I kursen ingår också ett aktivt deltagande i skolans gudstjänstliv.

Vi samlas också varje vecka till samtals- och bönegrupp. Det ingår också vissa gemensamma föreläsningar med våra andra kyrkliga kurser.

Det blir en spännande kurs som naturligtvis också styrs av deltagarnas intresse kring tro och liv.

 

Allmänna ämnen

Du läser andra ämnen tillsammans med elever på våra andra allmänna kurser. Du kan också läsa in behörighetsgivande gymnasieämnen utifrån de behov du har. Allmän kurs Bibel är en omdömesberättigad kurs, vilket innebär att du får ett omdöme (motsvarar betyg från gymnasiet) som du kan använda för att söka till högskola och universitet.

Ta gärna kontakt med vår studievägledare Mimmi Lind, syo@sigfrid.se 0470-72 40 88, och gör en planering för vilka ämnen och kurser du behöver.

Exempel på allmänna ämnen

Svenska 1,2 och 3 samt Svenska som andraspråk 1,2 och 3

Engelska 5 och 6

Matematik 1a, b eller c + 2-5

Naturkunskap 1a1 +1b + naturkunskap 2

Historia 1a1+ 1b

Samhällskunskap1a1 + 1b

Religion 1 + 2

Idrott och hälsa 1+2

Ansökan

Allmän kurs läser du utifrån dina egna behov av fortsatta studier. Allmän kurs kan kombineras med tidigare godkända gymnasiestudier och komvuxstudier för att uppnå 3-årig utbildning för grundläggande behörighet till högskola/universitet.

För att erhålla omdöme måste man läsa minst ett år på allmän kurs.

Allmän kurs räknas som gymnasiekurs utom Allmän Svenska som räknas som grundskolekurs.

För Allmän kurs görs antagningen löpande. Om en kurs är fulltecknad/någon söker sent går det att ansöka till eventuella lediga platser/återbudsplatser.

Du ansöker via Schoolsoft, se länken nedan. Har du inloggning till Schoolsoft sedan tidigare kan du använda den. Annars ombeds du att skapa ett inloggning.

Ansökan skall vara komplett ifylld med bifogade bilagor (personbevis, betygsdokument, eventuellt arbetsgivarintyg) senast den 15 augusti 2017.

För att bli antagen till en ny termin får det inte finnas några skulder till skolan från tidigare terminer.

Alla elever på skolan betalar för förmiddagskaffe och lunch.

Antagningskrav

Allmän kurs Bibel

Förkunskaper: Avklarad grundskola.

Studentinformation

Skolan där kunskap och människor växer

Du som fyllt 18 år är välkommen att söka till oss.

Du som vill studera på allmän kurs måste ha fyllt 18 år det kalenderår som kursen börjar. För dig som vill studera på någon av våra särskilda kurser finns det olika krav på förkunskaper.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Det du betalar för är mat, boende, material och vissa studieresor. Vår folkhögskola är en internatskola, därför deltar också externatelever i lunch och kaffe. Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda.

Som studerande på folkhögskola är du, beroende på ålder, berättigad till studiehjälp (under 20 år) eller studiemedel (från och med höstterminen det år du fyller 20 år). Läs mer om detta under avsnittet studiernas finansiering.

Inom folkhögskolan utgår vi på ett särskilt sätt från dina behov, förkunskaper och erfarenheter. Vårt mål är att du både ska få ökade kunskaper och att du ska få växa som människa.

Som studerande hos oss har du också möjlighet att bo på skolans internat, se boende.

Du kanske har frågor om vad som händer om en kurs ställs in, vilka regler som gäller på internatet? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som studerande? Läs mer i avsnittet Studeranderätt på S:t Sigfrids folkhögskola.

 

Läsårstider  2016-2017

Vårterminen 2017: 10/1-9/6
Sportlov v. 8
Påsklov v. 15
Folkhögskolans dag 20 maj (obligatorisk för alla på skolan)
Lovdagar 25- 26 maj.

 

Läsårstider  2017-2018

Höstterminen 2017: 21/8-22/12
Höstlov v.44

Vårterminen 2018: 8/1-8/6

Studiekostnader 2017-2018

Kost

Externatelever betalar 1670 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för förmiddagskaffe och lunch (obligatoriskt för alla).

Internatelever betalar 3240 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån) för frukost, förmiddagskaffe och lunch, samt vissa måltider under helgerna. För både externat- och internatelever ingår vissa fester och gemensamma arrangemang.

Därför har vi obligatoriska måltider

Boende Kostnaden för logi är 2090 kr/månad (ht=4 mån, vt=4,5 mån). Logi avser enkelrum med god standard. Uppsägningstiden är en månad.

OBS! Enstaka måltider eller enbart rum kan skolan inte erbjuda. Det finns möjlighet till att laga kvällsmat. Folkhögskolan är en internatskola, därför ska också externatelever delta i lunch och kaffe.

Övriga avgifter

Bekräftelseavgift – 300 kr för att bekräfta din plats när du blivit antagen. Den är en förskottsbetalning för kosten (återbetalas ej vid återbud eller avbrott).

Serviceavgift – här ingår olycksfallsförsäkring, internet, kostnader för vissa resor, gemensamma sociala aktiviteter och studiebesök och för skolan gemensamma aktiviteter. Serviceavgiften är 430 kr/termin för Allmän kurs.

Kopieringsavgift – Kopieringsavgiften är 150 kr/termin för Allmän kurs

Läroböcker/kopior säljs genom skolan och faktureras under terminen.

Fakturan Dina kostnader delas upp i fyra fakturor per terminen med förfallodagar:
Höstterminen: 31/8, 30/9, 31/10 och 30/11.
Vårterminen: 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4.

Justering av fakturainbetalningar: Hela serviceavgiften läggs på första fakturan.

Reservation för ändringar.