Konsthuset

Om några veckor kommer Konsthuset, vår nya ateljé att stå klar. Det 600 kvm stora huset inrymmer båda årskurserna av vår konstlinje. Invigning för allmänheten i samband med folkhögskolans dag den 9 maj.

Läs vad konstintendenten vid Växjö konsthall skriver Fredrik Sandblad om vår kurs och vårt nya Konsthuset.

Nybyggnaden innebär givetvis ett rejält lyft rent pedagogiskt. Men den har också andra välkomna värden. Kronobergs konstskola är en resurs för kulturlivet i Smålands inland, och en satsning här, är detsamma som en investering i regionens kulturliv. Kronobergs konstskola tillhör de ambitiösa folkhögskoleutbildningar som oförtröttligt lämnar styva märken i Sveriges kulturliv – utbildningen ger en allsidig grund vare sig man vill ta sig vidare till konsthögskolestudier eller skärpa sitt konstnärliga kunnande och språk i största allmänhet. Utbildningen är ett slags inre bildningsresa, där elever i metaforisk mening formger och skulpterar sig själva. Och åtskilliga elever från Kronoberg är idag etablerade konstnärer.