Åtgärder hösten 2021 med anledning av coronaviruset

Uppdaterat 24 aug 2021.

Det förekommer konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i Sverige och hela Kronobergs län. Det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och undvik trängsel och tvätta händerna ofta.

Vi har genomfört flera olika åtgärder i undervisningssammanhanget, i matsalen och på internatet för att minska risken för smittspridning.

 

För dig som är deltagare

Var extra försiktig under de två första veckorna på terminen. Det är viktigt att vara extra försiktig nu när deltagare och personal från olika delar av landet träffas igen.

Undvik trängsel i klassrum, korridorer och matsal.

Vid måltider: Tvätta/sprita händerna, undvik trängsel, sitt max 4 personer vid varje bord, ha ej jackor på eller mobiltelefoner i handen när man tar mat.

Om man får sjukdomssymtom: stanna hemma, testa dig och kontakta handledaren.

Dessa åtgärder gäller även dig som är vaccinerad, även om risken för smittspridning är avsevärt mindre.

Den som reser utanför Sverige ska kontakta sin handledare innan avresa och följa de särskilda restriktioner som gäller: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

 

För dig som bor på internatet

Umgås inomhus endast i det egna internathuset under de två första veckorna.

Undvik samlingar där man sitter nära varandra under längre tid än 30 minuter.

Om du som bor på internatet får symptom:

  • Stanna på ditt rum (inte vistas i köket, gemensmamma lokaler eller undervisningslokalerna).
  • Sätt upp en av toaletterna som karantänstoalett – skylt finns på varje internathus.
  • Meddela internatansvarig och handledaren.
  • Boka test och invänta svar.
  • Be dina internatkompisar ta med matlådor.
  • Om testet är positivt blir det fortsatt isolering enligt sjukvårdens riktlinjer och i samråd med internatansvarig.
  • Om testet är negativt bryts isoleringen och du kan åter vistas på skolan som övriga deltagare.

I gymmet och träningssalen gäller max 4 personer åt gången tills vidare.

Bastun är stängd tills vidare.

 

Vaccinera dig!

Vi uppmuntrar alla som inte vaccinerat sig ännu att göra det, om det är möjligt för er.

 

Alla dessa åtgärder gör vi för att kunna hålla vår folkhögskola så öppen som möjligt under detta läsår.