Utställning Växjö konsthall

Växelverkan 2

24 januari–15 mars 2015

Utställningen Växelverkan 2 presenterar 15 konstnärer med anknytning till Kronobergs konstskola – en utbildning med inriktning på konst på S:t Sigfrids folkhögskola. 

Konstnärerna i Växelverkan 2 har tidigare läst på Kronobergs konstskola och sedan gått vidare i olika riktningar via högre konstnärliga utbildningar. Även Kronobergs bägge huvudlärare – Mona-Lisa Eriksson och Börje Lindell – medverkar i utställningen.

Växelverkan 2 frågar nyfiket hur det har gått efter examen – vart tog eleverna vägen? Hur ser deras konstnärsgärning ut idag? Samtidigt är utställningen en provkarta över det konstnärliga temperamentet i Sverige idag.

Katalog växelverkan

Läs Smålandspostens recension.

Smålandsposten 24 januari