Samlingssida för aktuella åtgärder med anledning av Covid-19.

 

Uppdaterad 12 april 2021

Viktig information kring internatet har mailats ut idag till alla som bor på internatet.

 

Uppdaterad 26 mars 2021.

Vi kommer fortsätta med delvis distansundervisning efter lovet, v.14. Anledningen till detta är att smittspridningen är fortsatt hög och att många kommer resa och träffa släkt/vänner under påsk. 

Handledarna och lärarna kommer informera om vad som gäller för respektive kurs efter lovet.

Så snart situationen tillåter kommer vi öppna för att mer undervisning sker på plats på folkhögskolan.

 

Uppdaterad 3 mars 2021.

Skärpta råd i Sverige och Kronoberg

Skärpta regler införs i Sverige från och med den 24 november som innebär att det maximala antalet vid offentliga sammankomster är åtta personer. 

Vad innebär detta för oss?

Allmän kurs, konst och musik fortsätter på plats på folkhögskolan men med vissa förtydliganden.

De skärpta råden handlar om att:

Att utanför folkhögskolan undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

– Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

– Iaktta försiktighet vid resor med kollektivtrafik.

– Behöver du handla, så gör det vid tider när det inte är trängsel i butiken och håll avstånd.

– Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar oavsett om det sker inomhus eller utomhus.

Råden i sin helhet hittar du på: https://www.1177.se/Kronoberg/sjukdomar–besvar/lungor-och- luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/skarpta-rad-for-att- minska-smittspridning-av-covid-19-i-kronoberg/

För alla kursdeltagare

A. Om du är sjuk eller har några symptom och inte misstänket Covid-19 så stanna hemma. Du ska vara symptomfri i 48 timmar innan du kommer tillbaka. Kontakta din handledare för information om hur du deltar i undervisningen på distans.

B. Om du blir sjuk och misstänker Covid-19 så kontaktar du 1177 för provtagning.

1. Om provtagningen visar att du är smittad av Covid-19 så kontaktar du omgående din handledare så att vi på folkhögskolan kan vidta eventuella åtgärder. Du ska också stanna hemma tills allt följande gäller:

  • Du mår tydligt bättre
  • Du har varit feberfri i två dygn
  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan också uppmanas av sjukvården att genomföra en smittspårning.

2. Om provtagningen visar att du är inte är smittad av Covid-19 så är du hemma tills du är symtomfri. Men du behöver inte stanna hemma 48 timmar efter att du är symtomfi.

Du som har CSN – glöm inte bort att du ska sjukanmäla dig till försäkringskassan från första sjukdagen.

 

Hemmakarantän

Om du som är vuxen bor tillsammans med eller delat hushåll med någon som är bekräftad smittad av Covid-19 ska du stanna hemma minst en vecka och begränsa dina sociala kontakter. Kontakta vårdcentralen eller 1177 för att ta reda på exakt vad som gäller för dig.

Det är viktigt att du meddelar din frånvaro i Schoolsoft eller till skolexp@sigfrid.se

Lär mer på 1177 för Kronobergs län. 

 

Måltider

Håll avstånd till varandra om ni står i kö till matsalen. Ta handsprit på dina händer innan du tar mat ochse till att undvika trängsel när du tar mat vid buffébordet. I matsalen sitter vi maximalt 4 personer vid ett bord.

 

För internatet

Man umgås endast med dom man bor tillsammmans med. 

Resor: grunden är att avstå resor – önskvärt med självvald karantän 2 dagar om man träffat andra personer inomhus.

Om du är sjuk eller har några symptom så ska du stanna på ditt internatrum och kontakta internatansvarig. Du får inte besöka matsalen eller det gemensamma köket (matlådor erbjuds istället). Du ska vara symptomfri i 48 timmar innan du kan återgå till undervisningen igen eller vistas i gemensamma lokaler (matsal, gym, undervisningslokaler). Du får vistas utomhus  t ex ta en promenad om du gör det på egen hand.

Inga besök av utomstående

Det är inte tillåtet med besök av utomstående på internatet (även övernattande). Detta gäller från kursstarten 17 augusti och tills vidare.

Nya åtgärder och restriktioner

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan andra åtgärder och restriktioner behöva införas under terminen.