Samlingssida för aktuella åtgärder med anledning av Covid-19.

 

Uppdaterad 22 oktober 2020.

För alla kursdeltagare

A. Om du är sjuk eller har några symptom så stanna hemma. Du ska vara symptomfri i 48 timmar innan du kommer tillbaka. Kontakta din handledare för information om hur du deltar i undervisningen på distans.

B. Om du blir sjuk och misstänker Covid-19 så kontaktar du 1177 för rådgivning och eventuell provtagning.

  1. Om provtagningen visar att du är smittad av Covid-19 så kontaktar du omgående din handledare så att vi på folkhögskolan kan vidta eventuella åtgärder. Du kommer också uppmanas av sjukvården att genomföra en smittspårning.
  2. Om provtagningen visar att du är inte är smittad av Covid-19 så är du hemma tills du är symtomfri. Men du behöver inte stanna hemma 48 timmar efter att du är symtomfi.

Hemmakarantän

Om du som är vuxen bor tillsammans med en som är bekräftad smittad av Covid-19 ska du stanna hemma minst en vecka och begränsa dina sociala kontakter. Kontakta vårdcentralen eller 1177 för att ta reda på exakt vad som gäller för dig.

Det är viktigt att du meddelar din frånvaro i Schoolsoft eller till skolexp@sigfrid.se

Lär mer på 1177 för Kronobergs län. 

Måltider

Håll avstånd till varandra om ni står i kö till matsalen. Ta handsprit på dina händer innan du tar mat ochse till att undvika trängsel när du tar mat vid buffébordet. I matsalen sitter vi maximalt 4 personer vid ett bord.

 

För internatet

Om du är sjuk eller har några symptom så ska du stanna på ditt internatrum och kontakta internatansvarig. Du får inte besöka matsalen eller det gemensamma köket (matlådor erbjuds istället). Du ska vara symptomfri i 48 timmar innan du kan återgå till undervisningen igen eller vistas i gemensamma lokaler (matsal, gym, undervisningslokaler). Du får vistas utomhus  t ex ta en promenad om du gör det på egen hand.

Inga besök av utomstående

Det är inte tillåtet med besök av utomstående på internatet (även övernattande). Detta gäller från kursstarten 17 augusti och tills vidare.

 

Nya åtgärder och restriktioner

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan andra åtgärder och restriktioner behöva införas under terminen.