Blända

Isabel Tegström, Liza Trulsson och Sofie Gustafsson från Konstlinjen bjöds in tillsammans med sju andra designers och konstnärer för att delta i Bländaprojektet som hade fokus på jämställdhet och otillgängliga rum. Projektet avslutades i en konstnärlig manifestation på Vida Arena, BLÄNDA: POWERPLAY, där de undersökte ishallen som en elitistisk och otillgänglig plats och genom konstnärliga metoder ifrågasatte maktbalansen.