Vad är befriande bibelläsning?

 

Hur läser vi Bibeln på ett sätt som befriar?

På vilket sätt kan bibeltexterna hjälpa oss att tolka våra liv och vårt samhälle idag?

Hur kan Bibeln bli ett redskap i ett förändringsarbete, både vad gäller våra egna liv och i arbetet för en rättvisare värld?

Det handlar om att genom samtal och övningar gå i dialog med både texten och oss själva,

låta texten möta våra liv och vår aktuella kontext.

 

Sista anmälan 15 augusti 2017

Kursstart den 7 september

Vi träffas på S:t Sigfrids folkhögskola åtta torsdagar under läsåret 2017- 2018
10.15 har vi andakt i kapellet och innan dess finns fika i matsalen.
Vi äter lunch kl 12 och kvällsmat kl 17.
Dagarna avslutas med mässa i kapellet kl. 19- 20 med efterföljande fika.

Kostnad
1000:- per termin för kost(fm- kaffe, lunch, em- kaffe, kvällsmat), serviceavgift 220:- samt kopieringsavgift 100:-. Sammanlagt blir det 1320:- per termin.
Möjlighet att sova över finns till en kostnad av 250:- per natt. Frukost ingår.

Har du frågor? Kontakta Åse Aronsson, ase.aronsson@sigfrid.se

HT 2017

7/9
19/10
16/11
7/12

VT 2018

8/2
8/3
26/4
24/5